Er is voor alles een tijd en een plaats.
De afgelopen weken ben ik er steeds bij bepaald dat het tijd is voor nieuwe dingen.
Maar daarvoor moet er soms eerst opgeruimd worden om ook ruimte te maken voor nieuwe dingen.
Eigenlijk was dit het thema van de vrouwenconfentie waar ik onlangs geweest ben, maar het heeft een diepe impact in mij.
Hoe het allemaal uit gaat werken, weet ik nog niet, maar dat zal God mij ongetwijfeld op Zijn tijd en wijze duidelijk maken.
Voor nu betekent het voor mij in ieder geval wat mijn sites betreft dat ik ga verhuizen met al mijn sites en ze bij Blogger bij elkaar breng bij één provider.

Een nieuw begin.
Niet alles wat op mijn site op Punt.nl staat zal ik hier weer plaatsen, maar het meeste wel.
Tot ik het hier op orde heb, zal ik gewoon mijn stukjes op Punt.nl blijven plaatsen.
Ook mijn gedichtensite zal ik mee verhuizen, maar het zal wel even duren voor alles over is, gezien de hoeveelheid die er op staat.
Maar ook daar blijf ik nieuwe gedichten plaatsen tot dat...
Voor nu ben ik nog even aan het uitvogelen hoe ik mij site er uit wil laten zien.
Bij Punt.nl was hij overwegend zwart en gebruikmakend van het schildeerij van Caroline 'Bloem tot Gods eer'.

Hier wil ik totaal iets anders, lichter, schitteren, meer stralen, weerspiegelen.
We zullen zien ...

Het woord dat ik meeneem op mijn reis beginnend met mijn sites, die zo'n belangrijke rol in mijn leven hebben gespeeld en spelen, komt uit Jesaja 43:18,19:

'Denk niet meer aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
Zie, Ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen.
Zult U het niet weten?'

Op de conferentie zijn er ook altijd workshops.
Ik had deze keer gekozen voor het 'bekleden van een pot'.
De naam die bij deze workshop hoorde weet ik niet meer, noch van de andere twee, zo was ik al bezig toen ik het eerste voorbeeld van deze workshop zag.
Dat wil ik gaan doen, was mijn eerste gedachte alleen al bij het zien. Ik wist nog niet eeens hoe of wat, maar er was met het zien al een klik.
En om heel eerlijk te zijn, weet ik het nog steeds niet, maar toen de bedoeling uitgelegd werd, zag ik alleen maar hoe Jezus Zijn levend water in de kruik goot die Anja (de workshop was van haar) vasthield en ik wist dan ook niet hoe hard ik moest lopen na afloop van de ochtenddienst om mijn naam in te vullen bij deze workshop.
Al wat ik wist was, dat ik dit wilde doen, zodat Jezus mijn kruik, mijn pot kon vullen.

Toen ik 's middags aankwam bij de plaats van de workshop, was ik eerst een beetje teleurgesteld dat er geen kruik was, alleen maar potten, maar al gauw veranderde mijn gevoelens en zocht ik een mooie ronde pot uit. (ik hou van ronde vormen - hmm, misschien een les om meer van mijzelf, van mijn ronde vormen, te houden)
Maar ik zag op een andere tafel nog een andere pot staan.
Niet zo mooi rond, maar wel groter.
Hé, daar kon veel meer in, die wilde ik en snel liep ik er heen en verruilde de potten.
En zo ging ik aan de slag.

De bovenrand werd rood, symboliserend het bloed van Christus.
De onderrand wit, symboliserend het kleed van rechtvaardigheid, van verlossing, van bevrijding, dat ik van Hem ontvangen heb toen ik mijn hart aan Hem gaf.
Aan de ene kant van de pot een tak met een blaadje, symboliserend de boom uit Psalm 1:3: Als een boom geplant aan waterstromen; de wortels diep verankerd in Hem.
Aan de andere kant vruchten, symboliserend het vrucht dragen; ... die haar vrucht geeft op zijn tijd ... (zie ook Psalm 1: 3 (+2)),  de vruchten van de Geest uit Galaten 6:22.
In het midden een prachtige bloem, symboliserend een geurende bloeiende roos, die bloeit tot Gods eer en glorie en die zoete geur van de Here Jezus verspreid.
De glinsterende kraal in het midden symboliseert het stralen, het schitteren, het weerspiegelen van Jezus.
In de pot en naar buiten toe tot ver op de tafel liggend schitterende stukje stof, symboliseert het Levende Water dat Jezus in mij uitgiet tot overlopen toe.
Zo vol worden gegoten dat het overloopt naar alle kanten en mensen raakt.

Op mijn kamer gekomen kwamen de volgende woorden:

 

Kom, o Heer,
met Uw Levend Water.
Vul mijn leven
tot overlopen toe.

 Maak mij tot een boom
geplant aan waterstromen,
haar wortels diep geplant in U.
Vruchtdragend op het juiste moment
tot eer en glorie van Uw Naam.

Ik verlang te zijn
als een opengebloeide roos.
De zoete geur van Christus verspreidend
en tot zegen zijn voor een ieder
die ik ontmoet.

 Kom, o Heer,
met Uw Levend Water
en vul mijn leven
tot overlopen toe.

U wil ik weerspiegelen.
Dat men U ziet in mij.
Schitteren en stralen
tot ik kom
in Uw heerlijkheid.

 

- Amen -

 

Reacties

 

Denk niet aan de dingen van vroeger,
let niet op de dingen van het verleden.
Zie. Ik maak iets nieuws.
Nu zal het ontkiemen.
Zult u dat niet weten?

Jesaja 43:18,19

 

U vraagt mij, Heer,
te vergeten wat achter mij ligt
en mij uit te strekken
naar wat voor mij ligt.
Niet meer te denken
aan de dingen van weleer,
maar te zien naar de nieuwe dingen,
die U gaat maken.
Nu gaat het ontkiemen
en ik zal het zien.

Ik vroeg U, Heer,
om te herstellen in mij
dat wat er vroeger was
aan liefde,
aan bewogenheid,
aan de vrijheid die ik had
in mijn omgaan
met anderen.
Ik verlang zo terug
naar dat deel
van de persoon
die ik was
en dat bedekt is geworden
met leugens;
uitgesproken door anderen
en overgenomen door mijzelf.

Ik wil niet zijn
diegene
die ik nu
- af en toe -
ben.
Op mezelf gericht;
soms nog beheerst
door de herinneringen
van het verleden.
Beperkt in mijn ruimte.
Gebonden op sommige plaatsen
waarvan ik nu ervaar,
dat U zegt:
'De tijd is gekomen
om op te ruimen.
Je verlangen te zijn
die je was,
wat je had,
om plaats te maken
voor nieuwe dingen in jou.
Mooier, schoner,
dan ooit te voren.


Je hoeft het niet zelf te doen,
Ik zal het voor je doen
in jou.
Vrees niet!
Wees maar niet  bang!
Vertrouw Mij!
Ik zal iets nieuws maken.
Nu zal het ontkiemen;
je zult het zien.

Vertrouw jezelf maar toe
aan Mij.
Geef Mij je leven.
Geef Mij de ruimte in je leven.
Wees stil en luister.
Wees stil en kom bij Mij.
Laat Mijn woorden
jouw hart en leven vullen.
Laat Mijn harteklop
de jouwe worden.
Kom zo dichtbij,
dat Wie Ik ben
overloopt
in jou.

Laat Mijn zalfolie
in jou stromen
en genezing
en heling brengen
en de bodem
van je hart
bewerken.
Dan kunnen er
nieuwe dingen groeien.

Een nieuwe schepping.
Vrij in Christus Jezus, Mijn Zoon!
Vrij door Christus Jezus, Mijn Zoon!
Vrijheid.
Een leven in Mijn vrijheid.
Bevrijd, verlost, Rechtvaardig,
door het vergoten bloed
van Mijn Zoon.
Klaar om te groeien
naar nieuwe dingen.'

©Rita Klapwijk


Reacties


Je bent geliefd.
Je bent kostbaar.
je bent waardevol.
Je bent onbetaalbaar.

Dit zijn niet mijn woorden
maar Gods woorden over jou!

Je bent als een roos,
die onder de leiding
van Gods liefdevolle Vaderhand,
door het bloed van Christus,
open mag bloeien
tot Zijn glorie en eer
om zo Zijn zoete geur
te verspreiden.

Je bent geschapen
naar Zijn beeld en gelijkenis.
En al Zijn eigenschappen
kunnen groeien in jou
en zichtbaar worden.
Zijn liefde,
Zijn vrede,
Zijn goedheid,
Zijn blijdschap,
Zijn geduld,
Zijn vriendelijkheid,
Zijn geloof,
Zijn zachtmoedigheid,
Zijn zelfbeheersing.

Je bent geliefd.
Je bent kostbaar.
Je bent waardevol.
Je bent onbetaalbaar.

Dit zijn Gods woorden over jou!
Dit is de waarheid,
de waarheid die je vrijmaakt.
Vrij in Christus.
Vrij door Christus.

Liefde is de sleutel.
Van Hem naar ons,
van ons naar Hem,
maar ook van ons
naar onze naaste.
Bemoedig,
help,
Wees er voor elkaar.
Zoals Christus ons liefheeft,
laten we zo ook elkaar liefhebben.

Verwacht in alles
je hulp van Hem.
Kijk omhoog,
daar kom je hulp vandaan.

Bewaak je hart.
Behoed de deuren
van je mond.
Hoe zou U het doen,
Heer Jezus?
Wat zou U zeggen?

Wat we zaaien,
zullen we oogsten.
Positief en negatief.
Wees waakzaam,
dood en leven
komen uit dezelfde mond!

Leugens,
hoe klein dan ook,
ook de kleintjes
om bestwil,
opgelegd,
aangepraat,
door onszelf
of door een ander,
breng het in de openheid.
Ruim het op.
Dan komt er ruimte,
ruimte voor nieuwe dingen.

Je bent geliefd.
Je bent kostbaar.
Je bent waardevol.
Je bent onbetaalbaar.

Dit zijn niet mijn woorden
maar Gods woorden over jou!

Laat er ruimte komen
voor nieuwe dingen
door op te ruimen
alles
wat daar toe
in de weg staat.

Om te kunnen groeien
en bloeien
als een roos.
De zoete geur van Christus
verspreidend.

 

©Rita KlapwijkReacties


's Middags was de kennismaking en aansluitend samen eten.
's Avonds was de eerste dienst, maar tussen het eten en de dienst nog even schrijven,
gewoon wat in mij 'opkomt'.
En zo komt er ruimte, ruimte voor nieuwe dingen.


Tot rust komen.
De stilte zoeken.
Uw aanwezigheid.
Niets zeggen,
alleen maar samen-zijn.
Dicht aan Uw hart.

Uw harteklop horen:
'Je bent geliefd.
Ik hou van jou.
Je bent zo kostbaar,
zo waardevol.
Ja, zo door Mij bemind.'

Tot rust komen
in Uw aanwezigheid.
In de stilte
van het samen-zijn.
Niets hoeven zeggen.
Niets hoeven doen.

Tot rust komen
door Uw harteklop:
'Geliefd, waardevol, bemind.
Je mag er zijn.
Je bent van Mij.'

 Reacties

 

De conferentie ligt alweer ruim een dag achter mij en de drukte van de dagelijkse bezigheden zijn weer in volle gang, maar ik kijk terug op zeer zegenrijke dagen.

Deze keer was de conferentie door het thema zeer persoonlijk, hierdoor zullen de stukjes ook anders zijn dan voorgaande jaren en zal er dus niet over elke toespaak een stukje verschijnen.
Enkele dingen zal ik delen, maar dit maal zijn er ook persoonlijke dingen van God voor mij geweest, die Hij nog verder zal uitwerken in mijn leven, en die ik dus (nog) niet zal kunnen verwoorden.

Maar laat ik eerst maar weer eens teruggaan naar de eerste dag.
Tussen twee haakjes, nog wat schrijven over de conferentie is best fijn, want je kunt nog even iets langer vasthouden wat is geweest.
Even weer teruggaan, nog even opnieuw beleven, nog even weer de sfeer proeven.

Op mijn kamer gekomen lagen daar, zoals altijd, de vaste dingen op mij te wachten.
Een 'tasje' met wat lekkers en drinken om je maag mee te verwennen, en een persoonlijk woord van God voor je ziel.
Het tasje was in de vorm van een hart, waar later ook een kleine uitleg bij kwam, namelijk dat het symbolisch bedoeld was.
Dat ons hart een open hart voor God, voor Zijn woord, zou mogen zijn.
Ontvankelijk, hongerig, verwachtend, klaar om gevuld te worden met voedsel van Hem.
Mijn persoonlijke Bijbeltekst kwam uit Het Boek uit Psalm 23 vers 3a:

'Heer, U verfrist mijn innerlijk en leidt mij op Uw weg.'

Een prachtig woord om de conferentie mee te beginnen, niet waar?
God zou mijn innerlijk verfrissen en mij op Zijn weg leiden.

Als ik mijn koffer heb uitgepakt, ga ik even achter het bureautje zitten dat er staat en pak mijn schrift.
Er is nog even tijd voordat het middagprogramma begint en mijn pen glijdt over het papier om mijn gedachten op te schrijven en zo ruimte te maken voor nieuwe dingen.
Zonder echt na te denken over wat ik wil schrijven, glijden de woorden uit mijn pen en scheppen ruimte tussen het achterlaten van de beslommeringen van thuis en het me overgeven aan een paar dagen bezig zijn met God en ZIjn woord.


De drukte van mijn gezin ligt achter mij.
Thuis is thuis.
Voor mij liggen twee heerlijke dgaen van samen-zijn met andere zusters onder het woord van de Heer.
Even alles achter me laten en alleen bezig zijn  met de dingen van God.
Gevoed worden.
Gesterkt worden.
Tot rust komen.
Niets moeten.
Geen verplichtingen.
Niemand met allerlei verwachtingen.
Alleen Hij en ik en mijn andere zusters.

Mijn bede voor antwoorden voor nieuwe dingen en voor het verlangen naar rust, even bijkomen, wordt bevestigd door het woord dat bij binnenkomst op mij wacht.

'Heer, U verfrist mijn innerlijk en leidt mij op Uw weg.'

God zal mijn innerlijk verfrissen deze komende dagen en mij leiden op Zijn wegen.
(Zowel deze dagen als in de dagen die daarna zullen komen)
Nieuwe dingen, nieuwe ideeën, nieuwe kijk; verfrist, verkwikt, om nieuwe wegen te gaan.

 

Heere,
open mijn ogen,
open mijn oren,
open mijn hart.
Doe mij Uw stem horen.

Doe mij Uw woord begrijpen.
Doe mij Uw woord verstaan.
Doe mij Uw woord bewaren,
opdat ik Uw wegen zal gaan.

Heere, verfris mijn innerlijk en leidt mij op Uw weg.

In Jezus 'Naam.


- Amen -

 Reacties
 
Van achter mijn bureautje
kijk ik af en toe naar buiten.
En hoewel de regen haar sporen
op mijn ramen achterlaat,
en de wind de bomen voor ons huis
in beroering brengt,
is mijn hart gevuld
met diepe vrede en rust.
 
Soms staren mijn ogen
even in de verte omhoog.
En hoewel de lucht grauw is,
geen spoortje blauw laat zien,
nog niet het kleinste
gouden randje van de zon,
ben ik me van Zijn liefde en zorg
voor mij bewust.
 
En zo bewegen mijn vingers
zich over het toetsenbord
om in woorden om te zetten
wat er diep van binnen
in mij leeft.
De dankbaarheid in mijn hart,
de innerlijke rust en vrede,
door het soms ineens zo diepe besef
hoeveel Hij, mijn hemelse Vader,
om mij geeft.
 

 
      
 
 
De zomervakantie is alweer even voorbij, de rust en stilte in huis weergekeerd.
Het is een drukke zomer geweest, maar wel een hele gezegende zomer.
 
Deze zomervakantie heeft in het teken gestaan van de Bijbelstudie 'God op Zijn woord vertrouwen' van Beth Moore die ik samen met een vriendin heb gedaan.
Vijf dagen in de week bezig met Gods woord, zoeken, spitten, gemiddeld één à anderhalf uur per dag, en één keer in de week bij elkaar komen om een studie op DVD te bekijken.
Diep, intensief, soms niet wetend waar ik de tijd en de rust/stilte vandaan moet halen, maar verrijkend, verdiepend, een zegen.
Daarnaast mijn wekelijkse stukjes en gedichten op 'In rust met U', gezin en huishouden.
 
Vervolgens de eerste schoolweek met alle bijhorende onrust van wisselend dingen en tijden en de druk van de deadline van een nieuw bemoedigingsboekje wat ik samen met Caroline van de Vate mocht maken en uitgeven (met alles wat daar ook weer bij hoort).
De eerste beurs gisteren waar we het boekje mochten presenteren en in de verkoop brengen.
 
En dan nu, moe, maar voldaan en met een dankbaar hart, genieten van de rust en stilte van een leeg huis en de tijd en ruimte om weer 'ouderwets' achter mijn laptopje te kruipen en mijn gedachten en gevoelens op te schrijven.
Gevoelens van diepe rust en vrede, maar nog meer van dankbaarheid om alles wat God doet en heeft gedaan.
 
Gister, op de beurs, als we toch nog weer mensen mogen ontmoeten die ons niet kennen en daarmee de mogelijkheid weer hebben om ons bijzondere verhaal opnieuw te vertellen, vult dankbaarheid mijn hart.
O, wat doet God toch grote dingen als wij ons leven in Zijn handen leggen en bereid zijn om te gaan en doen wat Hij op ons pad brengt.
Dat betekent soms ook door geweldige diepten heen, want God laat moeilijkheden toe in ons leven om ons te vormen en te kneden, ons geloof te beproeven, maar hoe rijk en sterker komen we daar niet uit als we vasthouden aan Hem, aan Zijn woord!
 
Rust en vrede, dankbaarheid.
Een kalm en stil gemoed.
 
Mijn hart is tot rust gekomen,
ik ben niet langer opgejaagd;
als een kind in de armen van zijn moeder,
zo rustig ben ik.
 
U wijst mij de weg naar het leven;
in Uw aanwezigheid ben ik blij,
in Uw aanwezigheid ben ik gelukkig,
voor altijd.
 
Psalm 131:2
psalm 16:11
 
 
Klik voor de muziek op de afbeelding
 
 
 
My God is faithful,
My God is truthful,
My God is boundless in all He is.
My God is wisdom,
My God is righteous,
My God is vision for all who seek.
 
So I will worship You in the beauty of holiness,
And I will worship You for the things You've done in me
And when my life's complete
I place my crown at Your feet
And I will worship You on bended knee!

My God is power,
My God is glory,
My God is ruler over all that is,
My God is timeless,
My God is justice,
My God is mercy to the oppressed.

So I will worship You in the beauty of holiness,
And I will worship You for the things You've done in me
And when my life's complete I place my crown at Your feet
And I will worship You on bended knee!
 
His Name is Love
His force is thunder
His heart is tender
His hand is strong.
 
So I will worship You in the beauty of holiness,
And I will worship You for the things You've done in me
And when my life's complete I place my crown at Your feet
And I will worship You on bended knee!
 
Lees meer...   (1 reactie)
 
Je kunt dingen weten en weten.
Dit wil echter nog niet zeggen dat het dan ook landt of dat je jezelf iets eigen hebt gemaakt.
Want wat in je verstand zit moet soms ook nog afdalen in je hart.
 
 
 
Your love is breath to my soul.
Uw liefde is de adem voor mijn ziel.
 
 
 
 
Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoeveel U van mij houdt.
Maak mij bewust,
zodat ik Uw liefde
als water
door mijn ziel voel stromen.
Dan kan ik verder
hoe moeilijk alles ook is.

Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoeveel U om mij geeft.
Maak mij bewust,
zodat ik Uw liefde
als een warme omhelzing
in mijn binnenste voel branden.
Dan kan ik verder,
hoe zwaar het leven soms ook is.

Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoezeer U mij bemint.
Maak mij bewust,
zodat ik Uw liefde,
stromend en brandend
in het diepst van mijn ziel,
aanneem en accepteer.
Dan kan ik verder,
wat het leven ook brengt.
 
Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoeveel U van mij houdt.
Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
waardoor ik kan leven.
Maak mij bewust,
en adem, adem, adem,
ja, adem Uw liefde in mijn ziel.
Dan kan ik verder,
want de adem van Uw liefde
is mijn kracht.
 
 
Lees meer...   (1 reactie)
 
 
Sinds vorige week heb ik weer eens de CD - 'Worship again'van M.W. Smith in mijn CD-speler van de auto gedaan.
Heerlijk meezingen bij elk stukje dat ik rij.
Deze CD heb ik al wel tig keer gedraaid; ik heb hem bijna grijs gedraaid, zou je kunnen zeggen.
Dus de nummers zijn me aardig bekend en toch ...
 
Maandagmorgen rij ik bij de vriendin vandaan waarmee ik samen de Bijbelstudie van Beth Moore doe.
We hadden een geweldige ochtend; zowel in het doorspreken van de afgelopen week, als ook de DVD die we samen hebben gekeken met een nieuwe studie.
Eigenlijk waren we allebei behoorlijk onder de indruk en emotioneel door de dingen die we gehoord hadden.
Het raakte ons beiden heel diep.
 
God wil zoveel geven en doen, maar vaak geven wij Hem te weinig ruimte door ons gebrek aan geloof en vertrouwen, of Zijn antwoord is niet wat we willen horen en van daaruit lijkt het alsof Hij niet spreekt of niets doet.
 
Onderweg naar huis zing ik mee met de CD.
Mijn hart is vol van alles dat ik gehoord heb.
Bij een nummer dat ik wat minder goed ken en waarvan ik de woorden ook eigenlijk niet zo goed kan verstaan (waardoor dit nummer eigenlijk nooit echt iets bijzonders voor me betekend heeft) is er één zin in het nummer die er ineens uitspringt.
Nog niet eerder was deze zin mij opgevallen en zo dus ook niet de diepte en de reikwijdte van die zin.
 
'Your love is breath to my soul'
'Uw liefde is de adem voor mijn ziel'
 
Ineens krijgt het nummer een heel andere invulling.
Snel zet ik het bewuste nummer opnieuw aan en concentreer me nu meer op de tekst.
Zo vaak gedraaid en niet eerder gehoord (lees: door gedrongen) wat er werd gezongen.
En dit na de bijzondere ochtend die ik heb gehad, dompel ik mij onder in de muziek en de betekenis van deze woorden en ik adem de liefde van mijn hemelse Vader in en besef dat dat hetgeen is wat we vanmorgen hebben gedaan.
Zijn liefde ingeademd; leven voor onze ziel.
 
Het is niet zo heel ver naar huis, dus veel tijd heb ik niet en thuis wacht de orde van de dag weer op me, met alle drukte die daar bij hoort.
Maar deze zin zit vast in mijn geheugen en iedere keer als in in mijn auto zit zoek ik het nummer op en luister het opnieuw en opnieuw.
 
Eindelijk heb ik vandaag even de tijd en ruimte om te gaan zitten en alles eens goed op een rijtje te zetten, nog eens goed te kijken en te luisteren naar dit nummer wat in één klap zo'n diepe betekenis heeft gekregen.
 
 
Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
als levend water dat mij doorstroomt.
Ik adem Uw liefde,
dat is alles wat telt.
Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
als levend water dat mij verkwikt
en mijn kracht herstelt.
 
Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
als een lied van hoop dat leven brengt;
Ik adem Uw liefde;
de aanraking van Uw hand.
Uw liefde is de adem van mijn ziel,
als levend water dat genezing brengt
en mijn wezen ontspant.
 
Uw liefde is de adem van mijn ziel,
het water dat stroomt vanuit Uw troon;
Ik adem uw liefde;
verkwikking, herstel, leven.
Uw liefde is de adem van mijn ziel,
ik adem Uw liefde,
ik weet mij met U verweven.
  

 
 
 
Klik voor de muziek op de afbeelding
 
 
 
I'm in the river that flows from Your throne
Water of life, water of life
It covers me and I breathe again
Your love is breath to my soul

I can hear Your voice as You sing over me
It's Your song of hope breathing life into me
I can feel Your touch as I come close to You
And it heals my heart, You restore and renew

I'm in the river that flows from Your throne
Water of life, water of life
It covers me and I breathe again
Your love is breath to my soul

I can hear Your voice as You sing over me
It's Your song of hope breathing life into me
I can feel Your touch as I come close to You
And it heals my heart, You restore and renew
I can feel Your touch as I come close to You
And it heals my heart, You restore and renew

 
Lees meer...
 
 
Hallo, hier ben ik dan eindelijk.
Nou ja, eigenlijk ben ik er al sinds dinsdagmiddag, maar ik heb het vrouwtje even goed bezig gehouden en geen tijd gegund om te schrijven over mij.
Nadat ze me zomaar meenam bij mijn moeder en broertjes en zusje vandaan, mocht ze ook best wel wat tijd aan mij besteden en me een beetje troosten.
Maar goed, ik begin hier toch wel een beetje te wennen en nu mag het vrouwtje wel even mijn verhaal opschrijven, terwijl ik weer even lekker een tukkie doe.
 
Dinsdag tussen de middag kwam mijn nieuwe vrouwtje mij ophalen.
Ik wist toen nog niet wat mij boven het hoofd hing, hoor, anders was ik misschien niet zo lief tegen haar geweest.
Maar ja, anderen beslissen nu eenmaal over mij; als hond heb je ook niets te vertellen, daar was ik nu wel heel snel achter.
En zo ging ik zomaar over in andere handen en of ik het nu leuk vond of niet, mijn familie moest ik achterlaten.
 
Na een lange reis kwam ik dus bij mijn nieuwe baasje thuis aan. 
Nou, iedereen reageerde wel heel lief en enthousiast, hoor.
Ik ben meer dan welkom daar, dat merkte ik wel.
Dat zit dus wel goed.
Maar ze hebben ook een poes en of die mij ziet zitten, dat weet ik nog steeds niet helemaal zeker.
Ze deed niet lelijk hoor, helemaal niet, maar aardig deed ze ook niet.
Eigenlijk liep ze gewoon weg voor mij en nog heel hard ook.
En dat terwijl ik haar een kusje wilde geven.
Nou, dan moest ze het zelf maar weten.
Of, of zou ze bang zijn voor mij?
Hi, hi, dat zou toch raar zijn.
Ik ben maar zo klein en zij is zo groot!
 
De eerste dag heb ik heel veel geslapen en af en toe wat rondgelopen om de boel te verkennen.
Gelukkig hadden ze ook eten voor mij, dus er is eten, drinken en een bedje.
Ja, een bedje en een bench, zo noemden ze dat ding endaar werd ik 's avonds toen het al donker was ingestopt met mijn knuffeltje wat ik van thuis had meegekregen en het deurtje deden ze zomaar dicht.
Nu lag ik eigenlijk best wel diep te slapen toen ze me daarin legden, dus ik deed wel even mijn oogje open, maar ik was nog te moe om door te hebben wat er nu gebeurde.
Nou, daar kwam ik later wel achter.
Toen ik weer wakker werd, was ik helemaal alleen in het donker.
Ik begon eerst zachtjes te piepen, zo bang was ik, maar ik voelde eenzamer, dus ik begon steeds harder te piepen.
Op het laatst ging steeds harder huilen en toen kwam mijn nieuwe vrouwtje weer bij mij.
Ik mocht toen even naar buiten en nog even op schoot, en toen legde ze me weer terug in dat ding.
Tja, ik heb me nog wel laten horen hoor, maar er kwam niemand meer.
Ik heb echt een rot nacht gehad.
Ik miste mijn mama en mijn broertjes en zusje heel erg.
 
De volgende dag was wel weer leuk.
Ik heb toen ook een beetje achter de poes aangelopen, maar ze moest nog steeds niets van me weten.
Ik merkte op een gegeven moment wel dat ik ook een beetje moet oppassen, want ik kreeg ineens een tik op mijn kop.
Het deed niet zeer hoor, maar die poes slaat dus wel als zij mij vervelend vind.
's Middags lag Shaila, want zo heet de poes, buiten op een slaapzak te slapen en het vrouwtje nam mij mee en samen gingen we op de slaapzak zitten.
Daar viel ik ook in slaap en toen lagen we met z'n tweetjes, Shaila en ik, te slapen op de slaapzak.
Niet te lang hoor, want die gekke kat is echt bang voor me, hi, hi en ging toen ze me zag gauw van de slaapzak af.
 
Vandaag is het inmiddels de derde dag dat ik hier ben.
Afgelopen nacht heeft het vrouwtje me niet gehoord.
Volgens mij weet ze niet eens of ik nu wel of niet heb gehuild en is ze gewoon blij dat ze weer door heeft kunnen slapen.
Ze hoorde me vanmorgen in ieder geval wel, want toen kwam ze ineens weer naar beneden.
 
Ik heb hier ook al een lekker gespeeld hoor.
Ik heb een mooi touw gekregen waar ik lekker mee kan spelen en de Shaila heeft ook leuk speelgoed.
Vooral dat balletje met een pluimpje eraan en een belletje erin vind ik erg leuk.
Ondertussen doe ik ook heel goed mijn best om buiten een plasje en een poepje te doen, maar soms gaat het toch niet helemaal goed.
Gelukkig maakt het vrouwtjes daar geen problemen van.
 
Nou, dit zijn zo'n beetje mijn eerste dagen bij mijn nieuwe vrouwtje.
Ik geloof dat ik het hier best naar mijn zin gaat krijgen.
Mijn nieuwe baasje en al die anderen die erbij horen vinden mij in ieder geval heel erg lief en ik hen ook.
Dan moet het toch goed komen?
 
Nu alleen nog met die poes ...
 
Lees meer...   (5 reacties)
 
 
 
Het handje van onze kleindochter om de vinger van haar vader
 
 
 
Mag je als moeder trots zijn op je kinderen?
Ik vind van wel en met een hart dat bijna uit z'n voegen barst van emoties en dankbaarheid aan God om het mooie dat mijn zoon mag maken, wil ik heel graag een ieder hierin laten delen.
 
Ik heb al vaker foto's van onze Michael op mijn site gebruikt en er is onder mijn farvorieten ook de verwijzing naar zijn site, maar nu heeft hij zijn site vernieuwd, waardoor de foto's veel mooier uitkomen.
Ook heeft hij gister, voor het eerst, een fotoshoot gemaakt van zijn vrouw en die foto's zijn werkelijk ook fantastisch mooi.
 
 
Ik wil je graag uitnodigen om eens een kijkje te nemen op zijn vernieuwde site.
 
 
 
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl