Vanmorgen werd ik gegrepen door woorden van Romeinen 15:5-12
 
 
 
 
Vader God,
Bron van volharding en bemoediging,
help ons om eensgezind met elkaar te leven.
in de Geest van onze Here Jezus Christus,
zodat we één van hart
en uit één mond,
U, die de Vader van onze Here Jezus bent,
de lof zullen brengen.
 
Leer ons elkaar te aanvaarden,
zoals de Here Jezus ons aanvaard heeft,
tot eer van U.
 
Heer Jezus,
U heeft het Joodse volk gediend om te tonen
dat God Zijn woord houdt
en om de beloften waar te maken
die vroeger aan hun voorouders zijn gegeven.
Maar U kwam ook om ons,
die niet tot Uw volk behoren,
in staat te stellen God te prijzen
voor Zijn barmhartigheid.
Samen met Uw volk
mogen wij blij zijn en Uw Naam eren
en eer bewijzen.
 
Vader God,
U bent onze hoop
en ik bid U,
vervul ons met alle vreugde en vrede
die het geloof ons maar kan geven
en dat onze hoop op U
steeds groter zal worden
door de kracht van de Heilige Geest.
 
- Amen -
 
Lees meer...   (1 reactie)
 
Uw vrede, o Heer, heerst in mijn hart.
Vredige stilte is in mijn binnenste.
Woorden zijn overbodig;
de vredige stilte zegt genoeg.
 
Mijn ziel wacht,
wacht op U tot U zal spreken
en mij zal zeggen wat U verlangt.
Mijn vragen heb ik bij U neergelegd,
nu wacht ik,
op U.
 
Ondertussen richt ik mij op Uw woord.
Ik lees en voed mij met Uw woorden;
ze brengen vreugde en vrede,
maar ook verwachting.
Verwachtingsvol wacht mijn ziel
op Uw woord,
op Uw aanwijzing,
op Uw leiding,
terwijl Uw woorden
diepe vreugde brengen
in mijn hart.
 
O, ik zie uit naar U, naar Uw wil.
Ik verlang ernaar Uw wil te doen.
U wil ik dienen en daarin eren.
U wil ik volgen,
mijn leven lang.
 
Uw liefde voor mij heeft in mij
mijn liefde voor U ontstoken.
Ontroerende dankbaarheid,
die mij bijna tot tranen bewegen,
brandt in mij
als een rustig, knapperend vuur
waar warmte, rust en vrede
vanuit gaat.
 
Door Uw genade ben ik wie ik ben;
door genade mag ik worden
die U mij bestemd heeft te zijn.
Door Uw genade mag ik doen
wat ik doe;
door Uw genade kan ik doen,
wat ik doe.
 
Genade, genade,
zo oneindig groot.
Leer mij Uw weg;
toon mij Uw wil.
In Jezus' Naam
en uit genade.
 
Halleluja.
 
 
- Amen -
 
 
Dank U, o mijn Koning en mijn God.
Dank U, Jezus, dank U, Heer der Heren,
Lam van God.
 
 
 

Lees meer...   (3 reacties)
 
 
Ontferm U, Heer!
(voor Japan, maart 2011)
Ontferm U, Heer,
ontferm U !!!

Mijn bede klimt naar boven
maar is soms niet meer
dan een stille schreeuw
vanuit het diepst van mijn hart.

Ontferm U, Heer,
ontferm U !!!

Mijn bede is voor allen,
die op welke wijze dan ook,
getroffen zijn en verkeren
in diepe rouw, nood of smart.

Ontferm U, Heer,
ontferm U !!!

Mijn bede klinkt steeds opnieuw,
maar soms maakt de verstrengeling
van mijn dagelijkse bezigheden en de ramp
mij droevig en verward.

Ontferm U, Heer,
ontferm U !!!

Mijn bede blijft weerklinken
voor dit getroffen volk en land.
Ontferm U, Heer, Ontferm U,
de woorden komen diep uit mijn hart.

Ontferm U, Heer,
ontferm U !!!

 

Lees meer...
 
 
 
Leer mij leven
een leven van liefde en hoop.
Leer mij leven
een leven van moed en kracht.
Leer mij leven
een leven ten dienste van de ander.
Leer mij leven
een leven zoals U van mij verwacht.

Leer mij leven
een leven dat U welgevallig is.
Leer mij leven
een leven dat U eert.
Leer mij leven
een leven dat Uw Naam bezingt.
Leer mij leven
een leven dat Uw wil te doen
boven alles begeert.


- Amen -
 
Lees meer...

Gods rijke en onmisbare zegen toe gebeden
voor dit nieuwe jaar
O Heer,
groot is Uw trouw;
zij reikt hemelhoog.
Steeds opnieuw is zij zichtbaar
in de regenboog.

Het  is Uw  woord
dat spreekt van Uw liefde voor mij;
onwankelbaar  is Uw belofte:
“Ik ga aan je zij!”

Uw woord weerklinkt:
“Hij die u roept, is getrouw;
Hij houdt Zich aan Zijn woord,
ook al ben jij Hem ontrouw.

Heer,
U vraagt mij
U te vertrouwen;
niet te zien op eigen inzicht,
maar om op U te bouwen.

Uw woord is waarheid en ik spreek het uit:
“Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen,
want de Here is mijn sterkte
en zal mijn toevlucht wezen.

Gezegend ben je
als je op Mij vertrouwt;
gelukkig, als je Mij zoekt
en je aan Mijn wil houdt."

Heer,
zo wil ik in al mijn zwakheid
het nieuwe jaar ingaan.
Me uitstrekken naar Uw beloften,
daaraan vasthouden, erop gaan staan.

Leer mij, Heer,
en heb daarin geduld met mij.
En als ik U dan ontrouw ben,
vergeef  mij en zet mij van zonden vrij.

Zie mij aan
door de ogen van Uw Zoon,
als ik in al mijn gebrokenheid
U mijn liefde en leven toon.


 


Leg je leven in Zijn handen,
Hij stelt je niet teleur.Een liefdevolle groet,

 
Lees meer...

 
Michael Klapwijk Photography


 

Laat mij onder Uw handen, Heer,
uitgroeien,
tot een prachtige bloem,
die U weerspiegelt.

Laat mij worden
als een bloeiende roos,
die door de diepte
van haar kleur
en de schoonheid
van haar pracht,
mensenharten raakt.

Laat het zo zijn, Heer,
dat,
zoals een ieder
de Schepper kan zien
in de wonderbare, prachtige schepping,
mensen U zien in mij.

Laat daarom, Heer,
Uw liefde,
Uw bewogenheid
door mij heen schijnen.
Maak het tot
een warme deken van liefde,
voelbare genegenheid,
tastbare bewogenheid,
troostende barmhartigheid
voor mijn medemens.

Raak mijn hart aan
met Uw Geest.
Laat Uw Geest
mij doorstromen,
opdat  U door mij heen
Uw genade
kunt laten zien
en mensen getrokken worden
tot dicht aan Uw hart
en zij
Uw redding en genezing
zullen ontvangen.

- Amen -


©Rita.
Lees meer... 

Heer,
ik kom bij U;
aan Uw voeten
kniel ik neer.

Ik zoek Uw aangezicht
in de stilte van dit moment,
in het vertrouwen
dat U er altijd voor mij bent
en dat daarin
mijn kracht en sterkte ligt.

Omgeef mij,
vul mij,
Heer,
met de liefde
van Uw genade,
met de warmte
van Uw genegenheid,
de tranen
van Uw bewogenheid,
de troost
van Uw barmhartigheid,
met de aanraking
van uw Geest.

Opdat mijn hart
zal uitdelen
van wat U mij gaf.

Maak mij,
Heer,
tot een kanaal
van uw liefde.

- Amen -


©Rita.
Afbeelding:
 
 
Lees meer...   (3 reacties)
 
 
Wie wijs is, let op deze dingen,
hij slaat er acht op
hoe de Heer telkens Zijn liefde toont.
Psalm 107:43


Lieve Vader,
als ik kijk naar de laatste twee stukken die ik heb mogen ontvangen uit Uw hand, dan zie ik daarin Uw liefde.
Ze waren tot bemoediging voor mezelf, maar ook inmiddels voor anderen.
Zo toont U Uw liefde voor hen, voor mij.

Maar U toont Uw liefde op velerlei wijze.
Soms door hele kleine dingen heen.
Een fladderende vlinder, een vogeltje dat fluit of land  in een boom of op je tuintafel.
Zomaar even een 'kopje' van de kat langs je been of een paar trouwe hondeogen die je aankijken, een poot die op je schoot wordt gelegd.
Rare capriolen die ze uithalen of juist de rust die uitgaat van een slapend dier.
 
Een prachtige zonsondergang, of een schitterende hemel vol sterren en een maan die de lucht verlicht en donkere wolken opzij schuift.
Een zonnestraal die je gezicht verwarmt of een regendruppel die zich vermengt met je tranen, waardoor het net is alsof God met je meehuilt.
 
Een kaartje met even een kleine groet of een liefdevol woord.
Een mailtje, een telefoontje.
Zomaar een vriendelijke groet van iemand, een liefdevolle blik.
 
Ons oog dat valt op een bepaalde bijbeltekst, bijbelgedeelte.
Een zin die eruit springt in een boek.
Een woord, een foto.
 
 
Lieve Vader,
maak mij bewust van deze dingen.
Geef mij ogen die Uw liefde zien, 
tot in het kleinste wat U geeft.
 
 
- Amen -
 
©Rita.

Lees meer...

 

Heer,
zegen mijn hart,
opdat het open zal staan
voor de leiding van Uw Geest,
zal horen Uw zachte stem,
gehoorzaam zal zijn,
vol van liefde
en bewogenheid.

Heer,
zegen mijn handen,
opdat ze open zijn voor U,
klaar om te ontvangen,
al wat ze nodig hebben
om te leven een leven,
net als dat van U,
in gewillige dienstbaarheid.

Heer,
zegen mijn voeten,
opdat ze bereid zullen zijn
de weg te gaan die U mij wijst,
volgend Uw voetspoor,
vertrouwen opziend
naar de Vader
en in kalme vastberadenheid.

Heer,
zegen mijn ogen,
opdat ze zien zullen
de nood van de medemens,
de pijn en het verdriet,
de stille tranen;
dat mijn ogen zien
vanuit Uw barmhartigheid.

Heer,
zegen mijn oren,
opdat ze horen
de roep om hulp,
de zachte kreet,
de stille schreeuw,
soms slechts zichtbaar
in bedeesde terughoudendheid.

Heer,
zegen mijn mond,
opdat ze zal weten
wanneer te spreken,
wanneer te zwijgen
en als er woorden komen,
laat ze gekenmerkt zijn
door hun vriendelijkheid.

Heer,
zegen mij zo
opdat ik
tot zegen kan zijn
voor een ieder
die ik ontmoet,
en zij aangeraakt worden
door uw aanwezigheid.

 
©Rita.
Lees meer...   (3 reacties)

Zegen de moeders.

 
Lieve Jezus,
zegen de moeders
die vannacht op waren
met hun huilende baby's.

Zegen de moeders
die hun kind elke avond
hetzelfde lievelings verhaal voorlezen.
Elke dag weer
op enthousiaste toon verteld.
 
Zegen de moeders
die er een verzameling
kindertekeningen op na houden
en je het gevoel geven
dat die hun grootste schat is.
 
Zege nde moeders
die hun gezinnen financieel onderhouden,
ook al moeten ze soms naar hun werk
met babyspuug op hun blouses,
luiers in hun handtas
en bijtringen aan hun sleutelhangers.
 
Zegen de moeders
die juichen voor het kind
dat een doelpunt scoorde
en zegen de moeders
die juichenvoor het kind
dat nooit gescoord heeft.
 
Zegen de moeders
die het nooit moe worden
om voor hun kinderen te bidden.
 
Zegen de moeders
die voor hun zieke kind zorgen
en dan genieten van de extra tijd
die ze met hun kind hebben
in plaats van te mopperen
over al dat extra werk.
 
Zegen de moeders
die hun kinderen dagelijks
liefde, vrede, vergiffenis,
verdraagzaamheid en nederigheid
proberen bij te brengen
door hun eigen voorbeeld.
 
Zegen de moeders
die hun kinderen leren
hun handjes te vouwen in gebed,
voordat ze nog maar een woord
kunnen zeggen.
 
Zegen de moeders
die genegenheid laten zien
aan hun kinderen.
Geen toonbeeld van perfectie
maar een verpersoonlijking
van liefde.
 
Dank u, Heer, voor moeders,
voor de door de wol geverfde veteranen,
voor de kersverse moeders
en voor de moeders in wording.
gehuwd of ongehuwd,
arm of rijk,
moeders van hun eigen kinderen,
moeders van pleegkinderen
of moeders van wezen,
want zonder moeders
zou niemand het mooiste kennen
dat er op aarde bestaat:
Moederliefde!

 
- Amen -

 
©Bonita Hele

Uit: Actief
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl