Dit blog is verhuisd naar:

www.inuwhanden.blogspot.nl

 

Een liefdevolle groet,
Rita

 

Excuses voor het ratjetoe van lettertypen en kleuren;

Dit is met de veranderingen ontstaan en het is onbegonnen werk om het allemaal

in goede staat terug te brengen.Reacties


Er is voor alles een tijd en een plaats.
De afgelopen weken ben ik er steeds bij bepaald dat het tijd is voor nieuwe dingen.
Maar daarvoor moet er soms eerst opgeruimd worden om ook ruimte te maken voor nieuwe dingen.
Eigenlijk was dit het thema van de vrouwenconfentie waar ik onlangs geweest ben, maar het heeft een diepe impact in mij.
Hoe het allemaal uit gaat werken, weet ik nog niet, maar dat zal God mij ongetwijfeld op Zijn tijd en wijze duidelijk maken.
Voor nu betekent het voor mij in ieder geval wat mijn sites betreft dat ik ga verhuizen met al mijn sites en ze bij Blogger bij elkaar breng bij één provider.

Een nieuw begin.
Niet alles wat op mijn site op Punt.nl staat zal ik hier weer plaatsen, maar het meeste wel.
Tot ik het hier op orde heb, zal ik gewoon mijn stukjes op Punt.nl blijven plaatsen.
Ook mijn gedichtensite zal ik mee verhuizen, maar het zal wel even duren voor alles over is, gezien de hoeveelheid die er op staat.
Maar ook daar blijf ik nieuwe gedichten plaatsen tot dat...
Voor nu ben ik nog even aan het uitvogelen hoe ik mij site er uit wil laten zien.
Bij Punt.nl was hij overwegend zwart en gebruikmakend van het schildeerij van Caroline 'Bloem tot Gods eer'.

Hier wil ik totaal iets anders, lichter, schitteren, meer stralen, weerspiegelen.
We zullen zien ...

Het woord dat ik meeneem op mijn reis beginnend met mijn sites, die zo'n belangrijke rol in mijn leven hebben gespeeld en spelen, komt uit Jesaja 43:18,19:

'Denk niet meer aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
Zie, Ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen.
Zult U het niet weten?'

Op de conferentie zijn er ook altijd workshops.
Ik had deze keer gekozen voor het 'bekleden van een pot'.
De naam die bij deze workshop hoorde weet ik niet meer, noch van de andere twee, zo was ik al bezig toen ik het eerste voorbeeld van deze workshop zag.
Dat wil ik gaan doen, was mijn eerste gedachte alleen al bij het zien. Ik wist nog niet eeens hoe of wat, maar er was met het zien al een klik.
En om heel eerlijk te zijn, weet ik het nog steeds niet, maar toen de bedoeling uitgelegd werd, zag ik alleen maar hoe Jezus Zijn levend water in de kruik goot die Anja (de workshop was van haar) vasthield en ik wist dan ook niet hoe hard ik moest lopen na afloop van de ochtenddienst om mijn naam in te vullen bij deze workshop.
Al wat ik wist was, dat ik dit wilde doen, zodat Jezus mijn kruik, mijn pot kon vullen.

Toen ik 's middags aankwam bij de plaats van de workshop, was ik eerst een beetje teleurgesteld dat er geen kruik was, alleen maar potten, maar al gauw veranderde mijn gevoelens en zocht ik een mooie ronde pot uit. (ik hou van ronde vormen - hmm, misschien een les om meer van mijzelf, van mijn ronde vormen, te houden)
Maar ik zag op een andere tafel nog een andere pot staan.
Niet zo mooi rond, maar wel groter.
Hé, daar kon veel meer in, die wilde ik en snel liep ik er heen en verruilde de potten.
En zo ging ik aan de slag.

De bovenrand werd rood, symboliserend het bloed van Christus.
De onderrand wit, symboliserend het kleed van rechtvaardigheid, van verlossing, van bevrijding, dat ik van Hem ontvangen heb toen ik mijn hart aan Hem gaf.
Aan de ene kant van de pot een tak met een blaadje, symboliserend de boom uit Psalm 1:3: Als een boom geplant aan waterstromen; de wortels diep verankerd in Hem.
Aan de andere kant vruchten, symboliserend het vrucht dragen; ... die haar vrucht geeft op zijn tijd ... (zie ook Psalm 1: 3 (+2)),  de vruchten van de Geest uit Galaten 6:22.
In het midden een prachtige bloem, symboliserend een geurende bloeiende roos, die bloeit tot Gods eer en glorie en die zoete geur van de Here Jezus verspreid.
De glinsterende kraal in het midden symboliseert het stralen, het schitteren, het weerspiegelen van Jezus.
In de pot en naar buiten toe tot ver op de tafel liggend schitterende stukje stof, symboliseert het Levende Water dat Jezus in mij uitgiet tot overlopen toe.
Zo vol worden gegoten dat het overloopt naar alle kanten en mensen raakt.

Op mijn kamer gekomen kwamen de volgende woorden:

 

Kom, o Heer,
met Uw Levend Water.
Vul mijn leven
tot overlopen toe.

 Maak mij tot een boom
geplant aan waterstromen,
haar wortels diep geplant in U.
Vruchtdragend op het juiste moment
tot eer en glorie van Uw Naam.

Ik verlang te zijn
als een opengebloeide roos.
De zoete geur van Christus verspreidend
en tot zegen zijn voor een ieder
die ik ontmoet.

 Kom, o Heer,
met Uw Levend Water
en vul mijn leven
tot overlopen toe.

U wil ik weerspiegelen.
Dat men U ziet in mij.
Schitteren en stralen
tot ik kom
in Uw heerlijkheid.

 

- Amen -

 

Reacties

 

Denk niet aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
Zie. Ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen.
Zult u dat niet weten?

Jesaja 43:18,19

 

U vraagt mij, Heer,
te vergeten wat achter mij ligt
en mij uit te strekken
naar wat voor mij ligt.
Niet meer te denken
aan de dingen van weleer,
maar te zien naar de nieuwe dingen,
die U gaat maken.
Nu gaat het ontkiemen
en ik zal het zien.

Ik vroeg U, Heer,
om te herstellen in mij
dat wat er vroeger was
aan liefde,
aan bewogenheid,
aan de vrijheid die ik had
in mijn omgaan
met anderen.
Ik verlang zo terug
naar dat deel
van de persoon
die ik was
en dat bedekt is geworden
met leugens;
uitgesproken door anderen
en overgenomen door mijzelf.

Ik wil niet zijn
diegene
die ik nu
- af en toe -
ben.
Op mezelf gericht;
soms nog beheerst
door de herinneringen
van het verleden.
Beperkt in mijn ruimte.
Gebonden op sommige plaatsen
waarvan ik nu ervaar,
dat U zegt:
'De tijd is gekomen
om op te ruimen.
Je verlangen te zijn
die je was,
wat je had,
om plaats te maken
voor nieuwe dingen in jou.
Mooier, schoner,
dan ooit te voren.


Je hoeft het niet zelf te doen,
Ik zal het voor je doen
in jou.
Vrees niet!
Wees maar niet  bang!
Vertrouw Mij!
Ik zal iets nieuws maken.
Nu zal het ontkiemen;
je zult het zien.

Vertrouw jezelf maar toe
aan Mij.
Geef Mij je leven.
Geef Mij de ruimte in je leven.
Wees stil en luister.
Wees stil en kom bij Mij.
Laat Mijn woorden
jouw hart en leven vullen.
Laat Mijn harteklop
de jouwe worden.
Kom zo dichtbij,
dat Wie Ik ben
overloopt
in jou.

Laat Mijn zalfolie
in jou stromen
en genezing
en heling brengen
en de bodem
van je hart
bewerken.
Dan kunnen er
nieuwe dingen groeien.

Een nieuwe schepping.
Vrij in Christus Jezus, Mijn Zoon!
Vrij door Christus Jezus, Mijn Zoon!
Vrijheid.
Een leven in Mijn vrijheid.
Bevrijd, verlost, Rechtvaardig,
door het vergoten bloed
van Mijn Zoon.
Klaar om te groeien
naar nieuwe dingen.'

©Rita Klapwijk


Reacties


Je bent geliefd.
Je bent kostbaar.
je bent waardevol.
Je bent onbetaalbaar.

Dit zijn niet mijn woorden
maar Gods woorden over jou!

Je bent als een roos,
die onder de leiding
van Gods liefdevolle Vaderhand,
door het bloed van Christus,
open mag bloeien
tot Zijn glorie en eer
om zo Zijn zoete geur
te verspreiden.

Je bent geschapen
naar Zijn beeld en gelijkenis.
En al Zijn eigenschappen
kunnen groeien in jou
en zichtbaar worden.
Zijn liefde,
Zijn vrede,
Zijn goedheid,
Zijn blijdschap,
Zijn geduld,
Zijn vriendelijkheid,
Zijn geloof,
Zijn zachtmoedigheid,
Zijn zelfbeheersing.

Je bent geliefd.
Je bent kostbaar.
Je bent waardevol.
Je bent onbetaalbaar.

Dit zijn Gods woorden over jou!
Dit is de waarheid,
de waarheid die je vrijmaakt.
Vrij in Christus.
Vrij door Christus.

Liefde is de sleutel.
Van Hem naar ons,
van ons naar Hem,
maar ook van ons
naar onze naaste.
Bemoedig,
help,
Wees er voor elkaar.
Zoals Christus ons liefheeft,
laten we zo ook elkaar liefhebben.

Verwacht in alles
je hulp van Hem.
Kijk omhoog,
daar kom je hulp vandaan.

Bewaak je hart.
Behoed de deuren
van je mond.
Hoe zou U het doen,
Heer Jezus?
Wat zou U zeggen?

Wat we zaaien,
zullen we oogsten.
Positief en negatief.
Wees waakzaam,
dood en leven
komen uit dezelfde mond!

Leugens,
hoe klein dan ook,
ook de kleintjes
om bestwil,
opgelegd,
aangepraat,
door onszelf
of door een ander,
breng het in de openheid.
Ruim het op.
Dan komt er ruimte,
ruimte voor nieuwe dingen.

Je bent geliefd.
Je bent kostbaar.
Je bent waardevol.
Je bent onbetaalbaar.

Dit zijn niet mijn woorden
maar Gods woorden over jou!

Laat er ruimte komen
voor nieuwe dingen
door op te ruimen
alles
wat daar toe
in de weg staat.

Om te kunnen groeien
en bloeien
als een roos.
De zoete geur van Christus
verspreidend.

 

©Rita KlapwijkReacties


's Middags was de kennismaking en aansluitend samen eten.
's Avonds was de eerste dienst, maar tussen het eten en de dienst nog even schrijven,
gewoon wat in mij 'opkomt'.
En zo komt er ruimte, ruimte voor nieuwe dingen.


Tot rust komen.
De stilte zoeken.
Uw aanwezigheid.
Niets zeggen,
alleen maar samen-zijn.
Dicht aan Uw hart.

Uw harteklop horen:
'Je bent geliefd.
Ik hou van jou.
Je bent zo kostbaar,
zo waardevol.
Ja, zo door Mij bemind.'

Tot rust komen
in Uw aanwezigheid.
In de stilte
van het samen-zijn.
Niets hoeven zeggen.
Niets hoeven doen.

Tot rust komen
door Uw harteklop:
'Geliefd, waardevol, bemind.
Je mag er zijn.
Je bent van Mij.'

 Reacties

 

De conferentie ligt alweer ruim een dag achter mij en de drukte van de dagelijkse bezigheden zijn weer in volle gang, maar ik kijk terug op zeer zegenrijke dagen.

Deze keer was de conferentie door het thema zeer persoonlijk, hierdoor zullen de stukjes ook anders zijn dan voorgaande jaren en zal er dus niet over elke toespaak een stukje verschijnen.
Enkele dingen zal ik delen, maar dit maal zijn er ook persoonlijke dingen van God voor mij geweest, die Hij nog verder zal uitwerken in mijn leven, en die ik dus (nog) niet zal kunnen verwoorden.

Maar laat ik eerst maar weer eens teruggaan naar de eerste dag.
Tussen twee haakjes, nog wat schrijven over de conferentie is best fijn, want je kunt nog even iets langer vasthouden wat is geweest.
Even weer teruggaan, nog even opnieuw beleven, nog even weer de sfeer proeven.

Op mijn kamer gekomen lagen daar, zoals altijd, de vaste dingen op mij te wachten.
Een 'tasje' met wat lekkers en drinken om je maag mee te verwennen, en een persoonlijk woord van God voor je ziel.
Het tasje was in de vorm van een hart, waar later ook een kleine uitleg bij kwam, namelijk dat het symbolisch bedoeld was.
Dat ons hart een open hart voor God, voor Zijn woord, zou mogen zijn.
Ontvankelijk, hongerig, verwachtend, klaar om gevuld te worden met voedsel van Hem.
Mijn persoonlijke Bijbeltekst kwam uit Het Boek uit Psalm 23 vers 3a:

'Heer, U verfrist mijn innerlijk en leidt mij op Uw weg.'

Een prachtig woord om de conferentie mee te beginnen, niet waar?
God zou mijn innerlijk verfrissen en mij op Zijn weg leiden.

Als ik mijn koffer heb uitgepakt, ga ik even achter het bureautje zitten dat er staat en pak mijn schrift.
Er is nog even tijd voordat het middagprogramma begint en mijn pen glijdt over het papier om mijn gedachten op te schrijven en zo ruimte te maken voor nieuwe dingen.
Zonder echt na te denken over wat ik wil schrijven, glijden de woorden uit mijn pen en scheppen ruimte tussen het achterlaten van de beslommeringen van thuis en het me overgeven aan een paar dagen bezig zijn met God en ZIjn woord.


De drukte van mijn gezin ligt achter mij.
Thuis is thuis.
Voor mij liggen twee heerlijke dgaen van samen-zijn met andere zusters onder het woord van de Heer.
Even alles achter me laten en alleen bezig zijn  met de dingen van God.
Gevoed worden.
Gesterkt worden.
Tot rust komen.
Niets moeten.
Geen verplichtingen.
Niemand met allerlei verwachtingen.
Alleen Hij en ik en mijn andere zusters.

Mijn bede voor antwoorden voor nieuwe dingen en voor het verlangen naar rust, even bijkomen, wordt bevestigd door het woord dat bij binnenkomst op mij wacht.

'Heer, U verfrist mijn innerlijk en leidt mij op Uw weg.'

God zal mijn innerlijk verfrissen deze komende dagen en mij leiden op Zijn wegen.
(Zowel deze dagen als in de dagen die daarna zullen komen)
Nieuwe dingen, nieuwe ideeën, nieuwe kijk; verfrist, verkwikt, om nieuwe wegen te gaan.

 

Heere,
open mijn ogen,
open mijn oren,
open mijn hart.
Doe mij Uw stem horen.

Doe mij Uw woord begrijpen.
Doe mij Uw woord verstaan.
Doe mij Uw woord bewaren,
opdat ik Uw wegen zal gaan.

Heere, verfris mijn innerlijk en leidt mij op Uw weg.

In Jezus 'Naam.


- Amen -

 Reacties
 
 
 
Ik hou van citaten.
Onlangs kwam ik er weer een paar tegen die ik graag wil delen.
Het bijzondere is, dat hoewel ze uit twee verschillende boeken komen, ze toch heel mooi ook weer bij elkaar passen op de één of andere manier.
 
 
 
 
Zo te zien heeft de storm het bijna voor het zeggen gekregen', erkende ze.
'Maar hij kan alleen maar winnen als je hem laat winnen,
vind je niet?'
 
 
Denk eraan:
we hebben wind en storm nodig om ons geloof te oefenen,
om de verdorde takken van ons zelfvertrouwen af te breken.
 
 
De ware troost is als een milde dauw
die van de hemel neerdrupt op dorre harten.
 
 
Lees meer...
 
 
Klik op de bovenstaande woorden
 
 
 
 
Geef aan Mij
alles wat je bezighoud
en alles wat je hart bezwaard.
 
Geef aan Mij
al je zorgen en je lasten,
al je verdriet en al je pijn.
 
In Mijn handen zijn jouw lasten lichter
en je moeiten minder zwaar.
Laat Mij je helpen dragen.
Ik wil jouw Helper zijn!
 
 
Lees meer...   (4 reacties)
 
 
 

Voor onze kringavond is ons gevraagd om het Bijbelboek 'Jona' te lezen.
Nu, dat heb ik dan ook netjes gedaan, hoewel ik voor mijn gevoel het verhaal wel kan dromen.
Het is natuurlijk ook één van de verhalen die je al van heel jong krijg voorgeschoteld.
Het is immers een prachtig verhaal om aan kinderen te vertellen en die ook nog eens behoorlijk tot hun verbeelding spreekt.

Er is één vers in het bijzonder dat mij heel erg raak.
En dat is het tweede vers van Hoofdstuk 4: ‘Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.’

Ik heb vanmorgen nog veel lopen nadenken over dit Bijbelboek Jona; heb er zelfs nog het één en ander over opgezocht en nagelezen.
Nog eens gekeken naar waar die haat van Jona vandaan kwam, naar zijn onvergevingsgezindheid.
Ik heb me verbaasd over zijn gedrag, maar ook over het feit dat ze hem zomaar overboord gooiden in de zee.
Ik heb me verbaasd over Gods houding naar Jona toe en ik heb me verbaasd over mezelf, dat ik verbaasd was over deze dingen.
Ik zou mijn hele gehele gedachtegang hierover wel neer kunnen schrijven en alle kanten die mijn gedachten opgingen.
Om heel eerlijk te zijn was ik daar eigenlijk al mee bezig, maar telkens als ik begon en een stukje had, wiste ik het weer uit en begon weer opnieuw, en opnieuw en opnieuw totdat tot me doordrong: Er is maar één woord wat steeds weer naar boven komt en wat vraagt om door gegeven te worden, namelijk het tweede vers van het vierde Hoofdstuk.
Het woord, waarin Jona uitspreekt Wie God is.

‘U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.’

Jona wist Wie God was, hoe God was.
Hij kende het karakter van God, alleen was hij er in dit geval niet mee eens.
Maar dat doet er niet toe.
God is Wie Hij is en God blijft Wie Hij is.
Hij is onveranderlijk.

Weet jij wie God is, hoe Hij is?

Mijn hart is geraakt door dit woord en het gaat uit naar hen die denken dat er geen vergeving (meer) voor hen is.
Naar hen die denken dat ze (te vaak dezelfde) fouten/zonden hebben begaan en daardoor niet meer naar Hem terug durven.
Naar hen die door allerlei leugens worden aangeklaagd: ‘Jij vergeving ontvangen? Kom op, voor jou is geen vergeving (meer).’

Oh, dan wil ik je zo graag vertellen dat onze God een genadig God is!
Liefdevol, geduldig, trouw en …  tot vergeving bereid!

Wat je ook weerhoud of probeer te weerhouden om terug te keren naar Hem die vol liefde en genade op je wacht, zet het aan de kant en kom!
Hij wil vergeven ieder hart wat vol berouw tot Hem komt!
Hij stuur je niet weg, maar Hij staat als een Vader met open armen op je te wachten om je te vergeven en in  liefde te ontvangen.

Jezus heeft dit alles voor ons, voor jou en mij, mogelijk gemaakt.
Hij is de weg naar de Vader geworden.
Zijn lijden en sterven brengt ons vergeving!
Wees niet bang.
Laat je niet langer door de leugens van de boze verblinden.
Kom naar het kruis; kom naar de Vader.
Hij wacht op jou met open armen.
Want Hij is genadig, liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid.
 

Een liefdevolle groet,
Rita
Lees meer...   (1 reactie)
Dag 9

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U naar hem omziet?
 
Psalm 8:4,5
 
 
En toch …
 
 
Kijk zo meteen voor je gaat slapen nog eens even naar buiten.
Kijk nog eens even naar de maan en de sterren.
Of sluit gewoon even je ogen (als ze niet te zien zijn) en ga in gedachten eens terug naar die avond dat je verrast was door de vele sterren die aan de hemel stonden en naar die keer dat die prachtige volle maan er was, die met haar schijnsel je donkere kamer verlichtte.
Bedenk je eens dat alle sterren en de melkwegstelsels etc. waarvan wij maar een kleine fractie kunnen zien, door God zijn gemaakt,
Bedenk eens hoe briljant het eigenlijk is, dat de maan zo gemaakt is en in die stand geplaatst, dat de zon haar verlicht en zij zo het licht van de zon door mag geven.
Zelfs eb en vloed worden geregeld door de stand van de maan (en de zon).
Hoe bijzonder is het dan eigenlijk wel niet dat de Maker, de Schepper van deze dingen, omziet naar jou!
De mens is niets meer dan een ademtocht; zegt de Bijbel, en toch, deze ontzagwekkende God en Schepper, houdt van deze mens.
Van jou.
 
 
Lieve Vader, machtige Maker, Schepper van de maan en de sterren, dank U wel, dat U naar ons omziet.
Eigenlijk is het haast onvoorstelbaar dat U dat doet, maar toch, op grond van Uw woord, weet ik dat dit zo is en ik dank U ervoor.
Zo kan ik rustig mijn bed instappen in de wetenschap, dat U, de machtige Maker, naar mij omziet en van mij houdt. 
 
– Amen –
Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl