September 2012
                       'His word for women'
 
 
                                 
 
Deze maand geschreven door: Tjitske Meijer
 
 
 
Vertrouwen we echt op de Heere?
 

Welzalig de man/vrouw die de HEERE
tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Ps.40;5, 6
(1)
 

David begint met de woorden: ‘Welzalig, ( je zou ook kunnen zeggen: gelukkig ) is de man/vrouw die de HEERE tot zijn vertrouwen heeft gesteld’.
Geweldige woorden die ons hoop geven.
We kunnen deze woorden niet vaak genoeg herhalen.
Niet alleen voor onszelf, maar ook naar anderen toe.
Woorden zijn als zaden en wanneer zij terechtkomen in goede omgeploegde aarde zal het zijn vruchten afwerpen.

Wanneer je een kind van God bent mag je je gelukkig prijzen als je kunt zeggen dat je de HEERE tot je vertrouwen stelt.
Zij die kiezen voor een leven zonder God hebben geen hoop, en kunnen zich deze geweldige beloftes niet toe eigenen.
Maar vertrouwen is niet iets als vanzelfsprekend.
David heeft dit in zijn leven, als herdersjongen, maar ook als Koning, moeten leren en dat geldt ook voor ons.
Vertrouwen is een werkwoord.
Niet passief achterover zitten en denken: het komt wel; nee, het betekent dat je eraan moet werken.
Vertrouwen neemt alleen maar toe wanneer je het ook gaat toepassen in je dagelijks leven.

Maar hoe doen we dit.
Ik heb een aantal richtlijnen opgeschreven die je hiermee zouden kunnen helpen.
 
.  Ten eerste:
Je zult een keuze moeten maken op wie je je vertrouwen wilt stellen.
Zolang je alles in eigen hand wilt houden kan God je niet helpen.
Vertrouwen heeft te maken met geloven ; het betekent hoop, steunen op!
 
. Ten tweede:
Vertrouwen in Hem vraagt of je bereid bent om afhankelijk te willen zijn van wat God doet.
En dat je gelooft dat Hij het beste met je voor heeft!
Dat je niet alleen mag hopen op Zijn goedheid maar dat je weet dat Hij De goedheid zelf is.
Je afhankelijk willen opstellen houdt in dat je erkent dat je hulp nodig hebt.
 
. Ten derde:
Laat God jouw steun en toeverlaat zijn.
Steun niet op je eigen inzichten maar vertrouw Hem in alles wat je wilt ondernemen. Je geeft hierdoor God een kans om het van je over te nemen.
Vertrouwen doe je niet alleen met je verstand maar ook met je hele hart.
 
. Ten vierde:
Ken het Woord van God!
Overdenk en memoriseer Zijn Woord.
Leer Bijbelteksten uit je hoofd waar je steun aan hebt.
Het helpt je om je moeilijke momenten te overwinnen.
Jeremia (15:16) zegt: “Zo vaak uw woorden gevonden werden at ik ze op”.
David zegt; ( Ps. 119:24) “ Alles wat U hebt gezegd en wat in Uw woord staat, is voor mij een grote vreugde en ik laat mij door uw woorden raad geven.
Ik zal tot de HEERE zeggen: U bent Mijn toevlucht en mijn Burcht, Mijn God op wie ik vertrouw. (Ps.91:2)
“Ook al ga ik door een diep dal ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij.” (Ps.23)

Wanneer je in moeilijke situaties van je leven in Zijn Vrede kunt blijven, vormt het niet alleen je karakter maar het laat zien dat je Hem vertrouwt.

Een liefdevolle groet en Gods zegen,
Tjitske
Lees meer...
 
                             Augustus 2012
                      'His word for women' 
 
                                
 
Deze maand geschreven door: Tjitske Meijer
 
 
 
Een kwaad gerucht!
(2)
 
 
 
“Je zult niet rondgaan onder je volk als een roddelaar"
“Je zult een ander geen kwaad doen"

Lev. 19:16, 25:17

 
Wie van ons wil niet bemoedigd worden door een goed woord op zijn tijd?
Iedereen vindt het toch leuk om, wanneer je weer thuis komt van vakantie of van een drukke werkdag, of gewoon zomaar, of omdat je het even niet ziet zitten, een leuk berichtje of kaartje te ontvangen?
Hoe ontmoedigend is het dan wanneer je, in mijn geval net terug van vakantie, in je
mailbox een zeer negatief bericht ontvangt.
De woorden kwamen op mij af als vurige pijlen en het deed pijn.
Op dat moment verloor ik even mijn fijne vakantiegevoel.
Wat een domper!
Ik was niet alleen verdrietig, maar ook verbaasd.
Kwamen deze woorden werkelijk uit de mond van een wederom geboren Christen? Zegt het Woord niet dat we geen kwaad van elkaar moeten spreken, maar dat we elkaar moeten bemoedigen en versterken?

Zoals ik vorige maand al schreef dat het 9e gebod ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste!’ één van de moeilijkste geboden is om na te komen, het meest overtreden wordt.

Woorden zijn niet alleen scheppende woorden, maar hebben ook macht.
Woorden die wij uitspreken kunnen we niet zien, nog vastgrijpen, maar hebben een enorme impact op de mens en zijn of haar omgeving.
Woorden roepen emoties op en hebben invloed op onze geest en ons gevoel. Wanneer wij woorden spreken of schrijven moeten wij ons wel realiseren dat deze woorden de ander beïnvloeden.
Wanneer wij tegen anderen spreken of aan anderen schrijven, zijn wij hiervoor verantwoordelijk.
Tegelijkertijd zijn ook wij verantwoordelijk hoe we met berichten, die bij ons binnenkomen, omgaan.
 
Wanneer er een ‘kwaad gerucht’ binnenkomt, gaan we dan rond als een roddelaar of leggen we een hand op onze mond, en waken we over de deuren van onze lippen. David zegt: “Laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn.”
Er is geen woord op onze tong of God de Vader kent het.
Hij weet waar je op dit moment door heen gaat en ook wat er over jou is gezegd of geschreven.
Hoe goed is het dan om daarover met je Hemelse Vader te praten en je hart eens te luchten.
Vertel Hem gewoon wat je dwars zit, of wat je moeilijk vindt en wees open en eerlijk. Geloof me, het lucht op.
En de volgende stap is: vergeef degenen die je pijn hebben gedaan.
Vergeld geen kwaad met kwaad, daar schiet je niets mee op!
Integendeel, je hebt alleen jezelf er mee.
Niet vergeven heeft nare consequenties!
 
Liefdevolle groet,
Tjitske

 
Lees meer...
 
                                      Juli 2012
                     'His word for women'
 
 
                                
  
Deze maand geschreven door: Tjitske Meijer
 

 
Een kwaad gerucht!
(1)
 
 
Je zult niet rondgaan onder je volk als een roddelaar.
Je zult een ander geen kwaad doen.
 
Lev. 19:16, 25:17
 
 
Kwaadspreken, roddelen, is in feite alles wat we over iemand anders in negatieve zin vertellen.
De Bijbel verbiedt ons om denigrerend over een ander te spreken.
En toch gebeurt het ons allemaal wel eens.
Mensen hebben altijd de neiging om het over anderen te hebben.
Vaak is het kwaadsprekerij, maar het kan ook informatie inhouden.
We zijn ons te weinig bewust van de macht van de spraak en van woorden en de schade die daarmee kan worden aangericht.
In de tien woorden die God gaf aan Mozes, op de berg Horeb in de Sinaï woestijn is, denk ik, het 9e gebod: ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste!’, één van de moeilijkste geboden om na te komen, en die het meest overtreden worden.
De Talmoed vertelt dat de tong een zo gevaarlijk instrument is, dat hij achter twee beschermende muren ( de lippen en de tanden) verborgen moet blijven, zodat wij hem niet kunnen zien, om misbruik te voorkomen.

Een Chasidisch verhaal illustreert dit als volgt: Een man vertelde eens in zijn dorp roddelverhalen over de plaatselijke rabbijn.
Later realiseerde hij zich wat hij verkeerd gedaan had en hij kreeg spijt.
Hij ging naar de rabbijn en vroeg om vergiffenis en hij verklaarde dat hij bereid was om alles te doen om het weer goed te maken.
Neem een zak met graan, sprak de Rabbijn, en strooi dat uit in de wind en kom over een week weer bij mij terug.
De man vond dat een vreemd antwoord, maar omdat het gemakkelijk was uit te voeren, deed hij dat.
Na een week kwam hij terug bij de Rabbijn om te vertellen wat hij gedaan had en om te vragen wat hij nu verder nog moest doen.

Ga nu al die graankorrels verzamelen, zei de Rabbijn. Maar hoe kan dat nou, reageerde de man verbaasd, die zaden zijn alle kanten op gewaaid en sommige zijn al in de grond terecht gekomen en hebben daar misschien al wortel geschoten. Precies, zei de Rabbi, zo is het ook met je geroddel.
Al je woorden zijn verspreid in de wind en sommige hebben al wortel geschoten, en dat kun je net zo min ongedaan maken zoals je die graankorrels ook niet meer kunt verzamelen.
De schade die je veroorzaakt hebt is niet meer te herstellen.

Spraak is als een afgeschoten pijl.
Als hij eenmaal is losgelaten, keert hij nimmer meer terug.
De schade die is aangericht door kwaadspreken, is onvoorspelbaar en onherstelbaar.

Ik geloof dat wij, net als David, dagelijks aan de HEERE dit moeten vragen: “HEERE! houd mijn tong in toom, waak over mijn woorden.
Houd mij weg van het kwaad, sta niet toe dat ik onrecht bedrijf en meedoe met misdadige mensen, hoe aanlokkelijk het ook mag zijn”. (Ps.141:3)
 

Liefdevolle groet en Gods zegen,
Tjitske
Lees meer...   (2 reacties)
 
Zoals de trouwe lezers weten ga ik eenmaal per jaar naar de vrouwenconferentie van 'His word stands 4 ever'.
Ook dit jaar wordt er opnieuw een conferentie gehouden  en wel van D.V.
donderdagmiddag 18 oktober t/m zaterdagmiddag 20 oktober 2012.
 
Het zijn kleinschalige conferenties, dus je hoeft niet bang te zijn dat je ondersneeuwt in een grote massa.
Persoonlijk moet ik zeggen, dat ik niet gauw alleen naar een conferentie ga, ik voel me dan al heel snel alleen en  verloren.
Hier echter ga ik ook alleen heen en geniet met volle teugen van alles.
 
 
Het thema voor deze conferentie is: Ruimte maken voor nieuwe dingen!
 
 
Heb je interesse, wil je meer weten?
 
En wie weet, tot ziens.
Lees meer...
 
                                    Juni 2012
                     'His word for women'
 
 
 
                                
 
 
Deze maand geschreven door: Tjitske Meijer
 
 
Vergeet je Mij niet!
 

Vergeet je Mij niet?
Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt,
talrijk wordt, pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de HEERE, uw God, vergeet,

Deuteronomium 8:11-14
 
 
De ervaring die het volk Israël met het manna had tijdens hun reis door de woestijn deed hen beseffen dat hun fundamentele bron van het leven God was.
In alles wat zij nodig hadden voor hun dagelijks levensonderhoud werd door God voorzien, zij kwamen in niets te kort.
Het voortdurend afhankelijk zijn van Hem maakt de mens klein en kwetsbaar.
Het werd anders toen zij het beloofde land in trokken.
God waarschuwde hen dat, wanneer alles voorspoedig zou gaan, het gevaar op de loer lag dat zij Hem zouden vergeten.  

Welke les kunnen we hieruit leren?
Dat is een vraag die ik bij u neerleg en die u zelf mag beantwoorden.
Wanneer ik dit Bijbelgedeelte lees, raakt het me iedere keer weer opnieuw.
Het is als het ware dat Hij persoonlijk tegen mij zegt: “Wanneer alles voorspoedig gaat en je overvloed hebt, vergeet je Mij dan niet?”

Het is niet alleen de rijkdom die ons van God afhoudt, maar ook de verleidingen van deze wereld waar velen geen weerstand aan kunnen bieden.
Daarnaast zijn we druk met van alles en nog wat.
We worden niet alleen opgeslokt door de materiële dingen van deze wereld, maar ook door allerlei activiteiten zowel binnen als buiten de kerk.
We zoeken voortdurend naar nieuwe wegen en hierdoor verleggen we onze grenzen iedere keer een beetje meer.
Ons uitgangspunt is, dat we graag net een stapje meer willen doen.
Wij moeten ons wapenen tegen de gevaren van een voorspoedig leven.
“Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft”.
Wanneer het ons in alles goed gaat, is het hart geneigd zich te verheffen in eigenwaan, zelfvoldoening en vertrouwen op jezelf.

 
We zijn doe-mensen geworden en vinden het moeilijk om, wanneer het rumoer en gedruis van de dag voorbij is, ons terug te trekken om alleen met God te zijn.
Ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is maar wel hoe belangrijk het is om samen met Hem terug te kijken naar alles wat de dag ons gegeven heeft.
Laten we Hem niet vergeten en geef Hem de eer.
Alles wat wij uit Zijn hand ontvangen is genade!
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,  
Tjitske
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
                                     Mei 2012
                     'His word for women'
 
 
 
                                 
 
 
Deze maand geschreven door: Mieke Broekman
 
 
 
Hulp gevraagd! 
 

Onze hulp is in de Naam van de Heere,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 124: 8
(HSV)
 
 
Ik Heb even je hulp nodig om dit schilderij op te hangen zegt de man tegen zijn vrouw.
Help jij even om die draad door de naald te doen, want jij hebt jonge ogen zei mijn moeder vroeger dan tegen
mij.
Kom je helpen met de afwas?
Er zijn mensen die dat nog met de hand doen.
Als het goed is wordt er toch wel regelmatig onze hulp gevraagd.
Evenzo bieden wij ook onze hulp aan, want zo gaat dat dan……jij helpt mij, ik help jou. Gelukkig gaat dat niet altijd zo op deze manier.

In de Psalmen is deze tekst die hierboven staat veel te lezen.
Ook horen we deze woorden bij een kerkdienst of samenkomst.
Het zijn woorden die zeer vertrouwd zijn voor ons.
Maar dringen ze echt nog tot jouw en mijn hart door???

Ik ken uw persoonlijke omstandigheden niet.
Wel kan ik wat van mijzelf met u delen.
Door de ziekte van mijn man en de bijwerkingen hiervan, ben ik steeds meer en meer gaan beseffen dat ik de hulp van de Heere nodig heb.
Ik besefte ……………..en eigenlijk wist ik het wel , dat dit zwaar zou worden.
Maar telkens weer mag ik om Zijn hulp en kracht vragen.
Zijn kracht is niet afgepast.
God zegt niet tegen me:” Nu heb je wel genoeg gehad!”
Nee, iedere keer geeft Hij weer overvloedig..
Daar ben ik Hem zo dankbaar voor.

In de bijbel lees ik over David, die lang voordat hij koning was, steeds moest vluchten voor koning Saul, en later voor zijn zoon Absalom.
Maar David zocht steeds weer hulp bij God.
En dan Hanna, kinderloos, zocht in haar verdriet in de tempel hulp en troost bij God.
De schoonmoeder van Petrus, die met hoge koorts op bed lag.
En dan, zo staat er geschreven, vroegen ze Jezus om hulp voor haar.
En ze genas.

De vier mannen die met hun verlamde vriend, door de drukte in het huis, niet naar binnen konden.
Met hun creativiteit lieten ze hun vriend door het dak voor de voeten van Jezus zakken en vroegen zo de hulp van Jezus.
Ik zou zo nog wel even door kunnen gaan maar ik eindig met ons grote Voorbeeld:
Jezus.
We lezen over Zijn geestelijke strijd in Gethsemané , waar Hij bad: “Vader, indien het mogelijk is, neem deze beker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
(Mattheüs 26 : 39-44)
Hij zocht en ontving hulp van God.
En God gaf Hem kracht om staande te blijven.
Om datgene waartoe Hij gekomen was te kunnen volbrengen.

Wat een kracht zit er in bovengenoemde tekst, wat een bemoediging.
Het is als het ware een belijdenis.

Wat ik u van harte toe bid is, dat u deze woorden ook zo mag ervaren; dat uw hulp van de Heere is, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Amen.

Met een hartelijke groet,
Mieke
Lees meer...   (1 reactie)
 
                                     April 2012
                      'His word for women'
 
 
                                
 
Deze maand geschreven door: Tjitske Meijer
 
 

Crisis!

 
En Hij zeide: “Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt,
Izak, en offer hem aldaar tot een brandoffer aan Mij”

Genesis 22:2

 
Met oplossingen aankomen wanneer we in moeilijkheden zitten is in werkelijkheid met zout komen wanneer het ei op is.
We lezen dat steeds meer mensen in geldproblemen raken.
Velen zeggen dat dit komt door de financiële en economische crisis die er op dit moment heerst.
Maar ik vraag mij af of dit wel zo is.
Ik geloof dat dit probleem al veel langer speelt in onze samenleving.
We kregen genoeg waarschuwingssignalen, dat het financieel niet goed ging, maar we sloegen deze in de wind.
Wat doet een crisis met de mens?
Iedere crisis heeft niet alleen een negatieve maar ook een positieve zijde.
Het maakt datgene wat wij onbewust of bewust negeren niet onder ogen willen zien weer zichtbaar.

Een van de dingen die zichtbaar wordt is hoogmoed en hebzucht.
Geldzucht en het verlangen naar materiële zaken heeft ons leven gekleurd.
Als het ons goed gaat dan zeggen we gemakkelijk dat we op God vertrouwen.
Maar vertrouwen wordt echter pas écht op de proef gesteld als we met minder gemakkelijke omstandigheden in ons leven geconfronteerd worden.
Hoe reageer je wanneer de kans groot is dat je wordt ontslagen en daardoor
misschien je huis kwijtraakt.
Je vaste lasten stijgen maar je inkomsten blijven of worden minder.
De onzekerheid over het pensioen.
Gaan we ons zorgen maken over wat er al dan niet fout kan gaan of gaan we, net als
Abraham, de weg van geloof met die zekerheid dat God zal voorzien.

Wanneer je het leven van Abraham bestudeert dan ontdek je dat zijn leven een en al crisis is.
Maar als je zijn levensweg volgt dan zie je dat hij er steeds beter en sterker uit komt. Op het cruciale moment van zijn leven beproefde God het geloof van Abraham tot het uiterste.
Zijn geloof bewees sterk te zijn.
En zijn geloof werd beloond.
Abraham kreeg, omdat hij op God vertrouwde, Izak terug en God zelf voorzag in het lam.
Het Lam dat het gehele mensdom als offer nodig zou hebben.
Op die dag maakte God Zichzelf bekend aan Abraham als Jehovah Jireh - de HEERE zelf zal voorzien.
 
Je vraagt je misschien af waarom God crisissen toelaat in ons leven.
In de eerste plaats wil Hij ons geloof op de proef stellen.
Het laat ons zien hoe kwetsbaar en afhankelijk we zijn als mens.
Een crisis brengt ons op onze knieën.
God heeft het allerbeste met ons voor.
Het is Zijn verlangen dat wij volkomen op Hem gaan vertrouwen en niet in eerste instantie op mensen steunen voor uitkomst en hulp.
Er ligt een belofte in het vertrouwen in Hem, namelijk Zijn zegen.
De gehoorzaamheid van Abraham werd beloond met een zegen.
Gehoorzaamheid is de sleutel!
Hij zal voorzien in wat u nodig hebt.
Ik ben daarvan een levend getuige.
Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden.
Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.
Het enige wat u moet doen is Hem vertrouwen en gehoorzamen.
Zowel arm als rijk gaan door deze crisis, maar wij als gelovigen hebben een voorsprong op de goddelozen.
Wij hebben een plaats waar we naar toe kunnen gaan, namelijk naar onze Hemelse Vader.
Hij die omziet naar Zijn kinderen!
Hij die HEER is over elke crisis!
 

Terwijl ik dit woord aan het schrijven benl kwamen deze gedachten in mij op.
De slager vraagt; mevrouw, mag het ietsjes meer zijn?
Waarop ik antwoord; nee, laat het maar ietsje minder zijn.
Zijn wij tevreden met ietsjes minder?
  
Liefdevolle groet en Gods zegen.
Tjitske
 
Lees meer...
                                  
                                   Maart 2012
                      'His word for women'
 
                                
 
Deze maand geschreven door: Tjitske Meijer

 
 
Weggezakt in de Modder!
 
 
Steeds dieper weggezakt in het slijk,
heb ik geen grond meer onder mijn voeten.
Ik ben in het diepe geraakt en de kracht
van de stroom sleurt mij mee.
 
Psalm 69: 15
 
 
Weet u het nog?
De koude en lange winter van 2010-2011?
Wat een contrast met deze winter.
Afgelopen december was de natste maand ooit sinds 1965.
Het was warmer dan normaal met veel stormen en regen.
Ons land was doordrenkt van de regen en op vele plaatsen veroorzaakte dit voor
veel narigheid.
Als ik door mijn dorpje rijd, zie ik niets anders dan verregende akkers.
Het is één grote modderpoel.

In het begin van dit jaar stond Drenthe in het nieuws!
De brandweer rukte uit, dit keer niet omdat er brand was maar voor een gezin dat was weggezakt in de modder.
Ouders met hun dochter van 10 kwamen tijdens het wandelen op een verregende akker vast te zitten in de modder.
Door de regen was de modder min of meer veranderd in drijfzand.
De moeder kon zichzelf bevrijden, maar vader en dochter zakten steeds dieper weg en konden geen kant op.
Het meisje zat zelfs vastgezogen tot vlak onder haar oksels. Gealarmeerde
brandweerlieden trokken de man en zijn dochter uit de modder.
Het is gelukkig goed afgelopen omdat er op tijd hulp kwam.

Steeds dieper wegzakken in de modder, geen vaste grond meer hebben onder je voeten, betekent dat je geen enkele houvast meer hebt en steeds verder wegzinkt in de diepte.
Komt er geen hulp dan ben je reddeloos verloren.
Het woord reddeloos geeft al aan dat je zonder Redder verloren bent, niet in staat jezelf te redden of gered te worden.
We leven nog steeds in een wereld die gebukt gaat onder de zonde en de kracht van de modderstroom sleurt de mens steeds verder mee de diepte in.

Zonder Redder zitten we allemaal vast in de modder en zijn we reddeloos verloren. Wat was ik blij toen er iemand, ondertussen jaren geleden, naar mij toe kwam.
Hij vertelde mij dat, hoe diep ik ook gezonken was of hoe ver ik ook was afgedwaald, er Iemand was die mij uit die modder wilde halen.
Dankzij deze persoon leerde ik mijn Redder kennen.
Op die bewuste zondagmorgen, in 1986, kwam Hij mij tegemoet en stak mij Zijn hand
toe.
Hij greep mij vast en trok mij omhoog uit mijn modderpoel van zonde en werd ik van mijn vijand, de zonde, verlost.

Voor eeuwig ben ik Hem dankbaar.
Hij zorgde ervoor dat er voor mij op tijd hulp kwam.
Laten wij op zoek gaan naar de modderpoelen van deze wereld.
Laten we onze handen uitstrekken naar mensen die hulp nodig hebben.
Laten we hen tot Hem brengen!
Hij is de enige ware Redder, Yeshuah!
 
Liefdevolle groet,
Tjitske
Lees meer...
   
                              Februari 2012
                     'His word for women' 
 
                                
 
Deze maand geschreven door: Tjitske Meijer


Mijn Bewaarder
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
De HEERE, is mijn Bewaarder, mijn Bewaarder zal niet sluimeren
De HEERE zal mijn uitgang en mijn ingang bewaren!

Psalm 121

 
 
Soms moet je jezelf even tijd gunnen om je terug te trekken van je alledaagse beslommeringen.
Er zijn altijd wel dingen die gedaan moeten worden.
Maar, als het niet echt belangrijk is, kun je het ook voor later bewaren.
Je moet je zelf ervoor bewaren dat je deze kostbare momenten, die ook jij nodig hebt, niet laat roven.
Het sluimert er zo gemakkelijk in.
Voor velen de zorg voor het gezin, het werk, de vele activiteiten in de kerk of
gemeente.
Vraag jezelf eens af wat nu echt belangrijk voor je is.
Je hoeft niet je hele agenda om te gooien, maar bewaar jezelf voor een overvolle agenda!
Bewaren is dat je een bewaarder, een wachter, gaat worden over je kostbare tijd die God je heeft gegeven.
Door erover te waken en deze kostbare tijd niet laat invullen door anderen noch door allerlei activiteiten.
 
Terwijl ik psalm 121 aan het overdenken was, viel mij op dat in deze kleine Psalm het woordje: ‘bewaarder, bewaren’ er zes keer in voorkomt.
Een bewaarder is iemand die iets bewaart, die iets onder zijn of haar hoede heeft. Een bewaarder is een oppasser, het woord zegt het al, je past op iets, maar het zegt ook iets over oppassen!
Ook ik betrap mijzelf de laatste tijd erop dat ik te druk ben en dat ik qua tijd niet goed heb opgepast.
Het werk kan een struikelblok in je relatie worden.
Niet alleen naar God toe, maar ook naar je man of vrouw, je gezin, je vrienden, pas
hier voor op!
Er zijn vele struikelblokken die ons ten val kunnen brengen en de enige die de macht heeft ons voor struikelen te behoeden is onze God.
Hij heeft beloofd dat Hij niet zal toelaten dat wij zullen struikelen.
Sterker nog, zij die God tot hun Bewaarder hebben, zullen te midden van al deze gevaren en teleurstellingen, die hierdoor veroorzaakt worden, volkomen veilig zijn. Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.

Lichte sluimering, noch diepe slaap kunnen Hem bevangen.
Israël sliep, maar Zijn God waakte!
Wanneer wij wat sluimeren of slapen weet dan dat wij veilig zijn, want Hij waakt over ons.
Hij bewaart ons als de Bewaarder die Zijn schatten bewaart.
De HEERE is je Bewaarder.
Kun je deze Goddelijke verklaring toe-eigenen?
Als dit zo is dan kun je onbezorgd je reis voortzetten zonder vrees te kennen.
Ja, je kunt gaan door een dal van diepe duisternis maar zoals jouw schaduw jou niet verlaat, zo verlaat de HEERE jou niet.
Hij is jouw schaduw aan je rechterhand.
Je bent een bevoorrecht mens!
De Almachtige loopt met je mee!

Geliefd kind van God.
Wees een wachter over je ‘geestelijk’ huis.
Bewaar jezelf voor dwaling, voor alle verkeerde invloeden van deze wereld die zo gemakkelijk je huis proberen binnen te dringen.
Denk alleen al aan de media!
Laat de HEERE je uitgang, wanneer je ‘s morgens de deur uit gaat en je ingang, wanneer je ’s avonds weer thuiskomt, bewaren.
Schud het stof van deze wereld van je voeten en laat Hij je Bewaarder zijn in jouw leven en in je gehele huis in dit jaar!
Hij zal dit blijven doen zolang jij Hem vertrouwt!

Liefdevolle groet
Tjitske
Lees meer...
 
                                Januari 2012
                      'His word for women'
 
                                 
 
Deze maand geschreven door: Tjitske Meijer
 
 
 
Goede voornemens!
 
 

In het hart van een man zijn veel plannen,
maar wat de HEER besluit (voorneemt) dat komt tot stand.

Spreuken 19:21
 

Ieder jaar horen we hetzelfde.
Miljoenen mensen nemen zich allerlei goede voornemens voor.
Maar na onderzoek blijkt dat de meesten al na één week weer terug vallen in hun oude gewoontes.
Hieruit blijkt dat de mens niet sterk genoeg is om zich, dat wat hij of zij met zichzelf heeft afgesproken, er aan te houden.
De reden dat het niet lukt kan verschillende oorzaken hebben.
Men is vaak niet genoeg gemotiveerd om vol te houden.
Het ontbreekt hen aan wilskracht, discipline of men heeft zijn doel te hoog gesteld.

Ik geloof dat het goed is om steeds weer 'goede' voornemens te maken.
We moeten ons niet laten ontmoedigen wanneer het ons niet is gelukt.
Gewoon de draad weer oppakken en opnieuw proberen: dat toont karakter.
Als kind van God is het zeker aan te raden om ook 'geestelijke' voornemens te “plannen”.
Schrijf ze op aan het begin van dit nieuwe jaar en houdt een dagboek bij.
Misschien vinden mannen, die ook “Woord voor deze Maand” ontvangen of
lezen, het raar om een dagboek bij te houden.
Maar is dit zo?
Als je kijkt naar David: hij schreef alles op, de mooie en minder mooie momenten van zijn leven, zijn relatie met God.
Zijn dagboek is voor ons tot op vandaag tot zegen.
 
Er zijn zowel goede als slechte voornemens.
Maar ik beperk mij dit keer bij het schrijven tot 'goede' voornemens.

Eén van die geweldige 'goede' voornemens wil ik graag met u delen.
Op het moment dat het verkeerd ging met de mens, had God de Vader Zich al voorgenomen om de mens te redden.
Zijn voornemen om de mens te redden was niet een jaarlijks terugkerend iets.
Nee, het was en is een eenmalig besluit en Zijn besluit staat vast.
Het was God Zelf die naar deze wereld kwam als de Zoon des Mensen om te sterven voor onze zonden, om de dood te overwinnen en weer op te staan uit de dood als de Zoon van God.
Het was Zijn voornemen om ons te zegenen met geestelijke zegeningen; om ons te vergeven van al onze zonden en verlossing te schenken door het bloed van Zijn
Zoon Yeshuah.
Uitverkoren, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem, opdat wij zouden zijn tot prijs van Zijn heerlijkheid.
De heerlijkheid van God is Zijn eigen doel en zij moet ook ons doel zijn in alles wat wij doen.

Wanneer u zich heeft voorgenomen om goede voornemens tot uitvoer te brengen voor dit jaar, stel uzelf dan een aantal vragen.
Ga samen met God aan de tafel zitten en neem u voor om uw hart te laten onderzoeken door de Heilige Geest.
Schrijf op wat Hij naar boven laat komen.
Wees resoluut in uw voornemens.
Misschien moet u wel iets in orde maken met een familielid, uw buren of een vriend, met het niet houden aan uw afspraken,enz.
Breng daar een verandering in.
Kleine zo onschuldig lijkende 'leugentjes' die binnengeslopen zijn, reken daar mee af. Schrijf ook een aantal geestelijk doelen op voor dit jaar.
Streef ernaar om je doelen te halen.
Wees standvastig en blijf trouw aan jezelf.
Je zult er profijt van hebben, wanneer je aan het einde van dit jaar terugkijkt, naar wat je hebt willen bereiken.

Voor mijzelf: Ik wil er zeker van zijn dat mijn leven vrucht zal dragen.
Dat ik geen spons zal zijn die alleen maar alles opneemt en weinig zal uitdelen, maar dat ik een verschil zal zien in mijn geestelijk leven aan het eind van dit jaar.
 
Veel succes en Gods zegen,
Tjitske

 
Ik moedig je aan, naar aanleiding van dit woord, het Bijbelboek Efeze te lezen.
En ontdek de geweldige 'geestelijke' zegeningen die God voor jou bestemd heeft.
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl