Pinksteren;
komst van de Heilige Geest.
God in ons.
Zichtbaar?
Tastbaar?
Merkbaar?
 

Liefde,
vreugde, vrede.

Geduld,
vriendelijkheid en goedheid.

Vertrouwen,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
 

Heb ik lief als Jezus,
breng ik vreugde waar ik kom
en is vrede waar ik naar jaag?

Heb ik met iedereen geduld,
is mijn vriendelijkheid bij een ieder bekend
en is mijn leven met goedheid bekleed?

Is mijn vertrouwen op God,
ben ik zachtmoedig
en oefen ik mijzelf in zelfbeheersing?
 

Pinksteren;
uitstorting van de Heilige Geest.
God in ons.
Zichtbaar?
Tastbaar?
Merkbaar?
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
Afgelopen zondag, 1e Pinksterdag, voelde ik me nogal down.
Vraag me niet waarom of waar het vandaan kwam, want dat weet ik zelf niet eens, maar het gevoel was er en bleef de hele dag.
Ik kon het maar niet van me afschudden.
Het gevolg was, dat ik de preek van die ochtend, hoe kort en eenvoudig ook, niet goed kon volgen.
Wat me bij gebleven is, of in ieder geval in mijn hoofd zit, is het beeld wat onze voorganger gaf van: leven uit de Geest is als wandelen aan de hand van de Vader.
En deze woorden blijven maar in mij hoofd rondhangen.
 
Vanmorgen was ik al vroeg wakker en kon niet meer slapen.
Opnieuw maalden deze woorden door mijn hoofd en uiteindelijk ben ik maar vast opgestaan en ben naar beneden gegaan.
Het was nog geen 6.00 uur.
Terwijl de koffie doorliep, deed ik de kat naar buiten en de tuindeuren open.
De koele lucht van de vroege morgen stroomde naar binnen.
Even later liep ik met mijn kopje koffie naar mijn stoel; gewapend met pen en papier om de woorden die maar in mijn hoofd hangen op te schrijven.
 
 
Leven uit de Geest is als wandelen aan de hand van mijn Vader.
 
 
Leven uit de Geest
is als wandelen
aan de hand van mijn Vader.
Wandelend aan de hand van mijn Vader
kijk ik telkens omhoog,
want Hij is het Die mij leidt.
En als ik mij
zo door Hem laat leiden,
al wandelend aan Zijn hand,
dan weet ik ook,
dat Hij met en voor mij strijdt.

Wandelend aan mijn Vaders hand
zal Zijn Geest mij doorstromen.
Zichtbaar zal worden
uit wie ik leef, beweeg en besta;
Wie de grootste plaats
in mijn leven heeft ingenomen.

Wandelend aan mijn Vaders hand
zal mijn oude ik vervagen.
Wandelend aan mijn Vaders hand
zal mijn leven vrucht gaan dragen.
 
 
Langzaam begint het leven van alle dag.
In de verte hoor ik auto na auto rijden, een teken dat een nieuwe werkdag is begonnen.
Verder is het nog stil op straat.
Het is nog te vroeg voor kinderen om naar school te gaan, maar ik weet dat het in menig huishouden al een drukte is van belang.
Hier, bij mij in huis is alles nog in diepe rust.
Ik geniet van deze rust en stilte.
Mijn dag begon vandaag wel heel erg vroeg, maar ik kan me geen beter begin wensen.
 


 
Lees meer...   (9 reacties)
 
 
 
Heer Jezus,
wakker aan
het vuur van Uw Geest
tot een brandend vuur
dat mijn pad verlicht
en mij toont
de wegen
die ik mag gaan.
 
Heer Jezus,
wakker aan
het vuur van Uw Geest
tot een laaiend vuur,
zodat mijn hart
voor U
in vuur en vlam
zal staan.

Heer Jezus,
wakker aan
het vuur van Uw Geest
tot een fonkelend vuur,
opdat een vonk
een nieuw vuur
zal doen ontbranden
en een nieuwe schepping
in Uw kracht
op zal staan.

Heer Jezus,
wakker aan
het vuur van Uw Geest,
opdat ik nimmer
zonder de leiding
van Uw Geest
op weg zal gaan.
 
 
 

Lees meer...   (1 reactie)

 

 
Klik voor de muziek op de afbeelding
 
 
Kom, Heer Jezus,
met Uw Heilige Geest;
heilig het werk
van Uw handen!

 
Kom, Heilige Geest,
kom
en heilig mij.

Kom, Heilige Geest,
kom
en maak mij vrij.
 
Kom, Heilige Geest,
kom
tot Uw doel met mij.
 
Heer, Jezus,
doop mij met Uw geest,
doop mij met uw vuur,
in wie ik ben,
in wie ik verlang te zijn.
Heer Jezus,
kom met Uw Heilige Geest
en doop mij in dit uur!

Heer Jezus,
het is toch Uw wil,
het is toch Uw verlangen,
dat Uw Geest in mij brandt
als een laaiend, brandend vuur.
Heer Jezus,
kom met Uw Heilige Geest,
laat mij door Uw Geest worden bevangen!

Heer Jezus,
kom met Uw vuur,
kom met Uw genade.
Maak mijn ziel
tot Uw woning.
Kom met Uw Heilige Geest,
opdat ik U met lofprijs overlaadde!

Kom zo, Heilige Geest,
kom
en heilig mij!

Kom zo, Heilige Geest,
kom
en maak mij voor altijd vrij!

Kom zo, Heilige Geest,
kom toch in alles
tot Uw doel met mij!


Kom, Heer Jezus,
met Uw Heilige Geest;
heilig het werk
van Uw handen!


©Rita.


Lees meer...

Toen de pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar.
Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind
opstak, het vulde het hele huis waar ze zaten.
Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek: het verdeelde zich en
daalde op ieder van hen neer.
Ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken
in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf.

Handelingen 2:1-4


http://www.youtube.com/watch?v=MFNJQBg_5wE  


Blaas op mij.


De wind waait waarheen hij wilt,
net als de Geest.
Je hoort hem wel,
maar je weet niet waar hij vandaan komt of heen gaat.*
                                                            
                                                      
       God blaast met Zijn adem
       over een ieder die zich uitstrekt naar Zijn Geest.
       God Blaast met Zijn adem
       en schenkt nieuwe levenskracht.

       God blaast met Zijn adem
       en je leven verandert.
       God blaast met Zijn adem,
       niets zal meer hetzelfde zijn.

       Hier ben ik Heer,
       hier ben ik.
       Mijn hart verlangt wanhopig 
       naar een aanraking van Uw Geest.

       Hier ben ik Heer,
       hier ben ik.
       Kom en waai met uw Geest
       en doorstroom mij, doorstroom mij.

        Hier ben ik Heer,
        hier ben ik.
        Dompel mij onder, dompel mij onder.
        Hernieuw Uw levenskracht in mij.


De wind waait waarheen hij wilt,
net als de Geest.
Je hoort hem wel,
maar je weet niet waar hij vandaan komt of heen gaat.
                                                            
                              
        Hier ben ik Heer,
        hier ben ik.
        Kom, o Heil'ge Geest,
        Kom, Ja Kom.
                                                               


©Rita.  
Lees meer...
                  
                                                                                                                                     
Lees meer...   (7 reacties)

   


Toen Hij, Jezus, zo bij hen was, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten.
"Jullie moeten wachten," zei Hij, "op wat de Vader heeft beloofd, waarover Ik jullie gesproken heb.
Want Johannes heeft gedoopt met water, maar jullie zullen over een paar dagen worden gedoopt met de Heilige Geest.


Handelingen 1:4,5.

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl