Ezechiël 16.

Gods antwoord op afwijzing.

                         

In dit hoofdstuk komt zo duidelijk Gods antwoord op afwijzing naar voren; afwijzing is immers zo reëel.

Vers 4, 5 
Toen je geboren werd, was er niemand die je navelstreng doorsneed, die je waste en inwreef met zout, die je in doeken wikkelde.
Geen mens keek naar je om, niemand had zoveel medelijden met je dat hij je verzorgde.
Je werd te vondeling gelegd, omdat je ongewenst was toen je werd geboren.

Dit is afwijzing.
Je leven was gewoon waardeloos en daar zou je het mee kunnen doen in je leven, maar God heeft een ander antwoord.

En toen kwam God.

Vers 6 
Toen kwam ik voorbij!
Ik zag hoe je lag te spartelen in je bloed.
Leef! zei Ik tegen je.
Hij geeft erkenning aan wat is geweest.

Vers 7-14 
Je groeide op, je werd groot, een mooie, jonge vrouw.
Je kreeg stevige borsten en je haar groeide.
Maar je was nog geheel naakt.
Opnieuw kwam Ik voorbij.
Ik zag dat voor jou de tijd van de liefde gekomen was.
Ik heb je onder Mijn hoede genomen.
Je naakte lichaam heb Ik bedekt.
Ik heb je trouw gezworen en Me met je verbonden.
Zo werd je van Mij.
Ik waste het bloed van je lichaam en wreef je in met olijfolie.
Ik deed je mooi geborduurde kleren aan en sandalen van het fijnste leer.
Ik bond je een linnen hoofddoek om en gaf je een zijden mantel.
Ik deed je prachtige sieraden om, armbanden en een halsketting.
Ik gaf je een neusring en oorringen en zette een schitterende kroon op je hoofd.
Je pronkte met je gouden en zilveren juwelen en met je prachtig geborduurde kleren van fijn linnen en zachte zijde.
Je at gebak van het fijnste meel, honing en olijfolie.
Mooier en mooier werd je, je had een koningin kunnen zijn.
Je was om je volmaakte schoonheid beroemd bij alle volken.
Ik, God, de Heer, had je zo mooi gemaakt.

Hij wast schoon, geeft kleren en tooit met sieraden.

Zo komt God ook voorbij in ons leven, en als wij de Here Jezus kennen, dan is Hij al voorbij gekomen in ons leven.
Hij wilt ons schoonwassen van alles wat met afwijzing te maken heeft en ons tooien met klederen, sieraden en talenten, die we weer tot Zijn eer mogen gebruiken.
Maar als u zegt, dat moment is eigenlijk nog nooit in mijn leven zo geweest; ik heb de Here Jezus nog niet aangenomen, maar ik wil het wel.
Ik wil graag dat de Here Jezus in mijn leven voorbij komt en dat ik vrij komt van dat wat aan mij kleeft.
Ik wil graag dat Hij het bloed van mijn geboorte van mij afwast en mij kleed met Zijn klederen en de talenten, die Hij wil geven, tot ontwikkeling komen; dan mag u daarom vragen, om bidden.
( op de CD werd een uitnodiging gedaan om naar voren te komen, maar we kunnen ook zelf naar de Here Jezus toe gaan of samen met iemand die we kennen, vertrouwen)
Hierin hebben wij een keus.

De eerste keus is of we bij de Here Jezus willen horen?
Mag Hij ons afwassen?
       


De tweede keus is: wil ik mijn verleden wel bij het kruis brengen.

Veranderen kunnen we het verleden niet, maar hoe we er mee omgaan wel.
We kunnen kiezen om ons verleden los te laten, dat is de vrije keus die God ons  geeft.

Aan het kruis is een volledige omwisseling bewerkt.

Als we dat accepteren, daar 'ja' tegen zeggen, dan is dat de sleutel die de kooi van afwijzing open doet.
Dat mogen we aanvaarden
Nu, op dit moment.
God biedt ons dat aan.
Dat we geboren zijn betekent dat we Gods plan zijn, anders waren we niet geboren.

Wij waren in het hart van God eer Hij ons vormde in de moederschoot.

Jeremia 1:5  
Voor Ik je vormde in de schoot van je moeder, koos Ik je uit; voor je uit de baarmoeder kwam, bestemde Ik je voor Mij
.

Psalm 139:15 
Ik was voor U niet verborgen toen ik in dat duister groeide, als in het binnenste van de aarde.

God zag ons, toen we werden gemaakt in de diepten van de aarde.
En zo hebben we een keus.
Blijven we leven, hangen in dat gevoel of gaan we ons gevoel opvoeden?
Brengen we al onze pijn bij het kruis of laten we alles maar zo?
Aanvaarden we die complete omwisseling of niet?

De avond dat deze CD werd opgenomen, kwam aan het eind de mogelijkheid om op symbolische wijze het juk bij het kruis te brengen.
Voor degenen die geloofden dat aan het kruis de volledige omwisseling heeft plaats gevonden en dat aanvaarden, was er ruimte om het geen waar iemand mee wilde breken; hetzij een specifieke situatie of misschien het juk van afwijzing (laat de Heilige Geest u daarin leiden) op te schrijven en dan met dat papiertje naar voren te gaan, waar een grote trommel stond met een rode vlag er over (die weer symbool stond voor het bloed van de Here Jezus) om vervolgens dat briefje te verscheuren en in die trommel te doen, onder het bloed van de Here Jezus.
Daarna werd er met die persoon gebeden.

                                                                                

Zie webshop Nehemia Ministries.
www.nehemia.nl 
Lees meer...

                                                                    

6.  Hoe gaan de mensen in de bijbel om met afwijzing.

David.
Hagar.David - 1 Samuel 16.

David was iemand die echt wist wat afwijzing in het leven was.
Het begint al op het moment dat Samuel door God naar Davids huis 
gestuurd wordt om daar iemand tot koning te zalven.
Alle broers worden geroepen behalve David, want die is toch nog te jong en 
maar schaapherder; dat is afwijzing.
Toch is het David die tot koning wordt gezelfd.
(1 Sam. 16:12, 13)
Ook later kom je afwijzing tegen in zijn leven.
Saul, zijn schoonvader, achtervolgt hem en wil hem herhaardelijk doden.
Jarenlang wordt David achtervolgt, maar nooit neemt hij het heft in eigen
handen.
Hij wist dat Saul een gezalfde des Heren was, dus dat liet hij aan God over.

En dat mogen wij ook doen.
Als ouders of andere mensen ons hebben afgewezen, dan mogen ook wij het
in Gods handen leggen en de vergelding aan Hem overlaten.
(Dat is tevens ook vergeven.)
En God komt daar dan wel mee klaar.

" Mij komt de wrake toe": zegt  God.
(Rom. 12:19; Hebr. 10:30)

En ook Michal, Davids vrouw, wijst haar man af, als David in zijn onderkleed
danst voor de Here bij de terugkomst van de ark.
Dit heeft echter echt gevolgen voor haar, want zij blijft onvruchtbaar.
Maar, het doet wel pijn.


Hoe hield David zich staande; wat was zijn geheim?

David sterkte zich aan de Here, zijn God.
(1 Sam.30:6)
Hij ging met zijn problemen naar de Here en God sterkte hem.
En soms moeten we; net als david doet in Psalm 103, tegen ons gevoel  
ingaan en tegen ons gevoel spreken.

Psalm 103:1,2 
Loof de Here, mijn ziel,en al wat in mij is, Zijn heilige naam.
Loof de Here, mijn ziel,  en vergeet niet één van Zijn weldaden.

Als we ervoor kiezen om tegen onszelf te praten, zo van: nu is het afgelopen,
ziel in mij, jij gaat nu de Here loven, dan verandert de situatie niet, maar we
zullen merken dat we wel anders tegen de situatie aan gaan kijken.
Het maakt ons sterk, want we kijken naar boven, naar God en niet meer naar
ons zelf.
En dat geeft ruimte in ons leven.


  

Hagar Genesis 16;
Genesis 21:8-21.

Ook Hagars leven is vol afwijzing.
Eerst gebruikt als slavin, dan gebombadeert tot bijvrouw van Abram.
Ze raakt zwanger.
Dan het proces van vernedering van wegvluchten en God die zegt: "ga terug
en onderwerp je."
Maar, God ontmoet haar in de afwijzing.
Met slavinnen werd niet gesproken, maar bij God liggen de dingen zo anders.
Hagar is de eerste vrouw in de bijbel die God zo bezoekt en dan krijgt ze een
belofte voor haar zoon en ze zegt in Genesis 16:13 -  ".....Gij zijt een God des
aanziens."
Ze ervaart, voor God ben ik waardevol.
" .... want", zeide zij, "heb ik hier ook omgezien naar Hem, die naar mij ziet?"
Hier draait ze het om.
Heb ik werkelijk aandacht besteed aan God die naar mij omziet?
Daarom noemt men die put (vers 14) Lachai-Roi; wat betekent: de put van
het leven.
De put waar zij leven ontvangt en profetisch gaat zien.

Ze was een slaaf, totaal geen eigen inbreng, in mensen ogen verworpen,
maar voor god is het zo heel anders.
Hij zag naar haar om.

                                                                                


Zie webshop Nehemia Ministries.
www.nehemia.nl 
Lees meer...

                                                                                                 
5.  Wat is dan de oplossing van afwijzing?

De oplossing is het kruis van de Here Jezus.

                                                           

De ergste afwijzing die er ooit in de mensheid is geweest, is gedragen door de Here Jezus aan het kruis.
Daar werd Hij volledig door de vader verlaten, terwijl Hij zonder zonde was.

Het was Zijn liefde voor ons, dat Hij vrijwillig koos.
Het was Zijn keuze; het overkwam Hem niet.
Hij heeft er vrijwillig voor gekozen om de dood van het kruis te ondergaan, omdat Hij zoveel van ons houdt.
Hij wil niet dat er altijd scheiding is.
Hij wil dat we vrijmoedig bij God kunnen komen.
Het gordijn is weg en wij mogen het Heilige der Heilige binnengaan en bij God komen.
Daarvoor is de Here Jezus aan het kruis gegaan.
Elke macht van de hel; dus ook de macht van afwijzing, heeft Hij daar openlijk ten toon gesteld.

Met het uitroepen van: ' Het is volbracht!!! ' , zei Hij eigenlijk, het is zojuist volmaakt - volmaakt geworden.

Er kwam aan het kruis een volledige omwisseling!

Alle kwade gevolgen van de zonden, van afwijzing, kwamen neer op de Here Jezus, zodat al het goede van de Here Jezus beschikbaar kwam voor ons.

Dat deed de Vader voor ons, omdat Hij zoveel van ons houdt.
Daar mogen we ' ja en amen ' op zeggen.

Dat voelen we echter niet altijd, was het maar zo.
Vaak is ons geloof ook wel selectief in wat we geloven of ons toe-eigenen.
Als God zegt: ' uw zonden zijn u vergeven ' , dan geloven we dat nog wel, maar als God zegt dat hij van ons houdt, wordt dat al een ander verhaal, omdat we dat niet altijd zo voelen/ervaren.
Dan is het aan ons om te besluiten om voortaan zowel het ene woord als het andere woord van God te aanvaarden en het ons toe te eigenen, of we de dingen nu voelen/ervaren of niet.
Het is een beslissing, een keuze om te aanvaarden dat God van ons, van mij houdt.
Misschien is dat wel een sleutel voor ons, dat we aanvaarden dat God van  ons houdt.
Misschien moeten we het vandaag wel hardop uitspreken en het als een statement neerzetten in de onzichtbare wereld.

"
Ik aanvaard vandaag dat God van mij ....(je eigen naam invullen).... houdt."
(Misschien is het goed om het ergens op te schrijven als herinnering voor
jezelf.)

We moeten nl. ons geloof niet baseren op ons gevoel, maar op de feiten, op de  waarheid die er is vanuit Gods woord.
Ons gevoel is drijfzand; vandaag halleluja en morgen het tegenovergestelde,
afhankelijk soms van wat er gebeurt die dag.

Niet ons gevoel moet ons leven bepalen, maar ons geloof in Gods woord.

Mijn gevoel kan zeggen: 'niemand houdt van mij', maar Gods woord zegt: 'de Vader zelf heeft u lief ' ( Joh.16:27); 'als God voor mij is, wie is er dan tegen mij' (Rom. 8:31).
En wij mogen kiezen, God wil niets liever dan dat wij kiezen voor de waarheid uit Zijn woord, want de waarheid zal ons vrijmaken.
Met die waarheden mogen we ons gevoel gaan opvoeden.
' En het niet zijnde, mag op die manier in ons leven tot aanzijn worden geroepen'  (Rom. 4:17).

Romeinen 12:2 zegt, dat we hervormd, dwz. vernieuwd, moeten worden in ons denken, zodat we Gods wil gaan ontdekken, nl. het goede, het welgevallene, het volkomene.
Hervormd worden in ons denken wil zeggen (in de grondtekst), dat ons denken gerestaureerd moet worden.
En dan niet in de vorm van; hier en daar wat plakken, of we stoppen ieder gaatje dicht met wat cement en een kwastje verf erover en klaar.
Nee, er staat, dat met een inwerkend zuur die oude laag er van afgebikt wordt.
Au, dat doet zeer als dat zuur in ons leven gaat werken.
Maar die oude laag van ons denken moet echt afgebikt worden.
Die moeten we bij het kruis brengen.
Ons denken is gewoon misvormd in al die jaren waarin we God niet kenden en dat we geloofden in die leugens.
Het moet als het ware hergerestaureerd worden; dat is vernieuwing van ons denken, naar de waarheid van Gods woord.
Daarom is het lezen en het leren van Gods woord zo belangrijk.
Daarom is het zo belangrijk om tijd te nemen/maken om over Gods woord  te  mediteren.
Als we bijvoorbeeld 10 minuten nadenken over -  ' ik ben zielig ' , dan gaan we ons ook echt zielig en beroerd voelen; dus als we gaan nadenken over Gods woord waar Hij zegt: ' de Vader zelf heeft u lief ' of ' alzo lief heeft God de wereld gehad....' dan...
En laten we in plaats van het woord ' wereld ' maar eens onze eigen naam invullen.
Kauw en proef er maar eens aan.
En nog eens, en nog eens...
Laten we dat eens een maand volhouden.
Misschien zijn er wel meer van die waarheden waarover we kunnen mediteren.
Als we dit gaan doen, gaat de waarheid een deel van ons denken worden.
 
                                                         

En dan komt de pijl van ontmoediging !

Want ja, de vijand is natuurlijk niet blij als we op dit terrein sterk worden, dus hij zal komen met iets dat ons misschien  wel heel erg afwijst.
Mensen gaan natuurlijk nu niet ineens vriendelijk tegen ons doen als ze dat eerder ook niet deden, omdat wij ons denken aan het hervormen zijn.
Dat zien ze vaak ook niet aan de buitenkant, dat gaan ze zien aan onze reacties.

Maar in de Naam van de Here Jezus kunnen we hem het zwijgen opleggen, want de vijand moet en zal wijken voor de waarheid van Gods woord, omdat Gods woord oneindig veel sterker is.
En als we zo blijven kiezen, maken we ons het principe van ' het leven in overwinning ' eigen en kunnen dat dan ook toepassen op andere terreinen van ons leven.
Want bij afwijzing hoort bijv. ook zelfafwijzing en heel vaak ook minderwaardigheid en onzekerheid, maar dat zijn gewoon clusters.
Als de hoofdwortel van afwijzing weg is dan gaan die haarwortels van zelfafwijzing, minderwaardigheid en onzekerheid vanzelf mee.
En anders is het heel goed om daar een keer gebed voor te vragen.

                                                                                 


Zie webshop Nehemia Ministries.
www.nehemia.nl 
Lees meer...
                                                                     

Vervolg Verschillende reakties.

  

2. Mensen die een masker  dragen.

Eigenlijk sluiten deze mensen iets heel diep van binnen af, en soms is dat ook een oplossing die God voor een tijdje geeft.
Soms is dat genade van God.

*God maakt soms kaders in je leven sterker, zodat je ook werkelijk een stukje pijn onder ogen kan zien.
Maar er komt een tijd dat God zegt: wordt eerlijk, ga het onder ogen zien, breng het bij het kruis en ontvang Mijn genezing.

++++ Hier geeft de spreekster het voorbeeld van de Samaritaanse vrouw.
             ( Joh. 4:1-42)

Een vrouw met een diepe nood van afwijzing.
In/door relaties met mannen had zij vervulling-genezing-wegdrukken van de pijn van afwijzing gezocht.
Maar eros liefde, noch een goed huwelijk vult de onderste punt van je hart.
Want in elk hart is een plek, die God voor Zichzelf heeft gereserveerd.
Die onderste punt is de plek tussen jou en God.
En als die plek, die intimiteit met God zich gaat ontwikkelen, ga je anders staan in je huwelijk, je vriendschappen, je gemeente enz., omdat die plek gevuld wordt/is.

Dat is een stuk verantwoording die God bij ons neerlegt.

Mensen kunnen dus een masker dragen om de pijn weg te drukken.

                                                            

3.  Mensen die vluchten.

Sommige mensen vluchten in de alcohol, drugs of pillen.
Of ze vluchten in het kopen van spullen, of de wereld van Internet of porno.
Of in perfectionisme; als ik nu maar alles goed doe, wijst niemand mij af.
Ook zij er mensen die altijd maar bezig zijn om anderen te dienen.
Dan kom je zelf niet aan bod; dan heb je het gewoon te druk om op een gezonde manier met jezelf bezig te zijn.
En als je altijd voor anderen klaarstaat, dan moeten ze je wel aardig vinden.
Maar..... zelfs dat werkt niet voor die diepe punt en de pijn blijft.
Of mensen worden fanatieke sporters en richten zich  maar op één ding, waar eigenlijk 'te' voor staat als je naar hun leven kijkt.

Je kunt ook vluchten in allerlei christelijke werken en op die manier altijd maar bezig zijn.
"Zo, die broeder of zuster geeft zich helemaal ".
Maar zelf weet je of je het doet vanuit je intimiteit met God of om eigenlijk pijn weg te drukken.
En vroeg of laat ga je dan toch God ontmoeten, die zegt; maar nu wil Ik eerst met dat punt in je leven klaarkomen.
Dan kun je nog altijd aktief voor God zijn, maar dan is het vanuit de rust en vanuit een gevulde onderste punt van je hart.

                                                            

4.  Mensen die vechten.

Je zou kunnen zeggen, die worden rebels.
Bij hen zie je dat een spiraal van pijn van afwijzing maakt dat ze een stuk bitterheid ontwikkelen.
En het vervelende van bitterheid is, dat er een stukje wrok komt en een stukje haat naar alle situaties in hun leven en uiteindelijk komt er rebellie in hun leven.

Rebellie zegt eigenlijk; ik laat me door niemand iets meer gezeggen.

Een goed voorbeeld hiervan is de geschiedenis van Samuel en Saul.
(Zie 1 Sam. 15)
Saul moest op Samuel wachten om offers te brengen, maar Saul nam zelf het voortouw en wachtte niet op Samuel.
Toen de 7 dagen om waren en Samuel er nog niet was, ging Saul zelf offeren, terwijl hij als koning helemaal geen offers zelf mocht brengen.
Als Samuel dan komt, zegt hij tegen Saul (vers 22, 23) " Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. voorwaar, weerspannigheid (rebellie) is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen de Terafim."

Rebellie is dus niet zomaar iets, Gods woord is daar heel duidelijk over.
Het zegt, dat we de dingen niet op onze manier moeten doen, maar op Gods manier.
We moeten ons onder gezag stellen en aan dat gezag gehoorzamen.

En; gehoorzaamheid is een keuze!

Dit geldt ook voor binnen de gemeente.
Als er een belissing wordt genomen, bijvoorbeeld; koffie drinken mag alleen in die ruimte en nergens anders, dan mogen onze gedachten daar anders over zijn, jammer dan, maar we dienen wel gehoorzaam te zijn en te luisteren.
                  
                                                                                 

Zie webshop Nehemia Ministries.
www.nehemia.nl 
Lees meer...
           
                                                                                             
4. Het belangrijkste gevolg  van afwijzing.
De verschillende reakties.Het belangrijkste gevolg van afwijzing.

Het belangrijkste gevolg van afwijzing is, het niet meer in staat zijn om liefde te ontvangen of te geven.
Wat je niet ontvangt, kun je ook niet geven.
Want, wat wij niet aan ons kind geven, kan hij op zijn beurt niet aan zijn  kind geven en zo kan dit overgaan van generatie op generatie en kan er een generatievloek ontstaan, die alleen verbroken kan worden door het kruis van de Here Jezus, zodat deze vloek stopt en er heling en genezing komt en ruimte om  Gods liefde te ontvangen en door te geven.

        
                                                     
De verschillende reakties.

In het omgaan met afwijzing, kun je verschillende reakties onderscheiden.

1.  Mensen die aan afwijzing toegeven.
2. Mensen die een masker dragen.
3. Mensen die vluchten.
4. Mensen die vechten.

We gaan ze eens stuk voor stuk wat nader bekijken.
(Vandaag kijken we naar 'mensen die aan afwijzing toegeven)


1.  Mensen die aan afwijzing toegeven.

Deze mensen hebben gedachten als:  niemand houdt van mij, zie je wel, niemand ziet me staan, niemand maakt ook een praatje met mij, niemand belt mij enz..
En misschien denken ze het niet alleen, maar is het ook nog hoorbaar in hun uitspraken.
Wat zo begon met afwijzing gaat een stapje verder naar eenzaamheid en dan een stapje verder naar zelfmedelijden ( ik ben zo zielig; ach, hebben we zo'n grote gemeente en we horen toch om te zien naar elkaar, maar ondertussen, ik heb niets aan mijn broers en zussen) en van zelfmedelijden kom je in depressie en vanuit depressie kan wanhoop ontstaan en vanuit wanhoop gedachten tot zelfmoord.

En zo wordt denken spreken en wat je spreekt komt in vervulling.
.....want met de opbrengst van je mond wordt je binnenste vol (Spr. 18:20),
Maar met de opbrengst van je mond zet je ook iets neer in de onzichtbare wereld.

Eigenlijk is het leven te zwaar geworden en heb je door de afwijzing heen een hele negatieve spiraal geopend.
Gelukkig gaat niet iedereen dit rijtje af, maar vinden we wel herkenning.

Het heeft; weliswaar niet het hele rijtje, wel in haar leven gespeeld.
Ze was vaak alleen in de weekenden en dan vond ze zichzelf vaak heel zielig.
Maar wat zegt Gods woord er van.
In Zijn woord staat, dat Hij altijd bij ons is, alleen haar gevoel zei wat anders.
Ons gevoel is eigenlijk ons meest lastige kind wat we moeten opvoeden.
Gevoel is een kind dat heel graag wil domineren, maar het heeft weinig met het geloof te maken.
En zij heeft moeten leren om haar gevoel op te voeden, door bijbelse waarheden er tegenover te zetten.
Zo moeten ook wij leren om ons gevoel op te voeden door bijbelse waarheden tegenover ons gevoel te zetten.

Ik voel/denk dit: maar Gods woord zegt dat.

Wij moeten die gedachten "krijgsgevangen" maken (2 Kor. 10:5).
We moeten tegen die negatieve gedachten gewoon zeggen: Je bent niet bijbels, ik wil bijbels denken en je plaatst een gedachte van God er tegenover.
Nu zijn er in ieders leven wel bepaalde gedachten die regelmatig terugkomen.
Dan is dit een simpele oplossing.
Je neemt een vel papier, je zet een lijntje in het midden en aan de ene kant zet je 'mijn gedachten' en aan de andere kant zet je 'Gods gedachten'.
Bijvoorbeeld: 'Ik ben alleen'  tegenover Gods gedachte 'Ik ben altijd bij je'.
Het is handig om dit vast klaar te hebben liggen, omdat op het moment dat we het moeilijk hebben en onze gedachten de boventoon voeren, het niet altijd makkelijk is om Gods gedachten te bedenken.

Ga dit maar eens doen juist op dat gebied waar u zo mee worstelt.

                                                                                   

Zie webshop Nehemia Ministries.
www.nehemia.nl 
Lees meer...

                                                                    
Afwijzing.Omschrijving

Allereerst, hoe kunnen we afwijzing omschrijven.
Afwijzing geeft van binnen het gevoel:  ik ben niet gewenst of ik hoor er niet
bij.
U kunt eigenlijk niet geloven dat mensen u aardig vinden.
In het proces van genezing moeten we leren om met een andere bril te
kijken en zelf dingen te doen, te ondernemen.

Afwijzing is een kooi, maar het slot van die kooi  zit aan de binnenkant.
Als we dat gaan ontdekken, dan gaan we merken dat we de kruk van
afwijzing zelf naar beneden kunnen doen en uit die kooi kunnen stappen.
Dit kan in het begin heel eng zijn, want de wereld buiten die kooi is erg groot.
En soms staat de deur van die kooi al jaren open, maar durven we die deur
van vrijheid niet aan, want afwijzing kan ook een veilige schuilplaats zijn.

                                                         


Binnenkomen.


Hoe kan afwijzing je leven binnenkomen.

Dat kan op heel veel manieren, maar hier volgen een paar hoofdlijnen.
1  - Voor de geboorte.
2 - Na de geboorte.


                                                            
1)  Voor de geboorte.

* Bijvoorbeeld  een niet geplande zwangerschap.
Je bent niet getrouwd, hoe gaat je omgeving reageren.
Eigenlijk ben je niet zo blij met het kind en die houding is al een uitnodiging voor de geest van afwijzing.

De Heilige Geest is een gentleman, die komt alleen op uitnodiging.
Maar de vijand niet.
Zodra hij een kiertje ziet, zal hij altijd proberen om van dat kiertje een grote
opening te maken.

En zo'n situatie, waar zo'n ongehuwde moeder in zit, opent de deur voor een geest van afwijzing, ook al is ze misschien later in de zwangerschap heel blij met het kindje.
Maar voor deze dingen is een oplossing.
Als wij zo over ons kindje gedacht hebben, hebben wij de mogelijkheid om
het kindje vrij te zetten, zodat het niet langer als een vloek van generatie op
generatie doorwerkt.

* Of de zwangerschap volgt te snel op de vorige zwangerschap en ben je er
helemaal nog niet aan toe of klaar voor.
Ook dit kan afwijzing tot gevolg hebben.

*  Of je relatie is niet erg goed en je denkt: oh, help, niet nu ook nog een kind.
Dit opent deuren voor afwijzing in het leven van het ongeboren kind.

*  Of misschien is er geen financiële ruimte voor een kind.
Je weet nu nog maar net de eindjes aan elkaar te knopen en je wilt eigenlijk helemaal niet zwanger zijn.

Misschien denk je door al deze dingen wel aan abortus.
En alleen het denken eraan, het spelen met de gedachte aan abortus opent al een deur voor afwijzing.
Het kan zelfs de deur voor de macht van de dood openen, want abortus is en blijft moord.
        
  
                                                  
2)  Na de geboorte.

Misschien heb je een huilbaby.
Of sta je er alleen voor, waardoor je denkt; ik wilde dat dit kindje nooit was geboren, want je kan er eigenlijk niet meer tegen op.
Of je krijgt een gehandicapt kindje.
Of je wilde graag een meisje en het werd een jongen, of andersom.
Misschien ziet het kindje er niet zo uit als jij gedacht had dat het zou zijn in die roze wolk. 

Maar ook later.

Misschien ben je wel gepest op school en hoorde je er gewoon niet bij.
Of iedereen had merkkleding en jij wilde dat ook graag ( en dit geldt alleen maar als je het graag wilde), maar er was thuis geen geld voor of je mocht het  gewoon niet, dat kan jou het gevoel van afwijzing geven.
Dan zijn er  situaties in een leven van misbruik, waardoor je je weggegooid voelt en er niet bij voelt horen of gaat denken: zie je wel, ik ben fout.
Ook dat opent in een hart een deur voor afwijzing.
Of er is sprake van mishandeling, emotionele of lichamelijke verwaarlozing.

Dat geeft allemaal boodschappen af van; je bent het niet waard om geliefd te
zijn.
Soms wordt die boodschap niet bewust afgegeven, maar wij hebben als het ware een bepaald systeem, een bepaald filter waardoor dingen zo binnen kunnen komen.

Misschien heeft je moeder je met een traktatie een keer per ongeluk overgeslagen, dacht ze dat jij al gehad had of zo en kreeg iedereen behalve jij.
Dat kan in je hoofd, als kind en vooral als je een gesloten kind bent, het idee geven; mama mag mij zeker niet, anders had ik ook wel wat gekregen.
Dat zet iets neer en dan gebeurt er weer iets en jij gaat door die bril de
situatie beoordelen en je ziet dat als bewijs: zie je wel!
En zo vormt zich in jouw denken een bolwerk, terwijl je ouders zich waarschijnlijk nergens van bewust zijn.
Misschien ben je op school niet zo populair.
Misschien val je buiten de groep, kun je niet zo goed meekomen of misschien ben je wel juist hoogbegaafd en schelden ze je uit voor stuud.
Het kan zijn tijdens het opgroeien thuis, dat je dingen niet ontvangt,
omdat je ouders bepaalde dingen nooit geleerd hebben.
Soms is het daarom goed om eens te kijken naar de ouders van je ouders.
Als er nooit lichamelijk contact was, kan dat komen doordat zij dat nooit geleerd hebben en dat is hun handicap.

De generatie vlak na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, was gericht op de wederopbouw.
Ze werkten lange dagen en wilden genoeg geld verdienen, zodat hun gezin te eten had.
En als je kijk naar de honger die er was tijdens de oorlog, dan is het erg logisch dat dat hun zorg was.
Dat had tot gevolg, dat op andere terreinen, hoewel die nodig zijn in een kinderleven, daar gewoon geen ruimte voor was.
Maar in een kind kan dat wel als afwijzing binnenkomen.

Soms houden ouders er lievelingetjes op na in een gezin.
Bijvoorbeeld: iemand die er prachtig uitziet, daar kun je lekker mee pronken.
Of een kind dat altijd zo gewillig is of zoet als er bezoek is en het andere kind gaat zich er juist tegen afzetten.
Of de één kan beter leren dan de ander.

Allemaal situaties waardoor er sprake is van werkelijke afwijzing of vermeende afwijzing, maar het komt allebei binnen als afwijzing.

Iets dat ook altijd afwijzing geeft, zowel in het leven van een kind als van een partner, is echtscheiding.
De veiligheid die het huwelijk aan een kind bied verdwijnt en als er dan ook nog een ander in het spel is, verwondt het niet alleen het kind maar ook de partner.
De partner kan zich gedumpt voelen, in de steek gelaten en de kinderen maken vaak de vertaalslag: als ik nu liever was geweest, dan was papa of mama niet weggegaan.
Maar kinderen zijn nooit de oorzaak van een scheiding in een huwelijk,  want een huwelijk is een zaak tussen v olwassenen.
Toch, als zo'n leugen eenmaal is neergezet, gaat die leugen zich alleen maar dieper ontwikkelen en komt er een gevoel van verworpenheid.

                                                                                 

Zie webshop Nehemia Ministries.
www.nehemia.nl 
Lees meer...   (1 reactie)

                                                                     

Van afwijzing tot aanvaarding.


In de eerste plaats wordt op de Heilige Geest gewezen.
De Heilige Geest, die de Trooster is, onze eeuwige Metgezel.

Een ander woord voor Heilige Geest is parakletos; degene die langszij komt of de naam voor een slaaf,een bijzondere slaaf.
In het oude Griekenland werd bij de geboorte van de oudste zoon, de erfgenaam, een slaaf gekocht, die werd verbonden aan het leven van de erfgenaam.
Die slaaf had maar één opdracht van zijn meester; zorg dat de erfgenaam de erfenis binnen haalt.
En die slaaf deed dus alles samen met de oudste zoon.
Hij beschermde hem, sportte met hem, ze maakten samen huiswerk, douchten samen enz.
Alles in het leven van de slaaf was er op gericht om er voor te zorgen dat de oudste zoon zijn erfenis kon binnenhalen.
Dat is nu een zelfde  woord wat ook voor de Heilige Geest gebruikt wordt.
En die parakletos is bij ons allemaal en als dat niet zo is, kunnen we erom vragen, voor bidden.

"Heilige Geest wilt U komen en de Parakletos zijn in mijn leven."

Hij is  Degene die ons helpt om te gaan met de dingen in het leven, zoals
bijvoorbeeld afwijzing; maar ook allerlei andere dingen, zowel geestelijk als praktisch.

                                                                        

Heer, wat een eye-opener is dit.
De Heilige Geest als parakletos.
De Heilige Geest als Degene die mij helpt om mijn erfenis binnen te halen.
De Heilige Geest, niet alleen aanwezig als ik hem 'nodig' heb, maar de altijd  Aanwezige, mijn eeuwige Metgezel.
Ik weet,  Heer, dat ik Uw Geest heb ontvangen, maar ik weet ook dat ik Uw Geest weinig tot nooit de kans hebt gegeven om mijn Parakletos te zijn, simpelweg eigenlijk omdat ik nooit heb geweten dat de Heilige Geest op deze wijze als mijn eeuwige Metgezel is aangesteld door U vanaf het moment dat ik Uw kind werd.
Daarom bid ik:

"Heilige Geest, wees zo ook mijn Parakletos en help mij mijn erfenis binnen  
  te halen."

Vader, maak mij zo ook meer en meer bewust van de eeuwige aanwezigheid van Uw Heilige Geest.
Leer mij om meer en meer op u te vertrouwen.
Los te laten.
Over te geven.
Te vergeven.
Te gehoorzamen.
Te beseffen dat U altijd en in alles aanwezig bent.
Zo ook in deze weg, van afwijzing tot aanvaarding.
Dank U Vader, dat U en de Heilige Geest ook hierin met mij op weg gaat.

- Amen -    

                                                                                
Zie webshop Nehemia Ministries.
www.nehemia.nl  
Lees meer...

                                      Van afwijzing tot aanvaarding.

                                                 
            

Voorwoord.


Vanaf vorig jaar komen wij met een groepje vrouwen op maandagmorgen bij elkaar.
Samen doen wij een stukje studie en we bidden met en voor elkaar.
Zo hebben we verschillende ochtenden met elkaar doorgebracht en nagedacht en gesproken over afwijzing.
Dit deden we nav. een CD van Nehemia Ministries getiteld: Van afwijzing tot aanvaarding door Margreet van Straalen.

Daar de CD te lang duurde om te luisteren, had ik er een samenvatting van
gemaakt.
Eerst een beknopte versie, maar later heb ik ook een uitgebreide versie gemaakt.
Deze uitgebreide versie zet ik in gedeelten, anders wordt het veel te lang,  op mijn weblog; met toestemming van Nehemia Ministries en Margreet van Straalen.
Voor mijzelf was het (en soms is het nog) heel confronterend.
Misschien ook voor een ander die dit leest; misschien voor u, misschien voor jou, maar loop er niet voor weg.
Laat het je tot hulp zijn, tot een weg naar genezing.
Iedereen kent de slogan: Drank maakt meer kapot dan je lief is.
Dit geldt ook voor afwijzing.
Afwijzing maakt meer kapot dan je lief is.

En zo heeft afwijzing al heel wat levens kapot gemaakt.
Ook in de huidige maatschappij.
De nood is groot; de pijn soms heel diep, tot stervens toe.
Margreet geeft in haar studie over afwijzing handvatten, waardoor wij, als we  met afwijzing te maken krijgen er als het ware voor kunnen kiezen, hoe we er mee gaan.

Margreet spreekt uit eigen ervaring, dus ze weet waarover ze praat en ze weet  daardoor ook wat het is om te leren om te gaan met afwijzing.
Ze denkt dat we afwijzing  nooit helemaal kwijt zullen raken in ons leven, niet omdat God niet geneest, maar omdat afwijzing (helaas) hoort bij het leven van elke dag.
Want er zullen altijd situaties zijn waarin we ons afgewezen voelen(!) of echt afwezen of buitengesloten worden.

Dit is het leven in deze wereld.

We kunnen echter wel leren hoe om te gaan met dit stukje gebrokenheid in deze wereld en dat maakt een groot verschil.

En zo wil zij, Margreet, in deze studie ons wat handvatten geven.
En ik, Rita, bid, dat het een weg zal zijn tot genezing of in ieder geval een eindje op weg tot genezing.
Ik bid zo een ieder die in  deze studie mee gaat lopen Gods liefdevolle nabijheid toe.
Zijn beschermende  en troostende armen om je heen.
Zijn kracht om verder te gaan; te kunnen gaan.
Dat Hij Degene mag/zal zijn in jouw leven die heling en genezing brengt.


Een liefdevolle groet, Rita.

 

Zie webshop Nehemia Ministries.
www.nehemia.nl

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl