Copyright Foto: Michael Klapwijk
 
 
 
 
 
De ontluikende morgen;
alles wordt wakker
en richt zich omhoog
om Hem te prijzen.

Dauw bevochtigt de grond
en herstelt de kleur van bloem en blad,
zodat alles in schoonheid en pracht
Hem weer in vol ornaat eer kan bewijzen.
 
 
 
 
Lees meer...   (1 reactie)
 
Geborgen in Vaders armen
 
 
Simeon en Jefta
vader en zoon
 
 
©Foto: Michael Klapwijk -  MichaelKlapwijkPhotography
 
 
Geborgen in je vaders armen,
veilig en zo vertrouwd.
Voelbaar is zijn liefde
als hij je in zijn armen houdt.

Je koestert je
in de warmte van zijn nabijheid,
terwijl zijn hart zich verheugd
in jouw aanwezigheid.

Weet, lieve Jefta, zoals je vader
jou in zijn armen houdt,
je daar veilig bent en geborgen,
zo is daar ook je hemelse Vader,
die altijd naar je ziet
en voor jou zal zorgen.
 
 

Lees meer...   (1 reactie)
 
 
 
Heer, U schiep ons
met een zoekende ziel,
opdat wij U zouden zoeken
en al tastend zouden vinden.
 
Onze ziel zal nooit tot rust komen,
tot zij rust vindt in U.
En U bent nooit ver bij ons vandaan,
verlangend opnieuw Uzelf met ons te verbinden.
 
 
God is voortdurend op zoek naar jou!
Hij legt over elke dag de uitnodiging:
Hier ben IK!
Zoek Mij en je zult Mij vinden.
 
 
 
Hier ben Ik;
Ik ben nooit ver weg!
 
 
 
... opdat zij de Heere zouden zoeken,
of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden,
hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.
 
Want in Hem leven wij,
bewegen wij ons
en bestaan wij ...
 
Handelingen 17:27,28
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
Door Zijn hand geschapen.
Kostbaar in Zijn ogen;
waardevol, geliefd, bemind.
Opdat ik tot Zijn eer zal leven;
Zijn heerlijkheid zal weerspiegelen.
De wereld zal zien:
zij is Gods kind.
 
 
 
We zijn geschapen om Gods heerlijkheid te weerspiegelen.
 
 
 
Als je vandaag Zijn stem hoort,
wees dan niet koppig.
 
Hebreeën 4:7b
 
 
Lees meer...
 
Ook nav. de studie van Beth Moore
Week 6
Dag 2
 
 
 
Raak mijn lippen aan!
 
 
 

Raak mijn lippen aan, Heer,
raak mijn lippen aan.
Reinig mij,
zuiver mij;
raak mijn lippen aan!

Raak mijn lippen aan, Heer,
raak mijn lippen aan.
Vergeef mij,
heilig mij;
raak mijn lippen aan!

Raak mijn lippen aan, Heer,
raak mijn lippen aan.
Hier ben ik,
zend mij;
raak mijn lippen aan!

Raak mijn lippen aan, Heer,
raak mijn lippen aan.
Zet mijn tong
in vuur en vlam voor U;
raak mijn lippen aan!
Ja, raak mijn lippen aan!

- Amen –
 

Naar: Jesaja 6:6,7
 
 
 
Lees meer...
 
We zijn inmiddels bij week 6 aangekomen.
En deze komende week gaat het over 'de tong'.
In de eerste les voor deze week komen heel wat Bijbelteksten over het spreken
langs en aan het einde van de les wordt het persoonlijk in het 'Geloofsdagboek'.
Het onderstaande gebed komt hieruit voort.
(De meeste Bijbelteksten voor dit gebed heb ik echter opgezocht in de bijbel en komen niet voor in deze les)
 
 
De woorden van mijn  mond
 
 
 
 
 
 
Heer,
Jacobus zegt: ‘We struikelen allemaal,
zo niet, dan is hij(zij) een volmaakt mens.'
En hoewel ik daar zo naar uit zie, Heer;
ik moet U belijden dat ik nu nog keer op keer faal.

Heer, U kent mijn gedachten,
nog geen woord is op mijn tong,
of U weet al wat ik wil gaan zeggen.
O Vader, ik bid U, als hetgeen
wat mijn mond uit wilt gaan niet is tot Uw eer,
wilt U dan Uw hand over mijn lippen leggen.

Ik weet het, Vader, ik moet mijn mond voor zonden behoeden,
mijn tong aan banden leggen.
Niet meepraten of zomaar van alles en nog wat zeggen.

Hoe meer ik immers spreek,
hoe groter de kans dat ik woorden spreek die U verdriet doen of pijn.
O, ik weet het, Vader, eerder mijn mond houden,
mijn tong in bedwang houden, dat zou zoveel beter zijn.

Uw woord is zo duidelijk:
‘wie zijn tong en mond bewaart,
behoedt zichzelf voor benauwdheden.’
De tong is slechts een klein orgaan
maar tegelijk is zij een wereld van ongerechtigheden.

Heer, met mijn mond breng ik U alle lof en eer;
maar als ik niet oppas,
ga ik het volgende moment gewoon vreselijk te keer.

Ik weet het, Vader,
dit is niet goed, zo hoort het niet.
Het is zondig, het maakt mij onrein
en het doet U en de ander verdriet.

O Vader, ik bid U,
zet een wacht voor mijn mond,
behoed toch de deur van mijn lippen,
opdat mij niets onbedachtzaams meer zal ontglippen.

Ik bid U, vader,
laat toch de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn.
Dat ook in wat ik denk en zeg zichtbaar mag worden
dat U met Uw licht en liefde door mijn leven schijnt.
 
- Amen -

Naar: Jac. 3:2; Ps. 139:4; Ps. 39:2; Spr. 10:19; Spr. 21:23; Jac. 3:5a,6a,9; Ps. 141:3; Ps. 19:15
 
 
 
Lees meer...
 
 
In de avondschemering
kijk ik omhoog en zoek Hem,
die al mijn dagen kent.

Jezus,
U bent mijn Redder en Heer,
mijn Bron, mijn steun en toeverlaat.
Dank U, dat ik weten mag
dat U heel dicht bij mij bent.

In de stilte
van Zijn nabijheid
leun ik als het ware
even met mijn hoofd
tegen Hem aan.

De dagen zijn soms
zo moeilijk en zwaar
en vergen zoveel van mij.
Maar dank U, Jezus,
dat ik ze niet alleen
hoef te gaan.

U gaat met mij mee,
elke dag,
ja elk moment;
U laat mij nooit alleen.

U leidt,
U ondersteunt,
U troost,
U geeft mij kracht;
als een schild
bent U om mij heen.

En zo kom ik tot rust
in de stille avondschemering,
in Uw liefdevolle nabijheid.

Nog even koester ik mij
in de warmte van Uw liefde
en sterk mij aan de kracht
van Uw aanwezigheid.
 
 
 
Lees meer...
 
   Morning Meditation
 
   Schilderij: Jenedy Paige
   Met toestemming
 
 
 
Heer,
ik kom tot U
en in de stilte
van de nieuwe,
ontluikende dag,
zoek ik
Uw aanwezigheid.
 
Ik sluit mijn ogen,
vouw mijn handen;
ik verlang ernaar
om met U
alleen te zijn.
 
U bent mijn Heer
en het is
mijn diepst verlangen
dat U mij
op al mijn wegen
leidt.
 
Ik heb geen woorden
om te spreken,
Heer;
‘k wil slechts alleen
gewoon even
met U
samenzijn.
 
Want,
in de stilte
van deze nieuwe dag,
in Uw aanwezigheid,
kom ik tot rust
en ontvang ik
nieuwe kracht.
 
Uw Geest
doorstroomt
mijn wezen
als ik U,
hier,
in de stilte
ontmoet.
 
In mijn hart
ontspringt een lied
van lof en dank;
en ik zing voor U,
heel zacht.
 
Niets
mag dit
stille samenzijn
verstoren;
hier
ligt mijn sterkte
als ik
de nieuwe dag
begroet.
 
 
 
Lees meer...   (1 reactie)
 
Soms krijg je een bericht waardoor je geen woorden meer hebt om te spreken.
Je zou van alles willen zeggen, maar je vind de woorden niet.
Op zo'n moment pak ik mijn pen en papier en vertrouw mijn gedachten en onuitgesproken woorden daar aan toe.

Ik heb geen woorden om te spreken,
slechts tranen die zich kunnen vermengen
met die van jou.
Ik heb geen woorden om te spreken,
daarvoor is alles te heftig,
de pijn van het verdriet te rauw.
 
Ik wilde dat er woorden waren
die ik spreken kon
om jouw pijn en verdriet te verzachten,
Ik wilde dat er woorden waren,
maar ik kan alleen omhoog zien,
naar de God van de hemelse machten.

Ik heb geen woorden om te spreken,
slechts tranen die zich kunnen vermengen
met die van jou.
Ik heb geen woorden om te spreken,
daarom kniel ik stilletjes neer
terwijl ik mijn handen voor je vouw.

Ik heb geen woorden om te spreken;
voor nieuws als dit is ieder woord teveel,
wat zou ik immers kunnen zeggen?
Stil nader ik tot de troon der genade
om alles aan Hem te vertellen
en het in Zijn handen te leggen.

Ik heb geen woorden om te spreken,
slechts tranen die zich kunnen vermengen
met die van jou.
Stil gaat mijn gebed naar boven,
biddend, pleitend, smekend,
bij onze God van liefde en trouw.
 
 
 

Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
Ik sla mijn ogen op naar de hemel,
naar mijn God,
van wie ik alles verwacht.

Ik sla mijn ogen op naar Hem,
in wie mijn vertrouwen is,
mijn hoop en mijn kracht.

Ik sla mijn ogen naar omhoog;
alleen bij Hem ben ik gelukkig,
alleen bij Hem kom ik tot rust.

Ik sla mijn ogen op
en wordt mij, in Zijn aanwezigheid,
van mijn kleinheid bewust.

Ik sla mijn ogen op naar de hemel.
Zijn diepe vrede doorstroomt mij
en is mij tot kracht.

Ik sla mijn ogen op naar Hem
en zie vol verlangen uit
naar wat mij bij hem wacht.

Ik sla mijn ogen naar omhoog,
ik verlang naar een leven
tot glorie van mijn Heer.

Ik sla mijn ogen op
en kniel in ootmoed
voor Hem neer.

 


Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl