Ik hou van citaten.
Onlangs kwam ik er weer een paar tegen die ik graag wil delen.
Het bijzondere is, dat hoewel ze uit twee verschillende boeken komen, ze toch heel mooi ook weer bij elkaar passen op de één of andere manier.
 
 
 
 
Zo te zien heeft de storm het bijna voor het zeggen gekregen', erkende ze.
'Maar hij kan alleen maar winnen als je hem laat winnen,
vind je niet?'
 
 
Denk eraan:
we hebben wind en storm nodig om ons geloof te oefenen,
om de verdorde takken van ons zelfvertrouwen af te breken.
 
 
De ware troost is als een milde dauw
die van de hemel neerdrupt op dorre harten.
 
 
Lees meer...
 
Een boodschap van Jezus
 
 
Of je nu een sterk mens bent of juist zwak; of je op dit ogenblik omringd bent door gevaar en problemen of juist de overwinning gevierd hebt; of je te maken hebt met
pijn of met vrede, de keuze is altijd hetzelfde.
Je gedachten en waar jij aan denkt zijn je eigen verantwoordelijkheid.
Dat is een voorrecht dat Ik de mens gegeven heb, maar tegelijkertijd opent het ook de deur voor de geestelijke strijd.
 
Waar jij je gedachten op richt is een persoonlijke keuze.
Je geestelijke gezondheid en groei hangen direct af van de zaken waarmee je je voed en waar je je op richt.
Je kunt er voor kiezen om je te keren naar het licht, maar evengoed kun je je er toe laten verleiden om, terwijl je toch van Mij houdt, te luisteren naar de stem van angst en twijfel en zo een erg negatieve levenshouding aan te kweken.
Dan wordt je rust verstoord omdat je naar het verkeerde kanaal luistert en je je begeeft op een pad dat Ik maar liever de rug zou toekeren.
Het is daarom zo belangrijk dat je je realiseert dat de strijd een geestelijke strijd is.
 
De vijand loopt niet rond in een duidelijk zichtbare rode pyjama en een scherpe drietand, maar hij opereert vanuit de onzichtbare wereld, de wereld van de geest en bestookt je daar vandaan met negatieve gedachten.
De strijd wordt gestreden op het slagveld van de gedachten.
Het is in die wereld, dat je moet strijden en waar de overwinning kan worden behaald.
Elk van Mijn kinderen wordt aan deze strijd blootgesteld en moet leren de juiste keuzes te maken om de vijand te overwinnen.
 
Ontmoediging, twijfel en angst zijn stevige wapenen in het arsenaal van de vijand, maar voor Mijn Geest zijn ze geen partij.
Door je op Mij te richten verdwijnen de negatieve hersenspinsels als sneeuw voor de zon.
Maar doe je dat ook?
Ga je die strijd wel aan of nodig je de leugens liever uit in het huis van je hart om samen met jou gezellig een kop koffie te drinken?
 
Als je sterk wilt zijn moet je Mijn Woord tot je nemen, er naar luisteren en het volgen. Laat Mijn gedachten binnen, voed je in Mijn velden en drink aan de kalme wateren van Mijn Woord.
Niets kan het geloof in de weg staan dat groeit in het hart van iemand die zich vasthoudt aan Mijn Woord en Mijn Geest de volledige vrijheid en ruimte geeft in het leven.
 
 
Boodschap van Jezus is ook een onderdeel van Actief.
copyright 2010 Actiefonline
Alle rechten voorbehouden
 
Lees meer...
 
 
 
Momenteel heb ik niet zo veel tijd om te schrijven.
Aan de ene kant heb ik mijn handen vol aan onze Jaylinn (pup van 10 weken oud en echt een handenbindertje; rust om die ik nodig heb om te kunnen schrijven dus ver te zoken), maar ook doordat ik samen met een vriendin de Bijbelstudie volg van Beth Moore 'God op Zijn woord vertrouwen'.
 
Een maand geleden zijn we samen naar de toerustingsdag geweest over deze studie,
en ons verlangen om later samen met een groep vrouwen deze studie te volgen is groot.
Maar het is goed om te weten waar je aan begint voordat je zoiets opstart, dus zijn we nu eerst samen deze studie aan het doen.
Het is zeer intensief en het vraagt om commitment en discipline, want het is een studie van 10 weken waarin je 5 dagen van de week 'huiswerk' maakt en eenmaal per week bij elkaar komt om dingen te delen en om de bijbehorende DVD te bekijken.
De tijd die je voor dit huiswerk vrij 'moet' maken is toch algauw drie kwartier tot een uur, maar dit ligt ook een beetje aan jezelf hoeveel je wilt investeren.
Eén ding heb ik in de afgelopen drie weken al wel gemerkt, hoe meer je investeert, hoe meer je ervoor terugkrijgt.
 
Daarnaast heb ik me toegewijd aan het iedere week een stukje en gedicht schrijven nav. het stukje van de kalender van Beth Moore 'Jouw dagmoment - Gods inspiratie voor je leven'.
('Toevallig' van dezelfde schrijfster; toen ik hieraan begon had ik nog geen weet van de Bijbelstudie die uit zou komen)
Dit alles naast gezin en huishouden vraagt natuurlijk veel tijd, en dat is voor nu even de keuze die ik heb gemaakt.
 
Zo af en toe kom ik echter iets tegen dat ik toch graag wil delen en dan klim ik toch maar weer even in de 'pen'.
Zo ook vanmorgen.
 
Iedere maand, soms een keer extra, plaats ik de Oppepper van Actiefonline op mijn site.
Deze krijg ik iedere week toegestuurd, samen met nog een link naar een ander stukje, onder het kopje 'Een boodschap van Jezus'.
(kijk maar eens op hun site, er staan vele  bijzondere verhalen en stukjes)
Zo ook deze week.
Toen ik echter het andere toegestuurde stukje las, werd ik toch wel even stil; zo dicht kwam dit stukje bij de studie van Beth Moore 'God op Zijn woord vertrouwen.
 
Een paar dingen uit deze studie:
 
* Het geloofsmanifest
 
1. God is wie Hij zegt dat Hij is.
2. God kan doen wat Hij zegt dat Hij kan doen.
3. Ik ben wie God zegt dat ik ben.
4. Ik kan alle dingen door Christus.
5. Gods woord is actief en levend in mij.
 
 
* Waarom leven in geloof en vertrouwen
 
1. Efeze 1:19 - Overweldigend grote kracht
2. Hebreeën 11:6a - De vreugde van God
3. Hebreeën 11:6b - Beloning
4. Mattheüs 9:29 - God zal vaak handelen overeenkomstig ons geloof.
 
 
En lees dan nu maar eens  het onderstaande stukje maar eens van Actief-online.
 
 
 
 
 
Je moet geloven om te ontvangen
 
 
Benader je het leven met een houding van geloof, zodat je Mijn antwoorden ontvangt?
Of blijf je liever wachten tot je iets ontvangt waardoor je durft te geloven?
Vergeet echter nooit dat het allemaal draait om geloof.
Het is je geloof in Mij dat Me behaagt.
Het is je geloof dat de wonderen verricht.
Geloof is het kanaal waardoor Ik met Mijn kinderen communiceer.
Het feit dat je je aan Mijn woorden vasthoudt en op Mijn beloften vertrouwt opent de
sluisdeuren van Mijn schatkamers, zodat Ik je zo rijkelijk mag zegenen.
 
Soms zoek je naar een andere weg en wil je eerst iets zien voor je gelooft, maar Mijn zegeningen komen alleen naar je toe via de weg van het geloof.
Je moet geloven om te kunnen ontvangen.
En zelfs je geloof in Mij kun je van Mij ontvangen, zoals de man die wel in Mij geloofde,
maar er toch ook weer niet zo zeker van was en naar Mij uitschreeuwde: “Heer, ik geloof, help mij met mijn ongeloof!”
Probeer het maar.
Zet Me maar voor het blok en hou je vast aan Mijn beloften.
 
Laat je niet afleiden door de twijfels en de angst die de vijand je probeert aan te smeren en kijk dan eens wat er gebeurt.
Iemand die mijn Woord gelooft en zich vasthoudt aan Mijn beloften zal niet bedrogen uitkomen.
Want voor de mens die gelooft begint het leven te stralen.
Hij gaat de vele wonderen zien die Ik elke dag in het leven van ieder van Mijn kinderen verricht.
Sla de weg van het geloof maar in.
 
Pak die belofte vast en bouw je leven op dat fundament.
Lees in Mijn Woord en bestudeer het grondig en met een open hart.
Je zult Mijn liefde meer en meer gaan begrijpen en het geloof wordt uiteindelijk een geestelijk “zien”.
 
 
copyright 2010 Actiefonline
Alle rechten voorbehouden
Lees meer...
 
 
 
 
Ik heb net het boekje 'Ik ben met je' (een uitgave van Trans World Radio) uitgelezen.
Verschillende keren heb ik van ontroering traantjes weggeveegd, maar ook van ontzag en bewogenheid.
 
De verhalen van o.a. Ramu, Bassam en Amira, Momi en Grozdan, raken mij en het is door deze verhalen, dat ik opnieuw besef hoe rijk ik wel niet ben en dat in ieder facet van dit woord.
 
Wat heb ik vaak toch weinig besef van deze rijkdom.
Wat weet ik dat toch vaak weinig op waarde te schatten.
Wat leef ik daar toch vaak makkelijk over heen.
 
Ik heb geen idee van hoe het is om God niet te kennen.
Een leven zonder Hem ken ik niet.
Nog minder weet ik wat het is om in een cultuur op te groeien waar de vrouw van geen enkele waarde is.
Waar zij een speelbal is in de handen van.
Ik kan me nauwelijks een voorstelling maken hoe het moet zijn om te leven in een cultuur met bloedwraak, laat staan dat ik ook maar een enkel weet heb van wat het moet zijn om daarin verwikkeld te zijn.
Gesloten grenzen, geen onderwijs, niet naar school.
En dan vaak ook nog geen vrijheid van Godsdienst.
In de meeste van deze landen word je ook nog vervolgd als je christen ben of wordt.
 
En dan lees ik de verhalen hoe levens veranderen als deze mensen God leren kennen.
De omstandigheden blijven (vaak) hetzelfde, maar zij veranderen dusdanig dat er Licht komt in hun situatie, waardoor eenzaamheid en troosteloosheid verdwijnt.
Haat verandert in liefde, tranen van verdriet in traanen van vreugde.
Het laat mijn hart niet onbewogen.
En het brengt me opnieuw bij het besef welk een rijkdom ik bezit.
 
Als ik deze verhalen lees, dan schaam ik mij af en toe diep om de dingen waar ik/ wij ons druk over maken.
Dan schaam ik mij dat ik soms kan mekkeren over ...
 
Ik hoef geen 16 km te lopen om een kerk te bezoeken.
Ik ben niet afhankelijk van een opwindradio om een boodschap uit de Bijbel te horen of om een stukje onderwijs te krijgen van de meest (voor ons) gewone dagelijkse dingen.
Ik hoef niet bang te zijn dat ik uit mijn huis gezet word en opgejaagd, gescheiden van mijn familie en sommigen van hen nooit weer zien.
Ik woon niet helemaal alleen, ver weg van de bewoonde wereld, in de bergen.
 
Verhalen als deze schudden mij weer eens goed wakker en maken mij weer meer en meer bewust van deze dingen, waardoor ik steeds minder de dingen voor vanzelfsprekend ga nemen en dankbaarheid mijn hart vult, als mede gebed voor deze mensen, die mijn broers en zussen zijn.
 
Onze vrijheid en rijkdom zijn kostbare goed en moeten ons aansporen tot dankbaarheid en tot gebed voor hen die deze vrijheid niet hebben, tot gebed en ondersteuning van het verspreiden van het evangelie, zodat Zijn Licht kan gaan schijnen in de harten van nog meer mensen als hen.
 
Het boekje is meer dan de moeite waard om te lezen.
Niet alleen omdat het mooie en indrukwekkende verhalen zijn, maar meer nog omdat het getuigt van hoe God nog steeds bezig is om mensen harten tot Zich te trekken en levens te veranderen.
Daarnaast om ons ook bewust te maken van de vrijheid en de rijkdom die we hebben en waarin we leven.
 
 
Op onderstaande link kun je korte fragmenten lezen uit dit boekje en/of het boekje gratis bestellen voor jezelf of doorsturen naar iemand anders.
 
 
 
Voor verdere informatie over het boekje >> zie: Rubriek Boekinfo 'Ik ben met je'
Lees meer...
 
 
Gistermorgen kwamen we voor het eerst in het nieuwe jaar weer bijeen als vrouwengroep.
Na even bijgekletst te hebben hebben we geluisterd naar een studie van Bert de Haan  'Waakt over uw hart'.
Een geweldige studie over waarom het zo belangrijk is van het waken over je hart.
Het was een indringender boodschap.
Het gaf ons even een kijkje in het hart van ons mensen, hoe arglistig het wel niet is en geneigd tot allerlei kwaad.
 
Ik heb hiervan een samenvatting gemaakt, enerzijds om dat ik het zo beter onthoud, maar ook om het nog eens na te kunnen lezen.
 
 
 

Juist nu er van alles gaande is in deze wereld is het meer dan ooit van belang dat we geworteld zijn in Christus, dat we op Hem leunen, want alleen dat kan ons staande houden in de tijd die komt.

In Mattheüs 5:8 staat: ‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.’
Met andere woorden, als ons hart onrein is, zullen we God niet zien.

En Psalm 24:3,4 zegt: ‘Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
                                     Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
                                     Wie rein is van handen en zuiver van hart, 
                                     wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk
                                     zweert.

De priester moesten vroeger eerst zichzelf reinigen, hun handen en voeten, voordat zij God konden ontmoeten. (Exodus 30:18-21)
Aan onze handen kleeft van alles.
Bijvoorbeeld, als we een moord begaan, kleeft er bloed aan onze handen.
Zo bevuilen we onze handen met wat we doen.
En met deze bezoedelde handen zegenen we soms gewoon anderen, in plaats van dat we ze eerst gereinigd hebben.

Psalm 15:1-3 - HEERE, wie zal verblijven in Uw tent?
                        Wie zal wonen op Uw heilige berg?
                        Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,
                        die met zijn hart de waarheid spreekt.
                        Die met zijn tong niet lastert,
                        zijn vrienden geen kwaad doet
                        en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.

De woorden van Jacobus 4:8b (Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt) zijn niet gericht aan ongelovigen, maar aan ons de gelovigen.
Innerlijk verdeeld, onrein vraagt om bekering.

Jeremia 4:3,4a - Want zo zegt de HERE tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem: 
                           ontgint u nieuw land en zaait niet tussen de doornen;
                           besnijdt u voor de HERE en doet weg de voorhuid van uw hart

Ontgin u nieuw land; nieuw terrein in bezit nemen.

Er kan een voorhuid voor ons hart zitten, waardoor ons hart onbereikbaar wordt.
God sloot met Abraham een verbond, Hij zou hen nieuw land geven en als teken daarvan moest iedereen zich laten besnijden.
De besnijdenis is het kenmerk van Gods volk en is ook exclusief voor Gods volk.
Zo moet ons hart besneden worden en exclusief voor God worden.

Jeremia 17:9,10 - Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan 
                            het kennen?
                            Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan
                            een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
 
Deze tekst spreekt over de arglistigheid van ons hart.
Het hart van de mens is gemeen, doet zich anders voor.
Maar God doorgrond het; Hij kent onze diepste motieven.
Als Hij Zijn licht er op geeft, komt de duisternis boven.
Arglistig zorgt voor bedekking.
‘Heer, maak mij bekent wat er in mij leeft!’

Wat omvat ons hart eigenlijk.
Ons hart is het centrum, ons innerlijk met al zijn verborgenheden.
Het omvat de complete mens, geestelijk, psychisch, …

‘Geef Mij je hart,’ zegt God.
Mijn totale ‘Ik’ wil Hij hebben en God heeft dan een nieuw hart voor mij.

Er zijn 3 redenen waarom we ons hart moeten bewaren boven alles.

1. Het allerbelangrijkste; de oorsprong van het leven komt hieruit voort.
Waar investeer je in?
Wat onderhoud je het beste?
Waar ligt je focus?
Spreuken 4:23 zegt: Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,
                                 want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Investeer in je hart!

2. Uit de overvloed des harten spreekt de mond. (Mattheüs 12:34 SV)

Met andere woorden, wat in mijn hart is komt eruit.
Wat verborgen is, komt er uit, boosheid, geïrriteerdheid.
Bijvoorbeeld als je boos bent op iemand, dan komen dingen van vroeger ineens weer boven: toen deed je ook …
Dus als het hart gevuld is met de heerlijkheid van God, is dat wat er uit komt.
Het hart is het reservoir van het lichaam en de mond is de overloop.

3. Uit het hart komen de kwade overleggingen van de mens

Marcus 7:21-23 - Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort
                            kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal,
                            hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid,
                            afgunst,  lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte
                            dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.

Wie mochten er bij God komen?
Zij die rein zijn en niet onrein.

Hieraan kunnen zien hoe belangrijk het is om aan ons hart werken voor God.

In Mattheüs 5 wijst Jezus 19 gebieden aan die te maken hebben met het hart.
Eén daarvan is niet alleen horen, maar ook doen.
Jezus spreekt heel indringend over de voorwaarde voor het zien van Gods koninkrijk, namelijk: doen.
Vergeef, verzoen, maak het in orde.
Het is van levensbelang.
Laat geen wortel van bitterheid opkomen (het hart achter de voorhuid).
Niet uitgesproken dingen leiden tot negativiteit.

Hebreeën 12:14 zegt: ‘Jaag naar de vrede met allen.’
Geen vergeving vragen brengt een bittere wortel voort waardoor velen worden besmet.
Daarom is tijdige verzoening zo belangrijk.

Laat het hart niet verharden.
Trots en niet vergeven verharden het hart.
Zie het verhaal van de slaaf en de meester in Mattheüs 18.
Doordat de slaaf weigerde te vergeven, werd de meester boos.
Zo wordt God ook boos op mensen die niet willen vergeven.
De slaaf werd overgegeven in de handen van de folteraars.
De folteraars zijn de demonen waar we aan losgelaten worden.

De andere kant is de voet van het kruis waar we vergeving ontvangen.
Waar God zegt: ‘Ik hou van jou.’
En dit moeten we doorgeven en doen.
Dan wordt het har schoon.
Het proces van infectie stopt en de bittere wortel gaat eruit.
Dan kunnen we God zien.

God wil in ons huis komen.
God wil, het ligt aan ons voor.
 
 
Naar: Waakt over uw hart
Van: Bert de Haan
Lees meer...
 
 
 
Twee dagen geleden schreef ik, n.a.v. een stukje uit het boek van Henk Binnendijk 'Hier en daar', over:  'Zie, de geur van Mijn Zoon'.
Wat mij sinds die tijd niet loslaat, is de vraag: 'Wat is die geur dan?'
Hoewel ik het diep van binnen weet, laat deze vraag mij niet los en dringt mij tot verder schrijven.
Alsof God mij opnieuw wil laten nadenken over het verspreiden van de geur van Zijn Zoon.
Alsof Hij tegen mij zegt, dat het stukje hiervoor zo nog niet af is.
 
Mijn gedachten gaan terug naar Isaäk, Jakob en Ezau, als Isaäk zegt: 'Zie, de geur van mijn zoon'.
Waar rook Ezau naar?
welke geur verspreidde hij?
Wat was zo kenmerkend voor hem?
Wat zagen de mensen aan hem?
 
In Genesis 27:27 staat niet alleen: 'Zie, de geur van mijn zoon', nee, de tekst gaat verder.
'Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld, dat de Heere gezegend heeft.'
 
Ezau rook naar het veld, naar de buitenlucht.
Hij zwierf het liefste rond in het open veld (Genesis 25:27) en was een ervaren jager.
Zijn vele buiten zijn, het buiten leven, zal ongetwijfeld ook aan hem te zien zijn geweest.
Ezau was duidelijk op ten top een buitenmens en verspreidde de geur die daar bij hoorde.
Vandaar Isaäks woorden: 'Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld'.
 
Maar welke geur verspreidde Christus dan?
Als God wil dat wij de geur van Christus verspreiden, als dat voor Hem een aangename geur is, wat is het dan dat Hij wil dat wij verspreiden?
 
In 2 Korinthe 2;14-17 schrijft Paulus: '..... en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maak'.
De geur van Zijn kennis; de kennis over Hem, de kennis over Jezus Christus.
 
Paulus verspreidde de geur van Christus door iedereen te vertellen over wie Jezus was en wat Hij had gedaan.
Paulus vertelde, overal waar hij kwam, aan iedereen over de redding die alleen te vinden is in en door Jezus.
Elke plaats die zijn voet betrad, verkondigde hij het evangelie van Jezus Christus en vertelde van Zijn liefde voor de mens.
 
Als ik denk aan de Here Jezus en in één woord zou moeten omschrijven welke geur Hij verspreidde, wie Hij was, hoe Hij leefde, wat kenmerkend voor Hem was, wat de mensen zagen, hoorden, voelden  ...  dan is er maar één woord dat bij mij boven komt, en dat is: LIEFDE.
De geur die Jezus verspreidde, was de geur van Liefde.
Door die Liefde werd Hij gedreven.
Door die Liefde redde Hij de wereld van haar zonden.
Door die Liefde werd Hij de brug naar de Vader in de hemel.
Door die Liefde werd Hij voor de één een geur die leidt tot de dood en voor de ander een geur die leidt tot het leven.
 
Als God zou zeggen: 'Zie, de geur van Mijn Zoon', dan geloof ik dat daarop zou volgen: 'is als de geur van de Liefde.
 
Het doorgeven van Zijn liefde, betekent automatisch getuige zijn van wat Hij heeft gedaan voor ons.
Leven zoals Hij leefde.
 
Zijn geur verspreiden is Zijn liefde verspreiden.
Zijn Liefde in de volle zin van het woord.
 
 
 
'Zie, de geur van Mijn Zoon is als de geur van Liefde, die Ik gezegend heb.'
 
 
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
Vandaag las ik iets wat me heel erg aansprak en waarvan ik zoiets had van: whauw!
Het woord - 'De geur van Christus verspreiden'- kwam letterlijk tot leven.
Natuurlijk weet ik best wat het betekent, wat het wil zeggen, wat het inhoudt, maar toch, nooit kwam het zo tot leven als nu.
 
Het kwam door het voorbeeld wat Henk Binnendijk gaf in zijn boekje 'Hier en daar'.
In het hoofdstuk 'Wat wil God graag in ons zien', gaat hij naar het verhaal van Isaäk, waar Isaäk zijn zoon Esau wil zegenen.
Isaäk is op hoge leeftijd gekomen en wil de zegen, die hij van God heeft ontvangen, doorgeven aan zijn zoon Esau.
Hij vraagt Esau om een stuk wild te gaan schieten, het klaar te maken en het aan hem te geven.
Daarna zal hij hem de zegen geven.
 
Rebekka hoort het en zij zet de nodige stappen om er voor te zorgen dat Jakob deze zegen zal ontvangen en niet Esau.
Zij slacht twee bokjes geitenbokjes, maakt ze klaar zoals Isaäk het graag heeft en ze zegt tegen Jakob dat hij zich voor moet doen als Esau en dan het gebraad naar Isaäk te brengen.
Jakob trekt de kleding van Esau aan en Rebekka legt de vellen van de geitenbokjes over zijn armen.
Daarna gaat Jakob met het eten naar zijn vader.
 
Isaäk is oud en blind, hij kan dus niet zien wie er zijn tent binnenkomt.
Aan de stem te horen, denkt hij dat het Jakob is, maar als Jakob dichterbij komt, verspreid hij de geur van Esau doordat hij de kleren van Esau aanheeft.
En hoewel Isaäk twijfelt, is de geur van Esau het die hem doet besluiten Jakob de zegen te geven.
 
In Genesis 27:27 staat het zo: Zie, de geur van mijn zoon ...
 
Dit prachtige beeld zet hij naast de woorden van Paulus in 2 Korinthe 2:15: Wij zijn voor God een geur van Christus.
God wil dat we ons kleden met het kleed van Christus (Romeinen 13:14 - Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus), opdat wij zo de geur van de Here Jezus zullen gaan verspreiden en het Hem tegemoet komt.
 
Zodat God over ons kan zeggen: Zie, de geur van Mijn Zoon!
 
 
 
Lieve Vader, dank U wel voor deze woorden van Henk Binnendijk, die op deze wijze de geur van Christus voor mij tot leven brengt, het tastbaar maakt.
Dank U wel, voor deze woorden, die mij er opnieuw van doordringen, hoe belangrijk het is om me er van bewust te zijn om toch iedere dag opnieuw het kleed van Uw Zoon, onze Here Jezus christus, aan te trekken, zodat ik zijn geur iedere dag kan verspreiden.
Dank U voor deze woorden, voor dit voorbeeld; ik bewaar ze in mijn hart.
Werkt U het verder uit, Vader, opdat mijn leven zal worden voor U tot een aangename, liefelijke geur; de geur van Uw Zoon.
Zodat U ook van mij zult zeggen: Zie, de geur van Mijn Zoon.
 

- Amen -
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
Laat de Heer uw hart aanraken met zijn liefdevolle vinger,
om Zijn afdruk achter te laten die niemand meer
kan uitwissen.
 
 
 
 
Een paar weken geleden las ik bovenstaande op een site* en de woorden lieten me niet meer los.
Ik kopieerde de zin en regelmatig gingen mijn gedachten er naar terug.

De woorden brengen mij naar Hebreeën 1:3, waar staat: De Zoon (Jezus) is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen.
 
Jezus is de afdruk van Gods wezen, van wie God is.
God heeft Jezus niet aangeraakt met Zijn vinger en er zo een afdruk achtergelaten, nee, Jezus is als het ware totaal door God aangeraakt, één met Hem en daarmee een afdruk van Hem.
(Ik weet niet hoe ik het anders zou kunnen omschrijven)
Hierdoor was Jezus die Hij was, kon Hij dat doen waartoe God Hem geroepen had.
 
Jezus weerspiegelde God; Zijn liefde, Zijn bewogenheid, Zijn barmhartigheid, Zijn goedertierenheid, Zijn rechtvaardigheid, Zijn genade, Zijn ...
God maakte dit duidelijk bij de doop van Jezus.
'Zodra Jezus gedoopt was en uit het water kwam, ging de hemel open en Johannes zag de Geest van God als een duif op Hem neerdalen.
En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is Mijn Geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
 
In Jezus zien we God de Vader.
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien! (Johannes 14:9)
 
Het is het verlangen van Jezus, dat wij op onze beurt Hem weer gaan weerspiegelen.
Dat de mensen Jezus in ons gaan zien.
Dat de liefde, de vergeving, de lankmoedigheid, de nederigheid enz. die Jezus ons voorleefde in ons leven zichtbaar worden.
'Laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was':zegt Filippenzen 2:5.
Jezus leven was een leven van dienen en niet van gediend worden, van liefde die niet zichzelf zocht maar de ander, van zelfopoffering.
Jezus leefde om God, Zijn vader, te behagen.
 
Jezus weerspiegelen betekent: mijn leven afleggen zoals Hij heeft gedaan.
Jezus weerspiegelen betekent: niet meer ik, maar Hij leeft in mij.
Jezus weerspiegelen betelkent: Jezus op de troon van mijn leven.
Jezus weerspiegelen betekent: niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.
 
Het is eenvoudiger om te zeggen dan om zo ook werkelijk te leven, maar het is wel het verlangen van mijn hart.
Wat ben ik dan blij en dankbaar dat er ook in Gods woord staat: Wie zich door de Heer laat leiden, zich naar Hem richt: mocht hij eens vallen, de Heer grijpt hem bij de hand. (Psalm 37:23,24)
Ik val en struikel nog al eens op deze weg, maar ik weet mij geborgen en veilig aan Zijn hand.
Hij strekt Zijn hand naar mij uit als ik weer eens gevallen ben en Hij vergeeft mij, keer op keer.
 
Ik bid, dat ik nooit moe zal worden in het uitstrekken naar Zijn wil te zoeken en te doen; naar het meer en meer op Hem gaan lijken.
 
 
 
 

Heer,
raak mijn hart aan
met Uw liefdevolle vinger,
zodat er een afdruk achterblijft
die door niets en niemand
kan worden uitgewist.

Ja, Heer,
raak mijn hart aan;
laat de afdruk
van Uw liefdevolle vinger
zichtbaar worden
in wie ik ben
en in alles wat ik doe.

Raak mijn hart aan,
opdat U door mij heen
weer andere harten kan raken;
zodat Uw liefdevolle vinger
ook in het leven van een ander
een afdruk zal achterlaten
die door niets en niemand
kan worden uitgewist.
 
Ja, Heer Jezus,
raak mijn hart aan,
zodat mijn leven nimmermeer
hetzelfde zal zijn;
dat het een afstraling wordt
van wie U bent.
Dat U gezien wordt
in en door mij heen.
 
Raak mij aan,
Heer Jezus,
opdat ik U
zal
weerspiegelen.
 
 
- Amen -
 
 
 
*Met dank aan: >> Florent  


 

Lees meer...
 
 
Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig,
en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (HSV)
 
Wees goed voor elkaar en vol medeleven;
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. (NBV)
 
 
Efeze 4:32
 
 
Voor de komende week gaat de boodschap, die Lucado mee wil geven om over na te denken, over 'Vergeving'.
De bovenstaande tekst uit Efeze is hierbij de leidraad.
'Vergeef elkaar, zoals God in Christus u vergeven heeft.'
 
Het heeft eigenlijk best heel wat jaartjes geduurd voor dat de werkelijke betekenis van deze tekst tot me doordrong.
Heel wat jaartjes zag ik dit slechts als een opdracht van God, die soms toch wel heel moeilijk uit te voeren was.
En als het zwaard van Damocles lag de tekst uit Mattheüs 6:14 daarbij boven mijn hoofd: "Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven."
In gedachten zag ik altijd een opgeheven vingertje: 'Pas erop dame, als jij niet vergeef, zal Ik jou ook niet vergeven.'
Deze gedachten hebben heel wat angst, tranen en pijn veroorzaakt; strijd om anderen te vergeven wat ze mij hadden aangedaan.
 
De grootste eye-opener kwam een x-aantal jaren geleden met het nummer 'Mercy' van de CD 'In Love' van Laura Woodleyn Osman.
Ik heb niet de gehele tekst van dit nummer, maar de belangrijkste woorden waren voor mij de volgende:
 
"... because ...
 
          I’ve been forgiven of more
          Than I could ever be angry for
          Instead of judgement
          I choose mercy"
 
"... omdat ...
 
          God heeft mij meer vergeven dan
          dat ik ooit ergens boos over kan zijn.
          In plaats van veroordeling 
          kies ik voor genade.
 
Het nummer opende mijn ogen voor de werkelijke betekenis van bovenstaande tekst.
Het drong tot mij door dat God wilde dat ik ging beseffen hoeveel Hij mij vergeven had en dat ik daardoor ook anderen zou vergeven.
Het opgeheven vingertje verdween, want de dingen kwamen hierdoor in de juiste verhouding te liggen.
Ik heb hier eerder ook een gedicht over geschreven wat zo mijn eigen verhaal gaf aan dit nummer.
Je kunt het >> hier<< lezen.
 
God geeft de opdracht om te vergeven ook niet voor niets.
De gevolgen van niet vergeven zijn groot; het maakt jezelf kapot.
Het vreet van binnen aan je en veroorzaakt bitterheid.
Het tast je relatie met God aan en nog veel meer.
God geeft ons niet voor niets deze opdracht; Hij heeft immers het beste met ons voor.
Nee, makkelijk is het niet, soms juist verschrikkelijk moeilijk.
Als ik om me heen kijk wat mensen elkaar soms aan doen, het is verschrikkelijk.
Maar toch zegt God: Vergeef elkaar zoals Ik jou in de Here Jezus vergeven heb.
Vanuit onszelf kunnen we dit soms niet, maar als we er mee naar God gaan zal HIj ons erbij helpen.
Al wat Hij van ons vraagt, is om te zeggen: 'Heer, ik wil vergeven' en dan mag je er gelijk achteraan bidden: '...maar ik kan het van mijzelf niet, helpt U mij alstublieft erbij.'
 
Enkele van de laatste woorden van de Here Jezus waren: '... en wees er zeker van: Ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld.'
Hij is bij ons om ons te helpen, iedere dag opnieuw, ook  hierbij.
 
Nog een kleine week dan vieren we het Pinksterfeest en staan we stil bij de uitstorting van de Heilige Geest.
Jezus ging terug naar Zijn Vader zodat de Heilige Geest kon komen.
De Trooster, de Geest van Kracht, van Liefde en Bezonnenheid; Die in ons woont, in een ieder die Hem toebehoord en Hij zal je helpen.
Hij is de vervulling van de woorden van de Here Jezus: Ik zal bij je zijn, iedere dag.
 
 
Vergeven wordt mogelijk als we ons bedenken hoeveel God ons vergeven heeft.
 
 
 


Lees meer...   (1 reactie)

 
 
Eén van de bekendste hoofdstukken uit de Bijbel is ongetwijfeld 1 Korinthe 13, waarin de apostel Paulus schrijft over het belang van de liefde.
Hieronder volgt een vrije vertaling.
(Uit: Actief)

 
 
Zelfs al spreek ik vijf talen en kan ik heel geleerd meepraten over van alles en nog wat, als ik de verleiding niet kan weerstaan om mee te roddelen met de laatste nieuwtjes en ik met mijn woorden anderen de grond intrap, dan heb ik niet genoeg liefde en ben ik niet meer dan een blaaskaak.
Dan ben ik gewoon destructief bezig.
 
En ofschoon ik de Bijbel best wel vaak lees en ik zelfs een paar zinnetjes van de Heilige Schrift uit mijn hoofd heb geleerd; en ofschoon ik elke dag netjes bid en ik in God geloof en zelfs een duit in het zakje denk te kunnen doen, als ik niet genoeg liefde heb om mijn persoonlijke verlangens aan de kant te schuiven voor het welzijn van iemand anders, dan is mijn 'geestelijk leven' niet veel meer dan gebakken lucht.
 
En ofschoon ik er twee banen op na houd en ik goed voor mijn gezin zorg en hoewel ik best vaak aan goede doelen geef en ik me zo nu en dan opgeef voor een vrijwilligersproject in onze buurt, als ik anderen niet steeds met vriendschap tegemoet treed en ik geen liefde en respect toon aan de mensen om mij heen, dan is al mijn harde werken en zijn al mijn grote offers helemaal geen cent waard.
 
Liefde heeft een zware en frustrerende dag op het kantoor maar blijft toch vriendelijk en goed geluimd.
Liefde is blij voor de collega op het werk die opeens een extra middagje vrij krijgt.
Liefde hoeft niet in de mooiste auto te rijden, het grootste huis te bewonen of de beste technologische snufjes te hebben.
Liefde hoeft niet eens de baas te zijn of altijd het laatste woord te hebben.
 
Liefde is niet bot of ruw.
Ze is niet egoïstisch en loopt niet de hele tijd te klagen en te mopperen.
Liefde gedraagt zich zo dat mensen zich niet schuldig voelen en zet niemand onder druk om iets te krijgen.
Liefde heeft het veel te druk met de noden van anderen en heeft dus geen tijd om zich zorgen te maken over zichzelf.
Liefde gaat niet door het lint als dingen anders uitpakken dan was verwacht.
Liefde gelooft graag in het beste in een mens en gaat voorzichtig om met de minder goede kanten van iemands karakter.
 
Liefde heeft een hekel aan roddelen en praat liever over iemands goede kwaliteiten
en de positieve dingen die iemand heeft voortgebracht.
Liefde weet dat alles waar het naar luistert, kijkt, of leest haar beïnvloedt,zodat dat ook uitstraalt naar anderen.
Daarom is de liefde ook erg voorzichtig waar het zich mee bezighoudt en hoe ze haar tijd invult.
 
Liefde is buigzaam en open.
Liefde kan alles aan wat ze tegenkomt.
Liefde geeft iemand altijd het voordeel van de twijfel en probeert het goede in iemand te ontdekken.
Liefde brengt graag het beste in iemand naar boven en doet al het mogelijke om dat te verwezenlijken.
Liefde verliest nooit haar geduld, zelfs niet met de mensen die erg langzaam van begrip lijken te zijn, of het niet al te nauw lijken te nemen met hun verantwoordelijkheden.
Liefde kijkt ook niet op haar horloge als iemand iets probeert te vertellen.
 
Ware liefde faalt nooit.
Ik kan een ander misschien teleurstellen en ik kan zelf ook door anderen teleurgesteld worden.
Wij kunnen het allemaal wel eens verkeerd hebben en slaan soms verward de verkeerde weg in.
Onze woorden en daden schieten vaak te kort en onze geweldige ideeën blijken niet altijd zo geniaal als we dachten.
 
Wij zijn zwak, teer en onvolmaakt.
Wij gedragen ons vaak dwaas en ons begrip van de wereld waarin we leven en vooral ook van de toekomstige wereld is in het gunstigste geval maar erg beperkt.
 
Maar als Gods Geest van liefde in ons woont, verandert alles.
 
Als het op daden aankomt die voortkomen uit liefde zijn wij eigenlijk nog maar kinderen, maar God kan ons helpen om uit deze kindertijd te groeien en volwassen te worden.

Zonder Hem hebben wij eigenlijk geen idee waar het nu precies om gaat in dit leven, maar als wij in Zijn Koninkrijk verblijven, het Koninkrijk waarvan Jezus Zelf zei dat het binnen in ons is, kunnen wij alles zien zoals het door God Zelf gezien wordt en staan onze prioriteiten op de juiste plaats.
Dan kunnen wij ten volle van het leven genieten.
 
Dit leven heeft heel wat moois te bieden en er zijn heel veel interessante dingen om te doen en te ervaren, maar niets is zo belangrijk, zo essentieel en zo belangrijk als de liefde!
 

 
©Actief
verander je leven, verander de wereld om je heen
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl