STA OP kind van God en leef!

Ontdek de opstandingskracht van Jezus Christus
die je laat opstaan uit je diepste problemen.

Beste lezers,
ik heb enkele jaren geleden een sterk wonder meegemaakt, door de letterlijke opstandingskracht van Jezus.

De Bijbel spreekt over de geweldige kracht van Jezus Christus, die Hem heeft opgewekt uit de dood.
Die kracht is sterker dan de machten van de duisternis en heeft Jezus doen opstaan uit de greep van de dood en de onderwereld.
Die kracht is echter niet alleen voor Jezus Christus.

De Bijbel laat ons zien
dat de opstandingskracht van Jezus
ook in ons werkt.

'Hoe allesovertreffend zijn macht is in ons die geloven.
Die macht is dezelfde sterke kracht die Hij heeft ontplooid in Christus: Hem heeft Hij opgewekt uit de dood.'
(Efeze 1:18, 19)

Ik was enkele jaren geleden heel erg ziek.
Na een periode van extreme stress en teveel werkdruk raakte ik overspannen met een slaapstoornis als gevolg.
God heeft deze periode gebruikt om mij heel diep te vormen en genezing in mijn hart te brengen.
Want God kan veel krachtiger in je werken als Hij de enige is op wie je nog kunt leunen. De liefde van God wordt soms het sterkst uitgestort, als we op het dieptepunt van ons leven zijn.
God is echt bij ons, als we lijden.

Als iedereen je de rug toekeert,
dan is Hij er juist met een liefde die je verbaast,
steeds opnieuw.

Maar er was ook veel aanval en satan probeerde me echt te vernietigen.
De slaapstoornis was een list om me aan banden te leggen, banden van uiterst zware slaapmedicatie.
In het slaapziekenhuis zei de arts: 'De hoeveelheid slaapmedicatie die je nodig hebt, is driemaal zoveel als wat we gebruiken om iemand te verdoven voor een operatie.
Je zult zeker een jaar nodig hebben om ervan af te komen'.

Ik zag geen uitweg uit de situatie en voelde me vaak wanhopig.
Maar op een dag kwam ik bij een profeet, in een samenkomst, en de Heer zei daar tegen me:

'De tijd van rouwen is voorbij.
Je bent genoeg aan jezelf gestorven.
Nu is de tijd aangebroken dat je mijn OPSTANDINGSKRACHT gaat ervaren.
Dus, sta op mijn zoon, sta op
en ga weer aan de slag voor Mij.'

De volgende dag werd ik onverwachts door een vriendin opgebeld, die me zei: 'David,
wens je de OPSTANDINGSKRACHT van Jezus toe!'
Dat was exact hetzelfde woord!
Heel opmerkelijk...

Vanaf dat moment ben ik beginnen afbouwen van de slaapmedicatie en ik was er in twee weken vanaf!
Geen jaar, maar twee weken!
De arts van het ziekenhuis was verbaasd...

Dat kwam letterlijk door de opstandingskracht van Jezus
die in me begon te werken.
Dat gaf me de moed en de innerlijke sterkte om door te breken, om me niet langer gevangen te laten houden door de pillen en de angst om niet te kunnen slapen.

Ik wil dit getuigenis delen, omdat ik ervaren heb dat de opstandingskracht die Jezus heeft opgewekt uit de dood, inderdaad in ons werkt, zoals de Bijbel zegt.
De apostel Paulus schreef in zijn brief aan de christenen in Filippi:

'Al wat ik wens is Christus te kennen
en de kracht te ondervinden van zijn opstanding…'
(Filippenzen 3:10)

Als er mensen zijn die dit lezen, die zelf deze kracht van overwinning nodig hebben, wil ik je aanmoedigen:

Sta op, kind van God!

Laat je niet langer onderdrukken, sta niet langer toe dat je onder het zware juk leeft (wat dat juk ook is).
De opstandingskracht van Jezus Christus is er om ons te bevrijden, te genezen en om ons te laten staan en leven in de overwinning die Jezus voor ons heeft behaald.

Hij is gestorven voor onze fouten, om ons vrij te spreken, door zijn bloed als losprijs te geven voor onze overtredingen.
Hij is het die de prijs heeft betaald met zijn bloed, om ons te verlossen van de dood en de duisternis.

Hij is gestorven in onze plaats en is opgestaan uit de dood, in de kracht van de hemelse Vader.

Die kracht geeft Hij nu ook aan jou.

Dus, sta op!

Net zoals ik toen moest gehoor geven aan het woord van God, zeg ik nu tegen jou:

Sta op kind van de Vader en ga LEVEN.
Schud het stof van je verleden van je af.
Schud het stof van de pijn en de strijd van je af.
En sta op en leef! Leef in overvloed.
Leef met Jezus Christus.
Leef met de hemelse Vader.
En Hij zal je verlossen.

Sta niet toe dat angsten je binden
of dat onderdrukking je bindt.
Maar sta op.
Zoals het Woord van God zegt:

'Zoals Christus uit de dood is opgewekt
door de verheven macht van de Vader,
zo gaan ook wij een nieuw leven leiden.'
(Romeinen 6:4)

Een geweldig wapen dat je kan helpen deze overwinningskracht te laten doorwerken, is het Woord van God.

Satan zal altijd proberen met leugens te komen om je denken te ondermijnen, maar je moet de waarheid gebruiken als een zwaard om die leugens af te breken.

De woorden van God die wij uitspreken, zijn een zwaard in de geestelijke wereld.
Ze bevrijden je letterlijk van de kettingen die door leugens en angsten rond je gelegd zijn.

Gebruik je zwaard en versla de duisternis met het woord van God, met de overwinning van Jezus Christus.

Je bent geboren om een overwinnaar te zijn, kind van God!
Je bent geboren, geroepen en bekrachtigd om een doorbreker te zijn, die de ketenen van de hel verbreekt en die in het licht van Jezus Christus leeft en overwint.

Want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen.
Dus sta op en breek door!
Want de Heer is de overwinnaar!

En als jij met Jezus Christus leeft,
ben jij dus MEER dan overwinnaar!

'Maar in dit alles zijn wij
meer dan overwinnaars door Hem,
die ons heeft liefgehad.'
(Romeinen 8:37)


Veel liefs,
David Sorensen
GOD IS ECHT!

www.godisecht.com  

Lees meer...   (1 reactie)
 
Mijn kind, 

Ik ben de grote God die grote wonderen doet. 

Niet alleen voor die anderen,
die mensen die bekend geworden zijn. 

Nee, Ik ben ook JOUW GROTE GOD
en Ik schep er grote vreugde in
om mijn grootheid te tonen
aan gewone mensen zoals jij,
die zichzelf niet bijzonder genoeg achten om mijn wonderen mee te maken.

Roep het dus uit naar Mij mijn kind.
Roep Mij aan en weet dat Ik je hoor.
Kijk omhoog, kijk vooruit,
kijk verder dan je problemen
en zie mijn hand bewegen.

Ik heb de Bijbel gegeven als een boek
vol voorbeelden hoe ik voor gewone mensen grote wonderen deed. 

Ik wil dat bij jou ook doen mijn kind.

Durf het te geloven.
Denk niet dat het niet voor jou is.

Ik ben juist de grote God die er zich
in verheugt mijn grootheid te laten zien aan de kleine mensen. 

Want zo ontdek je de diepten
van mijn liefde voor jou, mijn kind.

Als je niet durft geloven
dat Ik grote wonderen voor je wil doen, besef je dan wel hoeveel Ik van je hou?

Je hoeft niets te presteren of te forceren. Durf Mij, Jezus Christus, aan te roepen en vertrouw Mij.

Ik ben zoveel groter dan je denkt.
Ik ben zoveel sterker dan je denkt.

Kijk naar MIJ mijn kind.
Richt je hart en je gedachten op Mij.
En zie uit naar het wonder dat Ik ga doen. Want Ik ga je grote wonderen geven.

Geloof het en verwacht het mijn geliefde.

Ik ben niet tegen jou,
IK BEN VOOR JOU, met heel mijn hart.

Als je dat gaat beseffen, krijg je geloof voor mijn grote wonderen in je leven.

Durf dus geloven met heel je hart.
Durf te zien dat Ik het ga doen.


Veel liefs,
Jezus Christus


-----------


Bijbelcitaten:

Als God vóór ons is,
wie kan dan tegen ons zijn?

Romeinen 8:31


Want nooit eerder is zoiets gehoord,
nooit eerder zoiets vernomen,
geen oog aanschouwde een God als u.
Een God die alles doet voor wie naar hem uitziet.

Jesaja 64:3Wie van de goden, Heer, is aan u gelijk? Wie is als u, ontzagwekkend en heilig? Wie doet zulke machtige wonderen, zoveel indrukwekkende daden?

Exodus 15:1


Met eigen ogen hebben jullie gezien
hoe hij zijn grote macht toonde;

Deuteronomium 29:2


Spreken zal ik over uw grote heerlijkheid,
uw grote majesteit, over uw wonderen.

Psalm 145:4


God geeft u de Geest
en brengt wonderen onder u tot stand.

Galaten 3:5


--------


De grote God doet GROTE WONDEREN voor kleine mensen!

Veel groetjes,
David Sorensen
GOD IS ECHT
www.godisecht.com
Lees meer...   (2 reacties)
 
DURF JE HELEMAAL OVER TE GEVEN AAN DE GEEST VAN GOD.


Ik wil je bemoedigen
om niet bang te zijn voor de Geest van God.

Veel mensen zijn heel bang voor de Geest van God.
Ik wil je aanmoedigen te durven vertrouwen in je hemelse Vader, die door en door GOED en liefdevol is. 

Hij is de meest betrouwenswaardige die er is.

Er is geen enkele reden om bang te zijn voor de Heilige Geest.

Dit zegt God tegen je (door de gave van profetie):
Durf Mij vertrouwen Mijn kind. 
Ik wil je zo graag door en door vervullen met Mijn Geest.
Ik wil je zo graag vullen met Mijn kracht. 

Ik wil je laten zien hoe GOED Ik ben en hoe intens veel Ik van je hou.
Maar als je bang bent voor Mijn Geest kan Ik je niet vervullen zoals Ik dat wens te doen.

Durf jezelf echt helemaal over te geven aan Mij Mijn kind.
Durf jezelf en je gedachten over Mij helemaal los te laten en duik in Mijn wind. 

Laat alles los en geef je over.
Durf het los te laten.

Laat je denken en je vragen en bedenkingen over Mij toch vallen.
Je hebt er niets aan.
Ik wil je vrij maken als een kind dat kan spelen en dansen en lachen en huilen bij Mij, zonder angst en zonder schaamte.

Ik heb zoveel liefde voor je. 
De hemel is zo vol van het goede van Mij. 

Ik heb je Mijn Geest gegeven om je te vullen en je laten zien hoe goed Ik ben.

Als je niet durft de controle over jezelf en anderen los te laten, als je zelf alles strak in handen wilt houden, dan kun je niet de diepe rijkdom van Mijn liefde en goedheid leren kennen. 

Ik kan het je enkel laten zien door Mijn Geest.
Hij is het die je laat zien hoe goed Ik ben.
Hij is het die je onderwijst en die je hart kan vullen met Mijn liefde.

Niets en niemand anders kan die taak vervullen, Mijn kind.
Geen mens, geen kerk, geen woorden en geen enkele menselijke inspanning.

Je moet beseffen dat Mijn Geest degene is die jou van binnenuit verandert, die je hart verandert zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen. 
Hij is het die je innerlijk verandert.
Maar jij moet de controle over jezelf loslaten. 

Ik weet dat je bang bent dat je zult vallen.
Maar Ik ben je Vader, die intens veel van je houdt.
Als je durft Mij te vertrouwen, als je durft je hart en je denken over te geven aan Mijn Geest, dan zul je zien dat Ik je stap voor stap ga veranderen.

Ik wil je liefde geven, Mijn kind.
Je hoeft er niets voor te presteren.
Je hoeft niet heel vroom te doen als je bij Mij komt.
Ik ken je toch! 
Je mag gewoon jezelf zijn.

Ik heb zoveel goeds voor je.
Al denk je dat je het niet verdient. 
Al denk je dat je niet goed genoeg bent. 
Ik wil je de rijke liefde en zegen geven, Mijn kind.
Het is een geschenk dat Ik je geef. 
Het is echt voor jou.
Zonder dat jij er iets voor hoeft te doen.

Ik wil je tonen hoe echt Mijn liefde voor je is.
Ik wil je laten zien dat het niet kan worden verdiend of bekomen.
Dan mis je het helemaal.

Ik hou van je!
Dat is het enige wat telt.

Ik ben je God, je Vader, je Maker, je Heer en je Vriend die je nooit in de steek laat.
Durf het geloven, Mijn liefste.
Durf het te zien.
Durf het te aanvaarden.

Als je gaat begrijpen dat Ik zoveel van je hou, dan verandert je denken en je gevoel.
Dan straal je die liefde uit.
Dan ga je anders kijken naar de mensen om je heen.
Dan zie je hen door Mijn ogen van diepe liefde.

Durf het te geloven, Mijn kind.

Je bent geschapen door en voor liefde.
Je bent gemaakt als een kanaal van Mijn liefde.
Als een beminde van de Allerhoogste.

Niets of niemand kan je scheiden van Mijn liefde.
Al zou je nog zo diep vallen, al zou je het nog zo verpesten, al zou je nog zo falen, dan is Mijn liefde er nog steeds.
Ik verander niet.

Jouw ervaring van Mijn liefde kan veranderen.
Maar Mijn liefde verandert niet.

Ik ben er voor jou.
Altijd.
Durf het te zien en te geloven.


Veel liefs
Je hemelse Vader


--------


De woorden die door de Geest gesproken worden kunnen worden bevestigd door tientallen Bijbelverzen.
Als je wilt kun je ze er zelf bij zoeken.
Dat is een leuke oefening!


Veel liefs,
David Sorensen

GOD IS ECHT!
www.real-life.nl


Lees meer...   (1 reactie)

Je bent zo geliefd. 

Ik heb je zo vast in mijn armen.
Je zult niet vallen.
Je bent geborgen in MIJ.
Je toekomst ligt vast in Mij. 
In Mijn liefde.
In Mijn handen.
In Mijn grootheid.

Je bent van MIJ. 
Mijn kind ben je.
Van niemand anders.

Je hebt al vaak gemerkt dat Ik er was, als je bang was.
Ik heb je al vaak getoond hoe groot IK ben. 
Hoe GOED Ik ben. 
Hoeveel Ik van je hou.

Denk niet dat je gaat vallen.
Je zult niet vallen.
Je zult groeien IN MIJ. 
In Mijn liefde en goedheid.

Je zult leren hoe TROUW IK ben. 
Je zult leren hoe groot Ik ben.
Hoe GOED Ik ben.

Je bent Mijn geliefde kind.
De beminde van Mijn hart.  

Ik heb je bedoeld.
Ik heb een PLAN met je leven.
Denk niet dat je hier bent zomaar zonder bedoeling. 
Ik heb je bedoeld Mijn kind.

Ik heb je geroepen om MIJN WOORDEN te spreken en je zult Mijn woorden spreken.
Ik heb je geroepen om MIJN INSTRUMENT te zijn.

Mijn geliefde.
Mijn beminde.
Mijn straal van liefde.
De uiting van Mijn liefde, naar de mensen toe.

Ik heb zoveel liefde voor je.
Ik heb je zo geborgen in Mij.

Denk niet dat Ik je zal laten vallen.
Denk niet dat Ik je zal laten zitten. 
Ik zal je niet in de steek laten.
Ik zal je niet laten zitten.
Ik HEB JE VAST!
In mijn handen van liefde, trouw, zorg en goedheid.

Mijn liefde verandert en vermindert nooit!
Dat is de zekerheid voor je leven.

Denk je soms dat Ik er niet ben voor je?
Dan zeg ik dit tegen je, Mijn geliefde: IK BEN ER ALTIJD VOOR JOU!!! 
ALTIJD.
Elke dag opnieuw.
Elke seconde help Ik je.
Sta Ik vol liefde naast je.
Vol zorg en bewogenheid.

Ik spreek tot je en Ik laat je zien dat Ik je God ben.
Dat laat ik je steeds weer zien door de kleine en grote dingen om je heen.

Je bent niet vergeten.
Je bent niet verloren.
Je bent niet verstoten, Mijn beminde kind. 
Je bent kostbaarder dan het kostbaarste goud in het heelal.
Dierbaarder dan alles wat je kent.

Ik gaf mijn leven voor jou.
Zo oneindig dierbaar ben je voor Mij!
Ik hou van je.
Ik ben blij met je.
Je maakt Me gelukkig, omdat je Mijn kind bent. 

Je fouten vergeef Ik heel graag en snel. 
Want Ik ben geen God die al je fouten bijhoud. 
Ik ben een Vader die je heel graag en snel vergeeft.

Durf het te geloven Mijn kind.
Durf het te aanvaarden.
Dan zul je sterk worden.

Ik heb je lief.
Ik ben blij met je.
Ik zorg echt voor je.

Ik geef je Mijn Geest als de helper, de trooster, de gids, de bemoediger.
Om je te helpen ontdekken hoe oneindig kostbaar en geliefd je bent.

Het doel van je leven is niet om veel te presteren voor Mij, Mijn kind.
Dat is het denkbeeld dat een slaaf heeft. 
Jij bent Mijn slaaf niet!
Denk daaraan...
Jij bent geen slaaf van God. 
Je bent Mijn kind.

Het doel van je bestaan is ontdekken dat Ik oneindig en onveranderlijk van je hou.
Dat je geweldig en eeuwig geliefd bent.
Als je dat gaat beseffen dan wordt je vanzelf een vruchtbare uiting van deze liefde. 

Het is geen plicht en geen last om Mijn liefde bekend te maken.
Als je gewoon je hart laat vullen door Mijn liefde, en door Mijn Geest, die je de liefde geeft, dan gaat het vanzelf stromen.

Ik hou van je, Mijn kind.
Je bent bedoeld door Mij.
Ik heb een plan met je leven.

En het belangrijkste van dat plan is dat je mag gaan ontdekken hoe geliefd en
wonderbaar je bent voor Mij.

Je bent geen uitschot, geen afval of stuk vuil.
Neen, Mijn kind.
Jij gaat de waarde van alle parels op aarde ver te boven.
Zelfs al ben je nog zo onvolmaakt.

Laat Mij in Mijn liefde je hart vervullen en veranderen.
Laat Mijn liefde je leven vullen.
Dan zul je vanzelf gaan veranderen en zal de schoonheid die Ik in je gelegd heb ten volle tot uiting beginnen komen.

Want dit is het enige gebod dat Ik van je vraag: heb Mij lief en heb de mensen die om je heen zijn lief.
Heb hen lief met een eeuwige liefde, die Ik je geef. 
Heb ze lief met dezelfde liefde die Ik jou geef.
Dan zul je stralen als een heldere ster. 
En dan zul je ontdekken wat het is om Mij te kennen.

Veel liefde van Mij!
Je beminde Vader. 
Je geliefde Heer. 
Je grote God.David Sorensen
Real Life - God is echter dan je denkt!
www.godisecht.com
Lees meer...
 
Ik heb overwinning en overvloed voor jou, Mijn kind!


Mijn kind, Ik heb de overwinning behaald.
Ik ben de Grote Koning, die alle macht heeft in de hemel en op aarde.
Ik ben het die jou die overwinning geeft.

Je hoeft er niet hard voor te strijden, je hoeft er niet voor te vechten of er moeite voor te doen.
Je mag het in alle rust ontdekken en erin leven.
In Mijn vrede, in Mijn vreugde, in Mijn goedheid.

Ik ben de Heer van hemel en aarde, Ik ben de opstanding en het leven, Ik ben het die de sleutels heeft van de dood en het dodenrijk.
Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde.
Ik bezit alle macht in de hemel en op aarde.

Als je Mij echt gaat geloven, als je echt gaat geloven dat Ik de Heer van alle heren en de Koning van alle koningen ben, dan zul je merken dat je zelf ook die overwinning hebt, die Ik je wil geven.

Dan heb je de kracht van de levende in je, de kracht van Hem die alles heeft overwonnen en die jou tot overwinnaar maakt.

Want Ik ben het die de dood en de duisternis heeft overwonnen.
Maar Ik wil het je laten zien,
In je eigen leven en in het leven van veel anderen.
Want Ik wil Mijn vuur van de overwinning, Mijn vrijheid die geneest, in je laten stromen als een stroom van kracht die anderen zal bevrijden.

Laat je dus niet langer door de leugens van de vijand verslaan.
Laat je niet langer overheersen door de denkbeelden die je opgelegd worden.
Laat je niet langer ketenen door de angst die de duisternis gebruikt om je krachteloos te maken.

Want je bent vrijgekocht, Mijn geliefde!

Je bent bevrijd door Mijn liefde, door Mijn woord, door Mijn bloed, door Mijn Geest, door Mijn naam, door Mijn goedheid.
Ik heb je bevrijd en Ik heb je rijk gezegend met Mijn heerlijkheid.

Durf het te geloven, Mijn kind.
Durf de sterkte te aanvaarden die Ik je geef.
Durf het te zien en durf het te geloven.

Want Ik ben geen verslagen koning, Ik ben geen zwakke God, Ik ben geen verloren Heer.
Ik ben de Allerhoogste, die alle macht heeft.

Als je Mij gaat zien, als je Mij echt gaat geloven, als je gaat beseffen wie Ik ben en wat Ik heb gedaan, dan zul je verbaasd zijn van de kracht die in jouw leven gaat stromen.

Ontdek daarom Mijn overwinning, Mijn kind.
Zie de heerschappij die op Mijn schouders rust.
En geniet ervan dat je zelf een kind bent van deze Heer en God, die alle macht heeft.
Geniet ervan dat je een geliefde bent van deze Vader, die jou bemint.
Geniet ervan dat je gezegend bent met Mijn goedheid en Mijn kracht.

Ik heb zoveel gaven van Mijn Geest voor jou, Mijn kind.
Grote, sterke, bijzondere gaven die je verlossen en die je de kracht van het koninkrijk laten proeven, de kracht die geneest en bevrijdt, die leven geeft en die verlossing brengt.

Ik wil je die gaven laten ervaren Mijn kind.
De gaven die Ik zo graag geef aan Mijn geliefden, die Ik zo vrijuit uitdeel aan Mijn kinderen, die Ik zo graag laat stromen onder Mijn volk.
Zodat Mijn liefde bekend wordt en Mijn Geest de harten kan verbinden, waar er pijn en strijd is geweest.

Ik wil diepe vrede brengen in Mijn beminden, Ik wil diepe rust brengen in de harten van Mijn geliefden.
Zodat ze gaan genieten van het leven dat Ik ze wil geven en dat Ik ze wil laten ontdekken.
Want Ik zeg het al in Mijn woorden in de Bijbel: 'Proef en zie dat de Heer goed is, gelukkig is de mens die bij hem schuilt.'
(Psalm 34:9)

Ik ben de God van het leven, niet de god van de dood.
Die is verslagen door Mij.
Ik heb de god van de dood overwonnen, de heerser van de duisternis is door Mij van zijn troon gestoten.
En Ik ben het die heerst voor eeuwig.
Dus geloof Mij, Mijn kind en zie Mij in Mijn heerlijkheid.
Je zult zien dat het jou geweldig zal versterken.

En deel het uit.
Wees een kanaal van de overwinning die Mijn Geest je wil laten ervaren.
De overwinning die Ik bewerkt heb voor jou, aan het kruis en door Mijn opstanding.

Durf het te zien, Mijn kind.
Stap uit de dood, en uit de denkbeelden die je willen afhouden van Mijn heerlijkheid.
Want Ik heb zoveel liefde en zoveel rijkdom voor je.

Je hebt er geen idee van.
Ik wil het je laten zien.


Je hemelse Vader en Jezus Christus.


-------
 

 
David Sorensen
GOD IS ECHT!
Lees meer...   (4 reacties)

De nacht gaat altijd voorbij, geliefde!


Een nacht lijkt soms eeuwig te duren.
Als je omgeven bent door het ijzige donker, zie je niets meer voor ogen en dan lijkt het alsof er geen toekomst en geen hoop meer is.

De nacht is donker en belet je het zicht vooruit.

Maar laat je door de nacht nooit de moed ontnemen.
De nacht is altijd tijdelijk, zelfs al lijkt het alsof het voor altijd zal duren.

Hoe donker en moeilijk en zwaar een nacht (je situatie en je gevoel) ook is, weet dat de ZON (= Jezus!) ALTIJD weer zal opkomen, in je hart en je leven.

En als Jezus weer in je hart opkomt, als de zon, zul je weer zien dat er wel een weg is waarop je kunt wandelen.
Dan kun je wel vooruit gaan.
Dan zie je dat er wel een reden is om te leven.

De zon zal je leiden en je moed geven.

Je zult zien dat het leven wel mooi is, zelfs al dacht je dat de nacht altijd zou duren.

Laat je niet door de nacht bedriegen.
Een nacht is soms heel erg donker en hard en koud.
Je kunt soms geneigd zijn verkeerde keuzes te maken tijdens de nacht, omdat je zo eenzaam bent en denkt dat het toch niet gaat veranderen.

Maar stap niet de diepte in.

Sta stil en rust, ontspan en laat de nacht voorbijgaan.
Want God zal je oprichten.

Hij is de zon, die je leven geeft.
Hij is het die alles zal veranderen.
Dus vertrouw op HEM, die je leven heeft gered.

Hij zal je verlossen.
Hij zal je eruit leiden.

Laat je angsten los en vertrouw Hem.

En nogmaals: de nacht is niet voor eeuwig!
Het licht zal doorbreken.
De zon zal opkomen.
Het licht van Gods liefde voor jou zal schijnen.

Ik heb je bedoeld, zegt God.
Ik heb je bedoeld om te leven!

Laat je niet onderuit halen door de leugen van de duisternis, die je hoop wil wegnemen.

Laat je niet wegleiden.
Laat je hart vol verwachting zijn.

Want IK BEN ER zegt God.

Al zie je God niet, door de donkerheid van de nacht in je leven.
Hij is er wel.

Je zult zelf een licht worden voor anderen.
Want Ik zal in jou schijnen, zegt Jezus, als het licht dat leven geeft.

Ik zal jou verlichten en Ik zal door jou heen schijnen naar anderen.
 
Want het enige wat eeuwig is, mijn kind, is mijn liefde voor jou.

Je gevoelens en je situaties zijn tijdelijk en bedrieglijk.
Laat je er niet door leiden.

IK BEN EEUWIG!
Dat zegt God tegen je.

IK BEN EEUWIG en Ik sta veel hoger dan jouw beperkte zicht.

Dus rust in Mij, laat de zorgen en de lasten en de pijn los.
Want Ik zal je eruit leiden.

Hou vol mijn kind.
IK HOU VAN JE!!

Veel liefs en sterkte,
je hemelse Vader en de Zoon, Jezus.


(dit is een profetisch woord, door de Geest van God ingegeven, 
 voor hen die het nodig hebben)

---

David Sorensen
GOD IS ECHT!
www.godisecht.com 

PS: geef dit door! God wil velen bemoedigen, die het nodig hebben.

De nacht gaat voorbij!
De zon komt altijd weer op!
En dan zal het licht weer zo helder zijn,
dat je niet meer beseft hoe de nacht was.
De zon zal je verlichten en je hoop en vreugde geven.

IK BEN DIE ZON, zegt JEZUS.
Lees meer...   (2 reacties)
Beste lezers,


Ik zit achter mijn laptop en heb ineens het gevoel dat God iemand wil bemoedigen, die het wil opgeven.

Je hebt het gevoel dat je in drijfzand aan het wegzinken bent.
Dat je er niet meer uit kunt.
Dat je verloren bent.

Maar God is BIJ JOU!
Hij is niet ver!

Hij is er wel!

Hij is je redder.
Strek je handen van je hart uit naar Hem en Hij zal je vastgrijpen.

'IK HEB EEN PLAN MET JE LEVEN', zegt God.

'Ik heb een bedoeling met jou!
Al lijkt dat helemaal niet zo te zijn.'

Hoe ver God ook van je lijkt te zijn,
Hij is toch heel dicht bij je.

Heel dicht...

Hij houdt zoveel van je.

Ik ben niet ver, zegt God.
Ik ben heel dicht bij je.

Laat je door Mij versterken mijn kind.
Laat me je handen vastgrijpen en je uit je gevoel van wanhoop trekken.

Ik heb een bedoeling met je leven.

Laat je niet zomaar wegzinken.
Laat je niet zomaar wegzakken in de strijd van het leven.

Ik heb je bedoeld voor dit leven.

Voor hier en nu.
En Ik zal je redden, zegt God.

Laat Mij je handen vastgrijpen en je leiden naar mijn rust en mijn vertrouwen.

Ik zal je verlossen.

Ik heb het goede met je voor!


Veel liefs,
Je hemelse Pappa en zijn Zoon Jezus,
die jouw vriend is, altijd en altijd en altijd.

God doet wat Hij beloofd heeft.

GEEF NIET OP!

----

David Sorensen
GOD IS ECHT!
www.godisecht.com
Lees meer...   (2 reacties)
           
KIJK NIET NAAR DE WERELD, KIJK NAAR MIJ!


Niet iedereen heeft veel goede moed voor het komende jaar.
Vooral als er pijn is uit het verleden, lijkt de toekomst soms wat donker en is
het moeilijker   echt vol goede verwachting te zijn.

Als er iets is wat God begrijpt, is het DAT wel.
De pijn die je met je meedraagt, door dingen die gebeurd zijn.

Er wordt ook veel angst gezaaid door zowel de kerk als de seculiere media,
over de toekomst.
Eindtijdscenario's vol duisternis die de aandacht van de overwinning en heerlijkheid van
Jezus Christus wegleiden naar wat de duisternis doet, zijn heel typisch.

Maar God is zo anders.
Hij is zo anders.

ZO ANDERS!!!

Ik ben anders, zegt God tegen je.
Ik ben NOOIT zonder hoop.
IK BEN ALTIJD VOL GOEDE VERWACHTINGEN, VOL GOEDE MOED.
Ik ben altijd vol hoop.
Ik ben de God die LEVEN IS.
Ik heb alles wat goed en mooi en heerlijk is doen ontstaan uit het niets, uit
het duister.

IK BEN HET LEVEN, zegt God.
Ik ben het die JOU leven geeft, leven in overvloed.

Het is zo belangrijk dat je dit leest en dat je het dagelijks VASTHOUDT, door
alles heen, door je pijn heen, door je angsten heen, door het lijden heen:

ZIE, IK DOE IETS NIEUWS!!

Kijk niet langer achterom.
Kijk niet naar je verleden.
Kijk niet naar wat er om je heen allemaal getoond en gezegd wordt.

KIJK NAAR MIJ, zegt God.
Kijk naar MIJ!!!
Ik ben de HEER, de almachtige, de Heer der Heren, de Koning der Koningen.

WIE IS ALS MIJ?

Niemand kan zich meten met Mij, zegt God.
Ik ben het die de dingen van deze wereld stuurt en leidt.
Ik ben het die de touwtjes in handen heeft, niet de duivel!
IK BEN GOD, weet je nog?

Ik ben de almachtige.
Ik heb een plan met je leven.
Een plan vol goede dingen, vol liefde, vol vrede, vol rust en vreugde.

Ik ben de God die leven geeft.
Leven dat de dood verdrijft.

Kijk niet naar de negatieve dingen die je blik zo verduisteren en die je zo
afleiden van mijn heerlijkheid en mijn grootheid.

Kijk naar de dingen die je MIJ laten zien.
De liefde, het goede, de vreugde, de trouw.
Ik ben zo goed, zegt God.
Zo liefdevol en zo vol vreugde.
Overvloed van vreugde is er voor mijn aangezicht.
Altijd.

In alles wat er op aarde kan gebeuren:

IK BEN VREUGDE, RUST EN LIEFDE.
Ik ben het, zegt God, die alles in handen heeft.
Dus laat je niet van de wijs brengen, laat je geen angsten aanpraten of
opleggen, ook niet door kerken die Mij beweren te prediken, maar die verkeerde inzichten hebben over Mij.
Die Mij niet ten volle kennen en die Mijn Geest niet ten volle kennen, maar die
op eigen denken steunen.

Ik ben de God die alles in handen heeft.
Zie niet angstig rond, zie niet angstig om je heen, maar zie MIJ.

Ik ben zo vol liefde, zo vol trouw, zo vol goedheid, door alles heen.
Als je je leven OP MIJ BOUWT zul je standhouden, door alles heen.
Dan zul je sterk zijn en zul je een huis zijn voor anderen, waar mensen rust en herstel vinden.

Laat Mijn Geest ten volle stromen in je leven.
Laat Mijn Geest stromen in je hart.
In alles wat je bent en doet.

Laat Mijn Geest je leiden, naar mijn rust en vrede.
Naar mijn liefde en goedheid.
Laat je niet opjagen door de dingen van de wereld, door de drukte en de stress.

Laat je leiden door Mijn Geest.

Ik zal je leven geven, door alles heen.
En je zult groeien.
Ik zal je de kracht geven om te groeien en vrucht te dragen.
Want Ik ben het die groei geeft, door alles heen.
Door de strijd heen.
Ik doe je groeien, zegt God.

Laat je niet weerhouden van Mijn Geest, mijn kind.
Laat je niet tegenhouden, om het volle van Mijn Geest te ontdekken.

Ik ben mens geworden en Ik ben gestorven om JOU tot Mij te zien komen.
Om jou tot MIJN HART te brengen.
Maar dat kan enkel door Mijn Geest, die jouw geest verandert en tot liefde met Mij brengt.

Laat je dus niet tegenhouden, door wat mensen zeggen en denken.
Laat je niet verhinderen van mijn Geest, zegt God.
Ik heb zoveel GOEDS voor je.
Ik heb zoveel GOEDE dingen voor je.
Zoveel liefde van Mij.
Zoveel goedheid.
Zoveel vreugde en kracht.

Laat Mijn Geest je leiden.
Laat je vervullen door Mijn Geest.

Laat je vervullen door Mijn liefde.
Dat zal je helpen door alles heen en je zult groeien tot een krachtige strijder,
die mijn licht laat schijnen in de donkerste plaatsen van deze wereld.

Ik ben bij je.
Ik hou van je.
Ik steun je.
Ik help je.

Laat je niet door de dingen van de wereld in onrust en angst brengen.

KIJK NAAR MIJ.

 

Veel liefde en hoop gewenst, 
             
je hemelse Vader.

----------------------

Deze bijbelverzen kreeg ik in gedachten hierbij:

 'Blijf niet stilstaan bij het oude, 
 klamp je niet vast aan het verleden.
 Let op, ik begin iets nieuws.
 Het krijgt al vorm, je kunt het al zien: 
 een weg door de woestijn, 
 rivieren door de steppe.'

 (Jesaja 43:18)

‘Wees niet bang, want ik ben bij je,
 vrees niet, want ik ben je God. 
 Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
 je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’
(Jesaja 41:10)

 

Veel groetjes,
David Sorensen
REAL LIFE
www.real-life.nl
  

Lees meer...   (1 reactie)
                                   
De Kerstman of Jezus?


De Kerstman komt eens per jaar en vertrekt dan weer.
JEZUS is altijd aanwezig om te helpen!

. . .

De Kerstman zegt dat je gelukkig wordt door veel te krijgen.
JEZUS zegt dat je gelukkig wordt door veel te geven!

. . .

De Kerstman kun je pas bezoeken
als je in een lange rij in de winkel staat.
JEZUS is nooit bezet en zegt altijd: Kom tot Mij!

. . .

De Kerstman laat je eventjes op zijn schoot zitten, voor de foto.
JEZUS laat je rusten in zijn armen, zolang je wilt!

. . .

De Kerstman vraagt: 'Hallo, hoe is jouw naam?'
JEZUS kent je naam, je gedachten, je verleden en je toekomst!

. . .

De Kerstman heeft een buik als een pot vol pudding.
JEZUS heeft een hart vol liefde!

. . .

De Kerstman zegt: 'Huil maar niet...'
JEZUS zegt: 'Huil maar uit bij Mij!'

. . .

De Kerstman stuurt knechtjes rond met speelgoed.
JEZUS stuurt zijn engelen rond om genezing, bevrijding
en liefde van God uit te delen!

. . .

De Kerstman laat je eventjes grinniken.
JEZUS geeft je blijvende vreugde die je kracht geeft!

. . .

De Kerstman vult je kasten met spullen die kapot gaan.
JEZUS vul je hart met eeuwige liefde, die nooit verandert!

. . .

De Kerstman leeft op de noordpool.
JEZUS is overal!

. . .

De Kerstman is alleen te vinden in de drukte van de massa.
JEZUS is vooral te vinden in de rust!

. . .

De Kerstman is altijd omringd door mensen met veel geld.
JEZUS is vooral te vinden bij mensen die niets hebben!

. . .

De Kerstman rijdt op een arrenslee.
JEZUS rijdt op de wind en wandelt op water!

. . .

De Kerstman legt je kadootjes onder een boom.
JEZUS werd jouw kado en stierf aan een boom!

. . .

De Kerstman komt ongevraagd binnen door je schoorsteen.
JEZUS klopt op de deur van je hart!

. . .

Je kunt de twee niet vergelijken.
Het grootste verschil
is echter dat de Kerstman een verzinsel is,
terwijl JEZUS de werkelijkheid zelf is! 


Gezegende eindejaarsdagen!

David Sorensen
Real Life - God is echter dan je denkt!
www.real-life.nl  
Lees meer...

Ik weet het, de laatste tijd verschijnen er op mijn weblog herhaaldelijk Life-Letters van David Sorensen.
Maar soms krijg je dingen toegestuurd, waarvan je zoiets heb, die moet een ander ook lezen.

Ook deze Life-Letter wil ik heel graag met jullie delen.

Het is alsof God zelf naar de 'gewone mens' toekomt om te zeggen: 

"Ik heb jou gezien!
 Ik zie de dingen die jij voor Mij doet.
 Ik zie hoe je door je strijd en worstelingen heen Mij wilt eren.
 Ik zie jou en Ik wil je zeggen hoe blij Ik met je ben.
 Hoe kostbaar je bent voor Mij.
 Hoe veel het voor Mij betekent dat wat jij doet op jouw plaats voor Mij."

Met het lezen van deze Life-Letter was het net alsof God mij even in het zonnetje zette, Zijn hand op mij legde en vertelde hoeveel Hij van mij houdt.
Een Life-Letter als een warme omhelzing.

_________________________
_________________________


De echte helden van het geloof.


Er was een tijd dat ik opkeek naar de mannen en vrouwen op het podium.
De grote mannen en vrouwen van God.
Zij waren het helemaal.
Zij hadden zoveel wonderen (dacht ik - al bij al viel dat altijd heel erg mee) en zij stonden zo dicht bij God, leek het althans.

God heeft mijn kijk intussen veranderd.

Nu zie ik de echte mannen en vrouwen van God, de ware geloofshelden op heel andere plaatsen.

De moeders die zich met hart en ziel inzetten voor de kinderen.
De vader die zich met heel zijn hart inzet voor zijn vrouw en kinderen en die zijn hart en zijn leven zuiver houdt.
Die zijn gezin echt dient.
De man die zonder dat iemand het ziet, het goede doet, op heel onopvallende manieren.
De dienaars die echt het goede doen, zonder dat iemand het ziet.
Zonder dat er iemand voor hen applaudisseert.
Zonder dat ze op een podium staan.
Zonder dat er een grote geldophaling voor hen gedaan wordt.
Zonder dat ze in het schijnwerpers staan.

Er zijn natuurlijk echte helden van God die ook af en toe op een podium staan.
Maar dat is dan alleen omdat ze achter de schermen, in het verborgene juist zo oprecht God dienen, in de meest gewone dingen, met vallen en opstaan.

Ik wil eens de aandacht richten op al die gewone mensen, die nooit op christelijke TV komen, die nooit een grote conferentie houden, die nooit in een magazine worden gezet, die geen boeken schrijven en die geen massa's verzamelen rond hun charisma.

Mensen die niemand ooit echt ziet, maar die in het kleine, het verborgene het goede doen, naar de gewone mensen toe.
De verpleegster die zich met al haar kracht geeft om die zieke mensen te helpen, al lijkt het soms zo zinloos.

Er zijn zoveel voorbeelden.
Gods grote helden zijn vaak heel onzichtbaar.
Ik ben gaan zien de laatste jaren dat de grote helden die ik altijd op het podium zag, helemaal niet zo zuiver en zo oprecht waren als ze leken.
Ze kregen zoveel applaus, ze waren zo geprezen en ze hadden zoveel uitstraling.
De grote woorden schoten als bliksems uit hun mond, woorden over de grote daden van God.
Soms heel goede dingen hoor.
Soms heel juiste woorden.
Maar het echte, het ware is toch vaak heel anders.
Dat is wat er gebeurt in het geheim.
Zonder dat mensen het zien.

Ik wil die mensen die echt God willen dienen, met vallen en opstaan, in de strijd van het leven, met pijn en verdriet, met vragen die ze niet beantwoord krijgen, die soms niet eens weten of God echt om hen geeft, die mensen wil ik eren.

Want zij zijn zo kostbaar.
En ze weten het vaak niet.

En de grote mannen en vrouwen van God die altijd op de voorgrond staan, kunnen vaak nog veel leren van deze gewone, onbekende, kleine mensen.
Want God is vaak heel erg groot in hetgeen voor de mensen zo klein en onaantrekkelijk lijkt.

Ik wil geen steen gooien naar de mensen die op een podium staan.
Maar ik geloof dat ze niet altijd zo groot en zo wonderlijk zijn als ze lijken…

God ziet het hart aan.

En Hij ziet veel grootsheid bij veel kleine mensen.
Zij zijn de grootsten in zijn koninkrijk, zei Jezus.


Veel groetjes,
David Sorensen.
Real Life
www.real-life.nl
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl