Klik op de bovenstaande woorden
 
 
 
 
Geef aan Mij
alles wat je bezighoud
en alles wat je hart bezwaard.
 
Geef aan Mij
al je zorgen en je lasten,
al je verdriet en al je pijn.
 
In Mijn handen zijn jouw lasten lichter
en je moeiten minder zwaar.
Laat Mij je helpen dragen.
Ik wil jouw Helper zijn!
 
 
Lees meer...   (4 reacties)
 
Klik op de afbeelding om
naar de bemoediging te gaan.
 
 
Gister kreeg ik opnieuw de bemoediging door van de bemoedigingssite van Gerry Velema.
Maar deze keer wil ik hem graag weer eens op mijn site zetten.
Het leven van vandaag de dag is voor velen niet makkelijk; misschien zijn er ook wel velen die zich verslagen voelen.
Maar er is hoop en deze hoop klinkt door in de boodschap van Gerry.
Als kind van God zijn we nooit echt verslagen; al voelen we het zo en mag het misschien in dit leven, nu, op dit moment, zo zijn, toch zijn wij overwinnaars.
Deze boodschap van hoop en bemoediging wil ik je niet onthouden.
 
Dat de boodschap je mag zegenen en opbeuren, nieuwe hoop en moed mag geven.
 
 
Een liefdevolle groet
en Gods rijke en onmisbare zegen toe gebeden,
Rita
Lees meer...   (1 reactie)
 
Lijnen en rimpels
verraden de lengte van ons leven;
moffel ze toch niet weg,
ze hebben zoveel te geven.
 
Ze vertellen de verhalen
van jouw leven;
alles aan vreugde en verdriet
wat het leven jou heeft gegeven.
 
De schatten van wijsheid
die je hebt opgedaan in dit leven
en die je nu op jouw beurt
door mag geven.
 
 
 
 
In onze maatschappij, of moet ik misschien zeggen in onze Nederlandse cultuur, nou ja, dat laat ik maar in het midden, is het respect voor ouderen behoorlijk afgenomen.
Als ik in de krant lees wat ouderen soms wordt aangedaan, dan ben ik tot in het diepst van mijn hart ontzet en vraag ik mij af waar het naar toe moet.
En eigenlijk weet ik daar wel het antwoord op, ik hoef alleen maar te lezen wat de Bijbel zegt over het einde der tijden.
 
Ook leven we in een maatschappij waarin het lijkt dat je niet ouder mag worden.
Alle tekenen van het ouder worden moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan.
Plastische chirurgie is enorm in opkomst en botox vult heel wat rimpeltjes en lijntjes, met als gevolg dat de uitdrukkingen in het gezicht van deze personen verdwijnt en er een soort maskerachtig iets overblijft.
Wat er in de persoon leeft of omgaat is soms nauwelijks meer te zien.
Of is dat soms ook de bedoeling daarvan?
 
Ieder mens wordt gevormd door het leven heen; door alles wat zij meemaken.
We worden gevormd door de omstandigheden waarin we opgroeien en onze keuze die we daarin of daaruit maken.
Het kan ons negatief vormen en het kan ons positief vormen.
Het maakt ons allemaal mede tot de persoon die we zijn.
En hoe ouder we worden, des te meer we bezitten aan levenservaring.
 
Ouder worden hoeft niet te betekenen dat je afgeschreven wordt; ouder zijn hoef niet te betekenen dat je afgeschreven bent.
De maatschappij kan je misschien dat gevoel soms geven, maar dat wil niet zeggen dat dit ook zo is.
Met de levenservaring die je hebt opgedaan heb je juist veel te geven en te delen.
 
Onderstaand stukje kreeg ik afgelopen week toegestuurd en ik vond het zo mooi en bemoedigend, dat ik het graag als bemoediging wil doorgeven aan allen die ouder zijn of worden.
Ook voor mezelf vond ik het een enorme bemoediging.
Nee, ik ben nog niet zo oud, tenminste, zo voel ik het niet, maar met mijn 50 jaar behoor ik ook niet meer tot de jongere generatie.
 
Dat het onderstaande stukje voor velen tot bemoediging mag zijn en voor jongeren een aanmoediging om met aandacht en respect te luisteren naar wat ouderen te zeggen hebben.
Het kan van onschatbare waarde zijn.
 
Gods rijke en onmisbare zegen!

 
 
Je wordt ouder?
Denk je dat je het beste misschien al gegeven hebt?
Vergis je niet, want juist deze jaren kunnen jaren worden van grote voldoening en diepe liefde.
Je hebt zoveel meegemaakt en zoveel gezien en nu kunnen anderen profijt trekken
van jouw levenservaring, jouw inzicht en je begrip over waar het werkelijk om draait in dit leven.
Je hebt inmiddels geleerd om de vluchtige geneugten van dit leven in het juiste perspectief te plaatsen.
Er zijn dingen die er nu niet meer zoveel toe doen en je leeft meer voor de dingen die werkelijk belangrijk zijn.
Ik zou graag willen dat je die levenservaring met anderen deelt.
Zo zijn er mensen die ondanks het feit dat ze jonger zijn en nog vele jaren te gaan hebben, ontmoedigd zijn en zich
moedeloos door het leven slepen.
Jij kent de weg.
Zo zijn er ook veel mensen die misschien heel wat energieker zijn dan jij omdat ze nog in de bloei van hun leven staan.
Ze hebben het materieel gezien goed voor elkaar en bruisen van ambitie.
Maar toch heeft niemand van hen de wijsheid, de diepgang en de ervaring die jij door
de jaren heen hebt opgebouwd.
Dat kan ook helemaal niet, want ze hebben nog niet zo lang geleefd als jij.
De diepe en verborgen dingen van dit leven kunnen nu eenmaal alleen maar worden verworven door levenservaring en dat kost tijd.
Dat kost jaren.
Open daarom de schatkamers van je hart en geef anderen vrijelijk van de schatten die daar liggen opgeslagen.
 
 
Mijn liefde voor jou.
Een boodschap van Jezus.
Lees meer...
Blessings and Grace 
 Zegen en Genade

De afgelopen paar weken kwamen er een paar muzieknummers op mijn pad die ik heb mogen delen, samen met een gedichtje en bemoedigingen uit Gods woord.
Zo'n anderhalve week geleden, was er nog één nummer waarvan ik op de één of andere manier het idee, het gevoel, heb, dat het er nog bij hoort.
Dan is het compleet, af, één geheel.
Toch kwam het er maar niet van om er wat mee te doen of het nummer te vertalen, tot nu.
 
Het gaat over genade.
Over, hoe groot die genade wel niet is en hoe bijzonder!
Welk een genade is van mij dat Hij .....!!
 
Als ik terugkijk naar de nummers, naar de teksten, dan zit er een bijzondere lijn in.
Alsof God ons er opnieuw op wil wijzen om verder te kijken dan onze moeiten en zorgen,onze pijn en verdriet.
Zie de zegeningen door alle beproevingen van het leven en besef daarbij welk een genade je heb ontvangen.
 
 
Zegeningen in regendruppels,
genezing door tranen heen.
Leren door de beproevingen van het leven:
'Je bent nooit alleen.'
 
 
Gods woord dat troost in elk verdriet;
ons steeds opnieuw laat weten:
"Ik vergeet je niet!
  Bij Mij ben je veilig en geborgen;
  Ik zal altijd voor je zorgen!"
 

Mijn bede:
'Heer Jezus, trek mij
steeds dichter naar U toe.
U wil ik volgen,
al ben ik nog zo moe. 
Laat zegen voortkomen
uit deze, soms zo moeilijke en zware reis;
laat mij standvastig en zeker
gaan, de weg die U mij wijst.
En als dan het einde
van mijn reis gekomen is,
laat mij dan meer en meer geworden zijn
naar Uw beeld en gelijkenis.
 
 
Welk een genade
is mijn deel geworden
toen Hij mij riep
door de donkere nacht.
Welk een genade
is mijn deel geworden,
doordat Hij aan mij dacht.
 
Welk een genade
is mijn deel geworden,
toen Hij stierf
daar aan het kruis.
Welk een genade
is mijn deel geworden,
dat Zijn eeuwige woning
straks ook is mijn thuis.
 
Welk een genade
is mijn deel geworden
nu Zijn adem in mij leeft.
Welk een genade 
is mijn deel geworden
dat Hij mij  
met Zijn beschermende vleugels
omgeeft.
 
Wat kan ik anders doen
dan gaan waarheen Hij mij ook roept;
ik verlies mijn leven,
maar vind het terug in Hem.
Ik verkrijg door Hem
een hoop die nimmer sterft;
ik buig mijn hart, neem mijn kruis op
en luister gehoorzaam naar Zijn stem.
 
 
 
Klik voor de muziek op de afbeelding
 
 
What grace is mine that He who dwells in endless light
Called through the night to find my distant soul
And from his scars poured mercy that would plead for me
That I might live and in his name be known
 
Welke genade is van mij, dat Hij die woont in oneindige licht
door de nacht heen roept om mijn verre ziel te vinden
En uit zijn littekens gegoten genade die voor mij pleit
zodat ik kan leven en in zijn naam gekend ben

So I will go wherever He is calling me
I lose my life to find my life in Him
I give my all to gain the hope that never dies
I bow my heart, take up my cross and follow Him
 
Dus ik zal gaan waarheen Hij mij ook roept
Ik verlies mijn leven om het terug te vinden in Hem
Ik geef alles om de hoop verkrijgen die nooit sterft
Ik buig mijn hart neem mijn kruis op en volg Hem

What grace is mine to know His breath alive in me
Beneath his wings my wakened soul may soar
All fear can flee for death's dark night is overcome
My Saviour lives and reigns forevermore
 
Welke genade is van mij om te weten dat Zijn adem leeft in mij
Onder zijn vleugels kan mijn ontwaakte ziel stijgen
Alle angst kan vluchten want de donkere nacht van de dood is overwonnen
Mijn Verlosser leeft en regeert in eeuwigheid
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
God biedt ons het soort Hoop aan dat sterker is dan de dood,
sterker dan ziekte,
sterker dan de meest beroerde omstandigheden.
Als we op Hem hopen,
weten we dat al onze beproevingen tijdelijk zijn
en dat Hij te midden van al deze dingen naast ons staat.
 
 
 
Uit: Voetstappen
      van geloof, hoop en liefde
Van: Denise Jackson
 
Lees meer...
 
 
 
Toen je nog klein was,
dicht bij mijn beschermende hand,
dekte ik je toe met dekens.
Maar nu je zoveel ouder bent
en buiten mijn bereik,
vouw ik mijn handen
en bedek je met gebed.
 
*Uit: Zet een geranium op je hoed en wees blij.
Van: B. Johnson
 
 
Dit citaat staat al ergens op mijn site, maar vanmorgen werd ik er opnieuw bij bepaald en opnieuw raakte de diepte van de betekenis van deze woorden mij.
 
Meer dan eens heb ik de laatste weken teruggedacht aan de tijd dat mijn tweede zoon nog klein was; dat is op zich niet zo verwonderlijk, denk ik, als je net oma bent geworden.
Je kind is nu zelf vader en dan gaan je gedachten gewoon terug naar vroeger, naar toen hij nog klein was.
En hij was inderdaad nog niet zo oud toen ik het boekje las waar dit citaat uit komt.
(Overigens, een boekje met vele prachtige citaten)
Het sprak tot mijn verbeelding, toen en nog steeds.
 
Als onze kinderen klein zijn, dan lezen we ze voor, we bidden met ze en dekken ze lekker toe en als we nog eens om een hoekje kijken voor het slapen gaan en ze  liggen weer een beetje bloot, dan dekken we ze opnieuw toe.
Zelfs als de dekentjes nog goed liggen, probeer je ze als het ware nog beter neer te leggen of glad te strijken.
Het heeft niets te maken met een perfect opgemaakt bedje, maar alles met de liefde die je voelt voor je kind.
In het toedekken van je kind met het dekentje, dek je ze als het ware toe met je liefde, waarin alles ligt besloten, van bescherming tot het echte doel van het dekentje.
Op zulke momenten zou je willen dat ze zo klein bleven, dicht onder jouw bescherming, ze behoedend voor de harde, wrede, koude en gevaarlijke wereld buiten.
 
Maar kleintjes worden groot en de tijd van toedekken gaat voorbij.
Ze willen het ook niet meer en gaan hun eigen weg.
Dan is er nog maar één ding wat je als moeder (en lees hier ook vader) kunt doen: ze toedekken met gebed.
 
Het gewone dekentje beschermt ons kindje tegen de kou en geeft het ook een veilig en geborgen gevoel, maar de deken van gebed gaat veel verder.
Met het toedekken van de deken van gebed, dekken we onze kinderen toe met de liefde en zorg van onze Hemels Vader.
En we kunnen erop rekenen en vertrouwen, dat Hij ze nooit uit het oog verliest, geen moment.
Hij gaat met hen mee, waarheen hun wegen ook gaan.
 
Denk je soms met heimwee terug aan de tijd dat de kinderen klein waren en je ze nog zo lekker instopte onder hun dekentje; beschermend tegen alles wat van buiten komt en met al je liefde?
Besef dan hoe groot de kracht van het gebed is en dek ze toe met een deken van gebed.
 
 
 
Ps.
Natuurlijk bad ik ook voor mijn kinderen toen ze nog klein waren en was het als het ware een dubbele deken.
Maar toch, als ze groter worden en er allerlei problemen en moeilijkheden komen/zijn, kunnen we als moeders (en vaders) soms zo weemoedig terugdenken aan toen ze nog klein waren en wij voor hen mochten zorgen.
De kracht en reikwijdte van het gebed raakt dan soms een beetje op de achtergrond.
Dit citaat heeft mij er van bewust gemaakt, dat als ik ze los moet laten, God blijft en verder gaat.
(en de deken van gebed is niet afhankelijk van een tijdstip)
Lees meer...
 
Iedere vrijdag, nog voor de zon ondergaat, vind je op de Bemoedigingssite van Gerry Velema, een nieuwe bemoediging.
Zo kreeg ik ook gisteren de bemoediging weer binnen. (je kunt je hiervoor namelijk inschrijven om die bemoediging iedere week te ontvangen)
De bemoediging voor deze week trof mij diep, vooral vanwege het voorbeeld wat Gerry gaf van Corrie ten Boom over het geborgen zijn in Christus in God.
 
Graag wil ik deze bemoediging dan ook doorgeven.
 
  Klik op de afbeelding
 
 
Het Bijbelgedeelte waar Gerry gebruik van maakt in deze bemoediging is uit Kolossenzen 3:1-4.
 
 

Lees meer...
 
 
Ik ben misschien een beetje een maf mens als het om muziek gaat, maar als ik een nummer echt mooi vind, dan draai ik dat ook rustig de rest van de week of soms zelfs weken.
Zo ook met het nummer ‘Blessings’ van Laura Story wat ik voorgaande blog geplaatst heb.
Iedere dag klik ik het nummer aan en aan en aan …
En nu, terwijl ik heerlijk in mijn warme kamertje achter mijn bureautje zit terwijl de sneeuw gestaagd naar beneden dwarrelt, lees ik de tekst en het gedichtje nog eens na.
Hoe mooi dit nummer ook is, ik realiseer me, dat als je op dit moment met allerlei moeilijkheden of problemen te kampen heb, in diepe rouw gedompeld ben, ziekte je dagen vult of, vul maar in, dan is zo’n nummer misschien wel heel mooi, maar ik kan me ook voorstellen dat je op dat moment de zegeningen niet ziet.
Daarom wil ik het hier niet bij laten, maar je ook bemoedigen met een aantal bemoedigingen en beloften van uit Gods woord.
 
Dat Zijn troost, liefde, kracht en bemoedigingen als een zegen mogen neerdalen in je hart.
 
 
 
 
Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God;
Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten;
Hij zal het verbond met uw vaderen,
dat Hij onder ede met hen gesloten heeft,
niet vergeten.
 
Deuteronomium 4:31
 
 
Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde,
om krachtig bij te staan hen,
wier hart volkomen naar Hem uitgaat.
 
2 Kronieken 16:9
 
 
Als je roept, geef Ik antwoord;
schreeuw je om hulp, Ik ben er.
 
Jesaja 58:9a
 
 
Wie vertwijfeld zijn, is Hij nabij;
Hij redt wie alle moed verloren.
 
Psalm 34:19
 
 
Hij bedek je met Zijn vleugels,
onder Zijn hoede ben je veilig;
Zijn trouw is een schild, een pantser.

Want Hij stuurt je Zijn engelen,
ze zullen over je waken,
waar je ook gaat.

De Heer is voor jou een schuilplaats,
bij de Allerhoogste vind je onderdak.
 
Psalm 91:4, 11, 9
 
 
Steeds als ik dacht te bezwijken,
hield Uw liefde me staande.
Als ik ten einde raad was,
beurden Uw troostende woorden mij op.
 
Psalm 94:18,19
 
 
De last op je schouders,
draag hem over aan de Heer,
Hij zal voor je zorgen;
wie Hem trouw is,
laat Hij niet bezwijken,
nooit.
 
Psalm 55:23
 
 
Vergeet niet wat Ik je opgedragen heb:
wees vastberaden en moedig!
Laat je niet uit het veld slaan,
laat je geen schrik aanjagen.
Want Ik, de Heer, je God, zal je helpen
bij alles wat je onderneemt.
 
Jozua 1:9
 

Stel uw hoop op de Heer.
Houd moed en wanhoop niet.
Stel uw hoop op de Heer.
 
Psalm 27:14
 
 
Leg je leven in Zijn handen,
vertrouw op Hem,
Hij stel je niet teleur.
Hij zal het voor je opnemen,
Hij zal je recht doen;
je zult stralen als het morgenlicht,
als de zon midden op de dag.
Wees stil en wacht,
wacht op de Heer.
 
Psalm 37:5-7a
 

Alles wat God ons heeft gezegd,
is door de tijden heen waar gebleken;
Hij is een schild voor wie bij Hem schuilen.
 
Spreuken 30:5
 
 
 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.
 
1 Timotheüs 1:2
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
Het nieuwe jaar is alweer een week oud.
Voor sommigen is het gewone dagelijkse leven alweer begonnen, maar bij anderen door vakantie van de kinderen misschien nog niet echt.
Voor ons begint dit nieuwe jaar in ieder geval anders dan andere jaren.
Voorgaande jaren was balanzen het eerste wat mijn man moest doen op 2 januari, maar nu was het de zaak leeghalen.
Alles moest eruit; eigenlijk kun je wel zeggen dat de zaak volledig gestript moet worden.
Inmiddels is dit bijna gebeurd.
Zelfs de luifel ligt er af en het is een trieste aanblik.
Bijna dertig jaar van ons leven ligt hier.
We hebben er nog boven gewoond, zoals nu onze tweede zoon er boven woont.
Het wiegje van onze oudste zoon heeft hier gestaan en heel binnenkort zal, zo de Here wil, er opnieuw een gevuld wiegje staan, maar nu met onze kleindochter erin. (van onze tweede zoon)
Een raar begin eigenlijk van dit nieuwe jaar.
We zijn de jaren weleens beter begonnen moet ik zeggen.
En toch ...
 
Het spreekwoord zegt: 'Een goed begin is het halve werk.'
Menselijker wijs gesproken zou je zeggen dat dit jaar niet zo best begonnen is: allebei ziek, de zaak weg, gister stopte mijn auto onderweg er ook nog mee (is opgehaald door de garage).
En toch ...
 
En toch is dit jaar goed begonnen, want onze hemelse Vader was er bij!
En als Hij erbij is, begnt een jaar altijd goed, ongeacht wat er allemaal gebeurt.
Hij is onze Hoop.
Door Hem hebben we uitzicht.
Met Hem kunnen we verder, wat de toekomst ook brengen zal.
Als we zouden blijven kijken naar wat weggevallen is of is misgegaan, dan zakt de moed je in de schoenen, maar als we onze blik op Hem gericht houden, dan zal het ons niet aan moed ontbreken.
 
En zo is God onze hulp, onze kracht, onze hoop.
In elk hoogte punt, in elk dieptepunt, maar ook als alles even gewoon zijn gangetje gaat, is God erbij en zorgt Hij voor ons.
Zo wil Hij er ook voor jou zijn.
 
Ik weet niet hoe jou jaar is begonnen.
Misschien zeg je wel, mens, je moest eens weten hoe ik er voor staat!
Daar zijn die paar dingen van jou peanuts bij.
Ik geloof dat graag; ik besef dat er vele mensen zijn die wanhopig zijn en niet weten hoe ze verder moeten.
De situatie in de wereld, wordt er niet bepaald beter op.
De nood is groot.
De rijken worden rijker, de armen armer.
De vervolging neemt toe, honger, oorlogen en geweld kleuren het dagelijks nieuws.
En de vele schrijnende situaties die er zijn in de gewone gezinnen komen dan nog niet eens in beeld.
 
En toch ...
Ik wil dit niet goedkoop laten klinken, maar God is er bij!
Echt waar.
Hij ziet waar je doorheen gaat en ik geloof dat het op de één of andere manier past in Zijn plan.
Nee, begrijpen doe ik het niet.
Ik begrijp er niets van hoe God dit allemaal aan kan zien, maar ik geloof met heel mijn hart dat Hij een plan heeft, een doel heeft met alles wat er in de wereld gebeurd en wat er gaande is.
Hij ziet immers het hele plaatje.
Hij weet wat er is gebeurd, Hij weet wat er op dit moment speelt in het leven van een ieder van ons, en hij weet wat wat er nog te gebeuren staat en in dit alles is Hij in controle.
En dat geloof ik.
En dat geeft mij hoop en mag ook jou hoop geven.
Hij is Heer!
Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde en alles is in ZIjn hand en onderworpen aan Hem!
 
Als ik de verhalen lees van onze vervolgde broers en zussen, hun vaste geloof en vertrouwen in God, dan is dat een bemoediging en geeft dat hoop.
Als ik de verhalen hoor en lees van hen die door ernstige ziekten heen en op hun sterfbed getuigen van die God van Liefde, en rotsvast vertrouwen op Hem, dan geeft dat hoop.
Als ik hun innerlijke kracht zie, zie ik God in hen.
Zij zijn de getuigen van God die in elke omstandigheid aanwezig is en dat geeft wat een ieder nodig heeft.
 
Hebreeën spreekt van een wolk van getuigen die rondom ons is, zo zijn er ook nu mensen die voor ons deze wolk van getuigen zijn.
Laten we net als hen onze ogen gericht houden op Jezus, die ons in de weg van het geloof is voorgegaan.
Als we op onze omstandigheden blijven kijken, onze aandacht richten en vestigen op alles wat niet goed gaat, niet goed is, alle ellende, oorlogen etc., dan kun je op een gegeven moment niet meer verder.
Dan ga je daar aan onderdoor.
Dan wordt je hoop je ontnomen, gerooft.
Maar wie de Here verwachten putten nieuwe kracht.
Zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; 
zij wandelen, maar worden niet mat.
Weet je het niet?
Hebt je het niet gehoord?
De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat.
Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.
Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
(Jesaja 40:28-31)
Ja, als we de Here blijven verwachten, zullen we steeds opnieuw kracht ontvangen.
 
 
Lieve Vader, U belooft nieuwe kracht als wij het van U verwachten.
Maar soms worden we zo in beslag genomen door onze omstandigheden, dat ons gezichtsveld vertroebeld is geraakt.
En onze moed en hoop, ons vertrouwen in U siepelt langzaamweg als zand tussen onze vingers.
Ik bid U, Vader, dat U opricht, hen, die moe en afgemat zijn.
Die het allemaal niet meer zien zitten.
Die, nog voor het jaar goed en wel begonnen is, al niet meer weten hoe ze (ook) dit jaar weer door moeten komen.
Lieve Vader, kom heel dicht bij hen, dat ze U weer zullen zien; dat hun ogen weer op U gericht zullen worden, dat ze het weer van U zullen verwachten en nieuwe kracht zullen ontvangen.
Geef moed en hoop, Vader, aan hen die moedeloos zijn en tot wanhoop gedreven.
Geef uitzicht aan hen wiens leven uitzichtsloos lijkt.
Geef liefde en geborgenheid aan hen die verstoten en afgewezen zijn.
Geef bevrijding aan hen die gevangen zijn, op welke wijze dan ook.
En geef genezing, Vader, aan hen die ziek zijn zijn.
Zo bid ik U, Vader, opdat dit jaar een jaar van Hoop zal zijn temidden van alle omstandigheden of van wat mensen ook zeggen of voorspellen.
Want in U is er altijd hoop en vooruitzicht.
Zegen zo ons allen, Vader, in de naam van Uw Zoon Jezus.
 
 - Amen -
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
De stoel in onze woonkamer waar ik altijd zit, staat bij het raam en die stoel is eigenlijk zo'n beetje 'mijn' stoel, 'mijn' plekje.
Op de poef die ernaast staat liggen m'n boeken, op het kastje er schuin voor mijn Bijbel en in het raamkozijn ligt een mooi schrijfblokje, een bronskleurig beeldje van een persoon die gezegend wordt, twee kleine standaardjes met bemoedigende Bijbelteksten en daar bij in de buurt nog een Psalmenkalender, waar je iedere dag een bladzijde van om kunt slaan.
Het is echt helemaal mijn plekje met van alles wat voor mij een bepaalde betekenis heeft binnen handbereik.
Naast mijn stoel op de grond (buiten het zicht) staat nog een tasje met wat dingetjes en daarin zit ook zo'n rond medicijnpotje met Bijbelteksten, die ik eens heb gekregen.
 
Eens in de zoveel tijd pak ik zo'n kaartje waarop beide kanten Bijbelteksten staan en meer dan eens ben ik er door bemoedigd.
Het kaartje zet ik dan in één van die standaardjes.
Het kaartje wat er nu instond, stond er eigenlijk al een tijdje in en ineens vanmorgen, ik had net mijn eerste kopje koffie op, had ik zoiets van; ik ga weer eens een ander kaartje pakken.
Ik pakte het kaartje wat daar stond vast en las nog eens de tekst die erop stond.
 
'Wie op de Here vertrouwen,
zijn als de berg Sion,
die niet wankelt,
maar voor altoos blijft.'
 
Psalm 125:1
 
Een prachtige tekst, een aanmoediging om echt op de Heer te vertrouwen, want dan zullen we standvastige, onwankelbare mensen zijn, of worden als we het leren om te doen.
 
Ik draaide het kaartje ook nog een keer om, om te lezen wat er op de andere kant staat en op de andere kant staan de volgende woorden.
 
'Want geen woord,
dat van God komt,
zal krachteloos wezen.'
 
Lucas 1:45
 
Daaronder staat nog een tekst, maar daar kwam ik nog niet eens aan toe, want ik ervoer op dat moment: nee, ik moet geen nieuwe tekst pakken, dit woord moet blijven staan.
Het was maar een klein, zacht gevoel, gedachte, ... , maar ik pakte het kaartje en zette het terug waar ik het vandaan had.
Ik keek er nog even naar en dacht aan de woorden die erop staan.
'Wie op de Here vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt.'
Vertrouw en je zult niet wankelen!'
Kracht en sterkte zal je deel zijn!
 
Daarna pakte ik het Psalmenkalendertje om de bladzijde daarvan om te slaan op 12 november.
 
'Wie op de Heer vertrouwt is als de Sionsberg,
die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.'
 
Whauw, exact dezelfde tekst; weliswaar in een andere vertaling, maar exact dezelfde tekst.
Er zullen velen zijn die ongetwijfeld zeggen gewoon puur toeval, maar daar geloof ik niet in.
Voor mij is het een bevestiging voor het woord wat ik eerder las.
Deze woorden geeft God mij vandaag als aansporing om te midden van alles op Hem te vertrouwen en als bemoediging dat, als ik dat doe, ik als de berg Sion onwankelbaar vast zal staan.
Wat een geweldig begin van deze nieuwe dag.
Wat een heerlijk begin van deze nieuwe morgen.
 
Buiten is het koud en er staat een gure wind.
Zo kan het ook in ons leven zijn.
Alle dingen rondom ons heen kunnen kil en koud en guur zijn, tegen ons aan beuken en proberen binnen te dringen om ons daar ook guur en koud te maken.
En als we geen jas aan doen, dan zullen we ook van binnen steeds kouder worden en misschien zelfs wel ziek.
Een jas biedt bescherming en zo biedt Gods woord ons ook bescherming.
Zijn woorden beschermen ons tegen de leugens van de boze.
Zijn woorden beschermen ons tegen zijn onwaarheden.
Zijn woorden beschermen tegen het kil en koud worden van ons hart.
Zoals een jas ons beschermt tegen de kou en de gure wind, zo beschermt Gods woord ons tegen een kil en koud hart.
Zoals een jas ons warm houdt, zo houdt Gods woord ons hart brandend.
 
Nee, ik weet, een jas is soms niet voldoende; we kunnen hem aanhebben en nog lopen we te rillen van de kou, maar niemand zal het in zijn hoofd halen om die jas uit te doen, want dan krijg je het nog kouder.
Zo is het ook met het lezen van Gods woord.
Soms verwarmt het je niet, begrijp je er niets van, of kun je er niets mee.
En vaak geven mensen het dan maar op om te lezen; ik begrijp er toch niets van, het doet me toch niets ...
En het hart wordt kouder en kouder, killer en killer.
Niet de slimste zet dus om te doen; net zomin als het slim zou zijn om je jas uit te doen als je het nog koud heb met een jas aan.
 
Zoals het lichaam afkoelt zonder die jas, zo koelt het hart af zonder Gods woord.
Zoals een lichaam vroeg of laat dood gaat als we ons niet beschermen tegen de kou, zo zal ons hart sterven als we Gods woord links laten liggen; het niet aantrekken.
 
 
Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion,
die niet wankelt, maar altoos blijft.
 
Want geen woord, dat van God komt,
zal krachteloos wezen.
 
De laatste tekst die hier nog onder staat, las ik pas later.
 
En zalig is zij, die geloofd heeft,
want wat vanwege de Here tot haar gezegd is,
zal worden volbracht.
 
Lucas 1:45
 
Als wij geloven, zal gebeuren wat Gods woord zegt.
 
Buiten schijnt de zon, terwijl de wind en de temperatuur het guur en koud maken.
De zon maakt het allemaal aangenamer en op bepaalde plekjes, waar de wind niet kan komen, kun je je even koesteren in haar warmte.
Zo schijnt ook Gods 'zon' met haar warmte door Zijn woord heen en verwarmt je hart, je leven.
Met het lezen en het aantrekken van Zijn woord kom je op een plaats waar je omstandigheden even op de achtergrond raken.
Je mag je koesteren in de warmte van Zijn nabijheid en Zijn kracht ontvangen.
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl