Boekinfo:
 
 
 
 
The air I breathe
Mijn aanbidding is voor U
Waar je hart is, daar zal ook je schat zijn
 
Schrijver: Louie Giglio
 
Uitgever: Gideon - Boek
ISBN: 978 90 6067 751 3
 
Laten we er maar niet omheen draaien: jij bent een aanbidder.
Misschien is dit nog niet tot je doorgedrongen, maar het is wel zo.
Er is iets in je leven waar je hart naar uitgaat.
Het bepaalt wat je dekt en wat je doet.
Misschien is het je baan,een mooie auto, een mooie sport.
Misschien een pop-idool, een mooie vrouw, een mooie man.
God heeft je zo gemaakt dat je altijd iets aanbidt.
Het is een aangeboren behoefte.
Je zoekt naar iets waaraan je je met hart en ziel kunt geven.
En toch zal het je nooit brengen wat je zoekt.
Dat vind je nergens anders dan bij God.
Alleen als je Hem aanbidt en dient, ervaar je het diepe geluk waar je naar hunkert.
De kracht die daaruit voortkomt, is tintelend aanwezig in dit verfrissende boek van Louie Giglio.
Alles bepalend, zegt hij, is de richting van je aanbidding.
 
Lees meer...   (3 reacties)
 
                     
 
'God kan tranen gebruiken
om er iets mooiers uit voort te brengen'
 
 
Vanmorgen heb ik het laatste hoofdstuk gelezen van het boek 'Lijden in Gods hand' van Christa Rosier.
'Lijden in Gods hand; God wil meer dan ons geluk.'
 
Met dit boek wilde Christa woorden proberen te geven aan, zoals ze zelf schreef, 'het wonderlijke mysterie dat lijden heet'.
Ze heeft het echter nooit af kunnen maken, daar zij op 19 juni 2011 overleed.
Alinda Rutgers heeft de teksten die Christa had nagelaten bewerkt, zodat dit boek alsnog kon verschijnen.
En het is een prachtig boek geworden.
Prachtig qua vormgeving, met vele schilderijen van Christa, maar ook 'prachtig' qua tekst.
 
Zelf vond ik heel veel herkenning, al was ons lijden verschillend van vorm.
Het maakte dat ik me gaandeweg het boek lezende, meer en meer verbonden ging voelen met een vrouw die ik niet persoonlijk heb gekend (slechts één keer even gesproken aan de telefoon), maar haar vader kende ik wel en die heeft ook voor mij veel betekend.
 
Als je lijden moementeel je leven tekent, als lijden je leven getekend heeft, dan wil ik dit boek van harte bij je aanbevelen om het te lezen.
Het bevat een enorme schat aan rijkdom doordat zij God zo dicht bij brengt in het mysterie van het lijden.
Dichtbij, zodat je Hem (nog) beter gaat kennen en zien, juist in en door het lijden.
 
Het Bijbelboek Job was voor Christa heel belangrijk.
Als er één Bijbelboek is wat spreek over lijden van een mens en welke plaats God daarin heeft, dan is het dit boek wel.
Christa haalde Jobs woorden aan: 'Eerst kende ik U van horen zeggen, maar nu hebben mijn ogen U aanschouwd.'
Job heeft God niet leren kennen door grote wonderen en tekenen, maar door het feit dat hij God had gezien en ontmoet in zijn lijden.
En daar heeft hij gezien wie God is!
 
 
Oh, ik zou wel van alles neer willen schrijven waar mijn hart door bewogen werd, de herkenning die ik vond en de lessen die ik nog mocht zien en leren, maar dat kan en mag ik niet doen.
Daarom even een apart schrijven over dit boek om het onder de aandacht te brengen en aan te bevelen.
 
Het is zeker ook een boek wat ik aan wil bevelen voor hen wiens leven over rozen gaat.
Als lijden ver van je weg staat en je het eigenlijk niet kent.
Als je misschien de gedachte hebt als dat lijden niet thuis hoort in het leven van een christen; juist dan beveel ik het je aan om dit boek ook eens te lezen.
 
 
Boekinfo:
 
 
 
Lijden in Gods hand
God wil meer dan ons geluk
 
 
Schrijver: Christa Rosier
 
Christa Rosier studeerde journalistiek en volgde een schildersopleiding.
Ze schilderde zowel figuratief als meer abstracte werken.
zij is bekend door haar columns in Eva, door haar medewerking aan tv-programma's en door spreekbeurten.
ZIj overleed in 2011.
 
Christa leefde bij het Woord, bij de Psalmen, bij teksten over verdriet en uitzicht.
Die teksten troosten haar, als ze het soms even helemaal niet meer zag zitten; die teksten inspireerden haar om te gaan schilderen, en die teksten speelden ook een grote rol in de pastorale zorg die ze voelde voor veel andere mensen.
Want achter de schermen was ze heel actief.
Door haar lezingen, tv-optredens en boeken wisten veel mensen die door het leven getekend waren en de weerbarstigeheid van het leven aan de lijfe ervaren hadden, haar te vinden.
Want men wist dat men geen goedkope troost zou ontvangen, maar troost en raadgeving die in de smeltkroes van het leven beproefd was.
Het echte leven dus, met de woestijn en af en toe ook een oase.
(Andies Knevel; uit 'In memoriam')
 
 
Uitgever: Voorhoeve
ISBN: 978 90 297 9686 6
 
 
Lijden in Gods hand is een fraai geschenkenboek met schiderijen van Christa Rosier.
Het is ook een aangrijpend geloofsverdiepend boek dat op zoek gaat naar het geheim van het lijden.
Dat is het geheim van een God die voor ons vaak onbegrijpelijk is, maar oneindig liefdevol en trouw.
 
        
               
 
Een ander boek van Christa, wat ik ook gelezen heb en aan wil bevelen, is het boek:
'Ik wil vliegen'.
 
Boekinfo:
 
 
 
 
Ik wil vliegen
Leven na borstkanker
Inspiratie - Beauty - Bemoediging
 
Schrijver: Christa Rosier
'Het spijt me, de tumor in uw borst is echt kwaadaardig, geen twijfel mogelijk ...'
Elke dag krijgen dertig vrouwen te horen dat ze borstkanker hebben.
Eén van hen was columniste en kunstenares Christa Rosier.
'De vaste grond onder je voeten wijkt en maakt plaats voor een zuigend moeras.
Vragen die je overspoelen: Overkomt mij dit echt?
En nu?
Raak ik mijn borst kwijt?
Mijn haar?
Hoe kom ik er doorheen?
Dat red ik nooit!
 God, HELP!'
 
 
Uitgever: Boekencentrum
ISBN: 978 90 239 2301 5
 
 
Ik wil vliegen is het eerlijke en onopgesmukte verhaal over een survivaltocht.
Soms ernstig, maar vaak ook luchtig en humoristisch van toon.
Het bevat Christa's columns, daarnaast een selectie van haar prachtige schilderijen afgewisseld met mooie en iinspirerende woorden en citaten, en ten slotte praktische handreikingen van vrouwen die een chemobehandeling ondergaan.
 
Een bemoedigendboek voor vrouwen die deze 'survivaltocht' ook moeten maken.
 
Ps.
Achterin het boekje staan vele verwijzigen naar sites op Internet.
Oa. over lotgenoten, informatie over borstkanker, studies, artsenlijsten, diëten, verzorging en nog veel meer.
Lees meer...   (1 reactie)
 
Boekinfo:
 
 
 
 
Geliefd en gezegend
Inspiratie voor vrouwen
 
Schrijver(s): Verschillende auteurs
(Samengesteld door Circle of Friends Ministries )
 
Uitgever: Ark media
ISBN: 978 90 33815 96 6
 
 
Als je weet dat iemand van je houdt, kun je de hele wereld aan.
Het goede nieuws is:
in Christus ben je geliefd en gezegend!
 
Inspirerende bijbeloverdenkingen van auteurs als Corrie ten Boom, Stormie Omartian, Wanda Brunstetter, Amy Carmichael, en Sheila walsh.
 
Lees meer...
 
Boekinfo:
 
 
 
 
Ik ben met je
... en andere waargebeurde verhalen.
 
Schrijvers: Joukje Neutél, Mariëtte Oosterhof, Alinda Rutgers, Vinita SHaw, Ar Sikking,
                 Arianne Spek, Marli Spieker
 
Uitgever: Trans World radio
ISBN: 978 90 803319 5 2
 
 
Kan een soldaat van een wreed regime geraakt worden door Gods woord?
Wie vertelt aan het misbruikte meisje dat zich in slaap huilt, dat ze niet alleen is?
Is er vergeving voor een vrouw, die verwikkeld is in bloedwraak?
En hoe houdt Grozdan het vol, alleen op een berg, ver van de bewoonde wereld?
 
 
 
Het is een boekje met een verzameling van waargebeurde verhalen van luisteraars van Trans World Radio.
De verhalen in dit boekje laten zien hoe God werkt in de levens van mensen over de hele wereld in de meest uiteenlopende omstandigheden.
 
 
De missie van Trans world Radio is de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media, zodat levens veranderen.
TR ondersteunt hiermee de kerken bij het uitvoeren van de zendingsopdracht, zoals de Here Jezus die gaf in Mattheüs 28:19.
 
Bestellen:  >> Ik Ben met je
 
Lees meer...
 
Boekinfo:
 
 
 
 
De tuin van Genade
Schatten uit het Gouden Boek
 
Schrijfster: Jill Briscoe
Andere boeken van haar hand zijn oa.: 'Gods voordeur', 'De diepe plaats waar niemand komt' en 'Dansend geloof'.
Uitgever: Ark Boeken (tegenwoordig Ark Media)
www.arkmedia.nl 
ISBN 978 90 33815 10 2
 
 
"De eerste keer dat ik merkte dat de dingen radicaal anders waren, was toen ik Hem uitnodigde om het Boek aan mij voor te lezen, in plaats van dat ik het aan Hem voorlas.
Op dat moment veranderde de rode Bijbel, hij veranderde voor mijn ogen: hij werd lichter en 'goudkleuriger' dan ooit - iets totaal anders.
 
Er gebeurt iets als jouw ziel kalm wordt en even tot rust komt.
Het is altijd vredig op de Treden die leiden naar de Tuin van Genade: lieflijke rust, en de lucht is zo stil en anders dan op welke plaats op aarde ook.
En vreugde - een fluistering van liefde die lijkt te zeggen: 'Ik zie je. Ik kom eraan.'
Hij komt altijd, want het is Zijn Boek."
 
Lees meer...
 
Boekinfo:
 
 
 
 
Hier en daar
Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken
 
Schrijver: Henk Binnendijk
Henk Binnendijk werkte jarenlang als programmamaker en werd vooral bekend door zijn tv-programma's met bijbelstudies en gesprekken over het geloof.
Van zijn hand verschenen o.a. de bestseller 'Dichtbij God', 'Zwak is machtig', 'De God van Abraham, Isaäk en Jakob' en 'Onderkoning bij de gratie Gods'.
 
Uitgever: Voorhoeve
ISBN: 978 90 297 1950 6
 
Ons leven doet er toe.
Niet alleen nu, maar ook voor straks: na de dood, in de hemel.
Ons leven hier en nu is ook een voorbereiding voor het leven daar en straks.
Dat is de persoonlijke boodschap die Henk Binnendijk uit het diepst van zijn hart heeft opgeschreven in 'Hier en daar'.
 
* Persoonlijk en indringend
* Met verwerkingsvragen
 
Lees meer...
 
Boekinfo:
 
 
 
 
Wandelend in Zijn Licht
gedichten geschreven bij de schilderijen van Caroline van de Vate
 
Schilderes: Caroline van de Vate
Dichteres: Rita Klapwijk
 
Rita werd zo geraakt door het schilderij 'Een bloem in Gods tuin' van Caroline, dat ze haar gevoel in dichtvorm verwoordde en per e-mail aan Caroline stuurde.
En daar bleef het niet bij.
De schilderijen van Caroline gaven Rita aanleiding door te gaan.
Hoewel de twee vrouwen elkaar nog niet kenden, ontstond er een band door de gedeelde gevoelens die door Caroline werden verbeeld en door Rita verwoord werden.
 
 
Over Caroline
 
Caroline werkt figuratief met een impressionistische penseelstreek.
De schilderijen ontstaan uit verwondering over Gods schepping en Zijn diepe liefde voor ieder mens.
Tegelijkertijd inspireren alle emoties in het leven haar om te schilderen.
Altijd is er het Licht, aanwezig in het leven, aanwezig in de schilderijen.
 
 
 
Over Rita
 
Rita is dichteres.
Zoals Caroline schildert met haar penseel, zo schildert Rita met haar pen.
De gedichten komen voort uit wat haar hart raakt, ondervindt en beweegt.
Wie God is, wie Hij wil zijn voor de mens, is hierin de onlosmakende hoofdlijn.
 
 
 
Uitgever: Solide Boeken
ISBN: 978 90 814793 1 8
 
 
"Toen ik voor het eerst de schilderijen van Caroline van de Vate en de bijbehorende gedichten van Rita Klapwijk zag en las, dacht ik: wat puur, sterk en vooral: prachtig!
Uit het hart, doorleefd en bovendien kwaliteit.
Telkens weer geschilderd en gedicht rond een mens, een relatie, het leven.
Dit is echt een prachtig geschenk dat hopelijk heel veel harten zal raken.
Geniet ervan en geef het cadeau."
 
Otto de Bruijne
 
 
"We hopen dat mensen door het bekijken en lezen van deze bundel een stukje van Gods liefde en nabijheid ervaren."
 
Caroline van de Vate en Rita Klapwijk
 
Lees meer...

Boekinfo:
 
 
 
 
Vrees niet
een boek vol bemoediging
 
Schrijver: Max Lucado
Max Lucado is één van de meestgelezen hedendaagse christelijke auteurs.
Zijn boeken worden in tientallen talen vertaald.
Van hem verschenen o.a. 3:16, Hoop, In goed gezelschap, Zijn naam is Jezus en Vrij van angst.
 
Uitgever: Voorhoeve
ISBN: 978 90 297 1997 1
 
God is bij ons.
Hij wordt nergens door verrast.
Hij zorgt voor ons.
Hij leidt ons.
Hij heeft de regie in handen.
Hij ziet naar ons om.
Hij is vol liefde en vergeving.
Alle reden om niet bevreesd te zijn.
 
* Bemoedigend geschenk
* Om te geven en te krijgen
 
In dit bemoedigende geschenkboek laat Max Lucado de lezer opnieuw ervaren wat God ons in Zijn Woord zegt over Zijn hulp en Zijn nabijheid.
Vrees niet bestaat uit Bijbelteksten en korte gedachten die je aan het denken zetten.
 
 
Lees meer...
 
Boekinfo:
 
 
 
 
Dansend geloof
Gesprekken in goed gezelschap
 
Schrijfster: Jill Briscoe
Andere boeken van haar hand zijn oa.: Gods voordeur, De tuin van genade en De diepe plaats waar niemand komt.
 
Uitgever: Ark boeken (tegenwoordig Ark Media)
www.arkmedia.nl 
ISBN: 978 90 33815 61 4
 
Soms zijn we geloofsmoe.
Het lijkt wel of ons geloof nergens even kan uitrusten.
Op zulke momenten ga ik naar de diepe plaats waar niemand komt, waar ik op de treden van mijn Ziel ga zitten en diep ademhaal.
Hulp komt via Zijn woord.
Door die ontmoetingen gesterkt ga ik verder met vernieuwde vreugde - mijn geloof danst.
Ik hoop dat dit boek ook jouw geloof zal bemoedigen, zodat het ook even kan gaan zitten en uitrusten.
 
Jill Briscoe
 
Lees meer...
 
Boekinfo:
 
 
 
 
Gods voordeur
Persoonlijke ontmoetingen
 
Schrijfster: Jill briscoe
Andere boeken van haar hand zijn oa.: 'De diepe plaats', 'De tuin van Genade' en 'Dansend geloof'.
 
Uitgever: Ark Boeken (tegenwoordig Ark Media)
ISBN: 978 90 338 1435 8
 
Tegenwoordig leven we aan de buitenkant van de wereld, aan de verkeerde kan van de deur.
We kunnen niet omgaan met de heerlijkheid die we zien.
Maar alle bladzijden van het Nieuwe Testament laten ritselend weten dat dit niet altijd zo zal blijven.
Op een dag, als God het wil, zullen we binnen zijn!
C.S. Lewis, The Weight of Glory.
 
Het beeld dat we ons aan de verkeerde kant van de deur bevinden - de deur waar we op een dag doorheen zullen gaan - heeft in mij het verlangen gewekt een paar van mijn mooiste ontdekkingen met anderen te delen.
Deze ontdekkingen deed ik terwijl ik bij de Voordeur zat, luisterend en pratend met Jezus, mijn Heer en Redder, de liefde van mijn leven, de reden van mijn bestaan en mijn grootste vreugde.
 
Ik nodig je uit om samen met mij bij de Voordeur te gaan zitten.
Ik wil een paar van mijn intiemste gedachten met je delen, in het vertrouwen dat jij op een dag zelf ook zo in gesprek zult raken.
 

Jill Briscoe
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl