Dag 9

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U naar hem omziet?
 
Psalm 8:4,5
 
 
En toch …
 
 
Kijk zo meteen voor je gaat slapen nog eens even naar buiten.
Kijk nog eens even naar de maan en de sterren.
Of sluit gewoon even je ogen (als ze niet te zien zijn) en ga in gedachten eens terug naar die avond dat je verrast was door de vele sterren die aan de hemel stonden en naar die keer dat die prachtige volle maan er was, die met haar schijnsel je donkere kamer verlichtte.
Bedenk je eens dat alle sterren en de melkwegstelsels etc. waarvan wij maar een kleine fractie kunnen zien, door God zijn gemaakt,
Bedenk eens hoe briljant het eigenlijk is, dat de maan zo gemaakt is en in die stand geplaatst, dat de zon haar verlicht en zij zo het licht van de zon door mag geven.
Zelfs eb en vloed worden geregeld door de stand van de maan (en de zon).
Hoe bijzonder is het dan eigenlijk wel niet dat de Maker, de Schepper van deze dingen, omziet naar jou!
De mens is niets meer dan een ademtocht; zegt de Bijbel, en toch, deze ontzagwekkende God en Schepper, houdt van deze mens.
Van jou.
 
 
Lieve Vader, machtige Maker, Schepper van de maan en de sterren, dank U wel, dat U naar ons omziet.
Eigenlijk is het haast onvoorstelbaar dat U dat doet, maar toch, op grond van Uw woord, weet ik dat dit zo is en ik dank U ervoor.
Zo kan ik rustig mijn bed instappen in de wetenschap, dat U, de machtige Maker, naar mij omziet en van mij houdt. 
 
– Amen –
Lees meer...   (2 reacties)
 
Zuiver mij van mijn verborgen zonden,
want iedereen maakt fouten
zonder het te weten.
 
Psalm 19:13
 
 
Zuiver mij
 
 
Als we ’s avonds naar bed gaan en het donker ons omringt dan gaan onze gedachten vast nog wel terug naar de dag die is geweest.
Misschien was het een hele fijne dag en toveren de dingen die in je gedachten komen een glimlach op je gezicht.
Misschien was het een minder fijne dag en is je gemoed zwaar om de gedachten die boven komen.
Maar hoe onze dag ook was, we zullen allemaal fouten hebben gemaakt zonder het te weten.
Verborgen zonden noemt David ze.
Misschien heb je voor je het licht uitdeed al wel gebeden, maar was je je daarbij ook bewust van je ‘verborgen zonden’?
Dan is dit misschien wel een goed moment, in de stilte en het donker van de nacht om God ook te vragen om je verborgen zonden te vergeven.
Op deze manier kun je rustig gaan slapen want je weet dat er niets meer is wat er tussen jouw en God instaat. 
 
 
Lieve Vader in de hemel.
Als de nacht is gekomen en ik  in het donker nog even de dag doorneem, dan wil ik U vragen om ook mijn verborgen zonden te vergeven, want, Heer, ik besef, net als David, dat ik fouten maak zonder het te weten.
Zuiver mij, Here, van mijn verborgen zonden, zodat er niets zal zijn wat tussen U en mij instaat,
Zo kan ik rustig slapen met een hart vol vrede omdat ik weet: het is goed tussen U en mij.
Dank U wel. 
 
– Amen –
 
 

Lees meer...
 
U heerst over de hoogrijzende zee
- verheffen zich haar golven,
U brengt ze tot rust.

Psalm 89:10

 
God heerst
 

Welk een stormen kunnen er woeden in ons leven.
Er zijn tijden waarbij we het gevoel kunnen hebben dat de golven zo hoog zijn, dat ze ons overspoelen en we dreigen te verdrinken.
En eerlijk gezegd, als we alleen naar die golven zouden blijven kijken, dan is dat ook vaak hetgeen gebeurt.
We zinken weg in een depressie of we worden ziek, of …
Maar God heerst over de zee.
Hoe hoog zij zich ook verheft, hoe hoog haar golven ook zijn, God regeert.
En omdat Hij heerst over de zee, heerst Hij ook over de golven en is bij machte om ze tot bedaren te brengen.
Als jij je in zo’n storm bevindt en de golven bedreigen je, kijk dan omhoog naar Degene die heerst over die zee en haar golven, dan zul je niet wegzinken in de golven, maar kracht ontvangen van Hem tot Hij de golven tot bedaren brengt.
Zo kun je ook vannacht rustig gaan slapen, want Hij, de Heerser over hemel en aarde, is ook de Heerser over jouw storm.
Alles is onder controle.
 
 
Lieve Vader, welk een rust en vrede ligt er in het weten dat U heerst over alles, dus ook over de stormen van het leven.
Ik kijk op naar U, in wiens handen alles ligt.
Op U vertrouwt mijn hart en ik wacht in vol vertrouwen tot U de golven, die mij dreigen te overspoelen, tot bedaren brengt.
Dank u wel, dat ik weten mag, dat ik veilig ben in Uw hand.
 
– Amen –
 
 

Lees meer...   (2 reacties)
 
Heer, U zegent wie zich richt naar U,
liefdevol beschermt U haar,
als een schild.

Psalm 5:13
 

Zegen en bescherming
 

Wat een geweldig bemoedigend woord van God om mee te gaan slapen. Als wij ons richten op Hem, zal Hij ons zegenen en ons liefdevol beschermen. Ja, als een schild rondom ons zijn. O, de nachten kunnen soms zo lang en eenzaam zijn. De stilte en duisternis je zo onrustig maken. Ja, misschien zelfs angst aanjagen. Maar God zegt: ‘Richt je hart op Mij en Ik zal je zegenen en je liefdevol beschermen. Neem deze woorden in gedachten mee als je zo gaat slapen en laat ze zijn als een warme deken van liefde, die rust en vrede geeft, en die alle eenzaamheid, stilte en duisternis je belagen, doet verdwijnen.
 
 

Lieve Vader, dank U wel voor Uw zegen voor de komende nacht. Dank U wel, dat U mij bij mij bent en mij beschermt. Ik trek deze woorden van U als een warme deken van liefde over mij heen en laat de rust en vrede, die van Uw woorden uitgaan, doordringen tot in het diepst van mijn hart. Dank U wel, Vader, voor Uw grote liefde en trouw voor mij.  – Amen –

 
Lees meer...
 
Alleen bij God vind mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.
 
Psalm 62:2
 
 
Alleen bij God
 
 
Er kunnen dingen gebeuren in ons leven die ons beroven van alle rust en vrede.
Er kunnen dingen gebeuren waardoor we niet meer weten hoe we eruit moeten komen of doorheen.
We zien er tegen op om naar bed te gaan, want dan lijkt het wel alsof het allemaal nog erger is of wordt.
In de duisternis en stilte van de nacht zijn we vaak zo kwetsbaar voor allerlei gedachten die binnen willen komen en het ons nog moeilijker maken dan we het al hebben.
Op zulke momenten is het goed om jezelf voor te houden: ‘Van God komt mijn redding!’
 
Misschien zie je er vanavond wel tegenop om te gaan slapen.
Mag ik je dan aansporen om Zijn woord uit te spreken en aan te nemen.
Doe het maar, al is het steeds opnieuw en opnieuw.
Zo blijf je dicht bij Hem en zal je ziel rust vinden.
 
 
Lieve Vader in de hemel, ik zie op tegen de nacht die voor me ligt.
Zoveel dingen zijn gaande; U weet ervan.
Maar ik kies ervoor, Heere, om mij op U en Uw woord te richten; het uit te spreken en aan te nemen.
Vader God, van U komt mijn redding; alleen bij U vind mijn ziel rust.
Op dit woord van U, Vader, wil ik me richten, want Uw liefde en zorg voor mij ligt hierin besloten.
Zo dek ik mijzelf als het ware toe met deze woorden en vind rust bij U. 
 
– Amen –
 
 

Lees meer...
 
De hemel getuigt van Gods grootheid,
het gewelf verkondigd wat Hij heeft gemaakt.
De ene dag geeft het door aan de andere,
de ene nacht maakt het de volgende bekend
 
Psalm 19:2,3
 
Gods grootheid
 
 
Terwijl ik dit schrijf, staat de zon aan de hemel.
De vogels fluiten hun lied, terwijl ik de duiven naarstig op zoek zie naar takjes om hun nest te bouwen.
Uit de grond komen voorzichtig de eerste lentebloemen en hier en daar verschijnen in de krant de eerste berichten van de eerste lammetjes die geboren zijn.
De winter is (bijna) voorbij en de lente neemt het over.
Welk een wonder, dat ieder jaar opnieuw, dit proces vanzelf in gang gezet wordt. Zomer wordt herfst, herfst wordt winter, winter wordt lente.
De ene dag geeft het aan de andere door, de ene nacht aan de volgende.
Waar we ook heen kijken, naar de zon overdag of naar de sterren en de maan ’s nachts, naar het nieuwe leven dat ontspringt, alles getuigt van de grootheid van God. Zou voor Hem dan iets te wonderlijk zijn?
 
 
Lieve Vader, als ik me bedenk hoe U alles hebt gemaakt en vormgegeven, de zon, de maan en de sterren, de wisselende seizoenen, het wonder van Uw schepping, dan word ik stil en buig mijn hoofd vol ontzag voor Uw grootheid en dank U, dat U, Die zo groot en ontzagwekkend bent, mijn God en Vader bent en voor mij zorgt.
Ook vannacht. 
 
– Amen –
Lees meer...
 
Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen,
Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

Psalm 34:16

God hoort mij
 

Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik soms aan het einde van de dag terugkijk en de dag overdenk, dan voel ik me niet zo ‘rechtvaardig’ en dan moet ik oppassen dat ik de influisteringen van de boze niet toelaat.
‘Jij rechtvaardig?
Weet je nog wat je gedaan hebt vandaag?
Wat je tegen die en die zei!
En je had beloofd … enz.’
Zulke influisteringen overladen je met schuldgevoel en werken in de hand dat het woord van de boze gaat heersen over Gods woord en het berooft je van de rust en vrede van God.
Wij zijn niet rechtvaardig als we niets verkeerds doen, we zijn rechtvaardig door het volbrachte werk van de Here Jezus.
Zijn vergoten bloed, voor al onze zonden, is ons kleed van rechtvaardigheid. En zo rust Gods oog op ons.
Zo hoort Hij ons wanneer wij Hem aanroepen, om welke reden dan ook.Lieve Heer Jezus, dank U wel voor het offer dat U voor mij hebt gebracht.
Dank U wel dat ik daardoor rechtvaardig ben.
Dank U wel, dat U ook voor mij de weg tot de Vader geworden bent en dat ik mag weten dat U mij altijd hoort en altijd naar mij luistert.
Dank U wel, dat ik rustig kan gaan slapen, want ik weet dat Uw oog op mij is en Uw oor mij altijd hoort.
 
- Amen -
 
 
Lees meer...   (1 reactie)

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad,
op jou rust mijn oog.

Psalm 32:8

Tijd voor God
 

God vertelt ons in dit woord, dat Hij ons inzicht geeft, de weg wijst en raad geeft; maar daarvoor zullen we wel tijd apart moeten zetten of vrij maken om Zijn aangezicht te zoeken, om Zijn woord te lezen, om stil te worden en ons te richten op Hem.
Dat valt niet altijd mee in ons drukke leven en als we niet oppassen, dan glipt de tijd tussen onze vingers door voor we er erg in hebben is de dag om.
Misschien is je dit vandaag wel gebeurt en besef je dat nu je dit leest.
Laat je daardoor echter niet ontmoedigen.
Rust vannacht uit van de dag die geweest is en maak morgen een nieuw begin.
‘Mijn oog is op jou:’ zegt Hij en met die wetenschap mag je rustig gaan slapen.
Strek je voor het slapen gaan uit naar Hem.
Vraag Hem om Zijn hulp daarbij; Hij kent jou en je omstandigheden.
Hij zal je helpen als jij je uitstrekt naar Hem.

 
 
Lieve Vader, de tijd van deze dag is weer tussen mijn vingers doorgeglipt.
Ik weet hoe belangrijk het is om tijd met U te hebben, maar de drukte van alle dag, de zorgen, de beslommeringen hebben me opnieuw in beslag genomen.
Vergeef mij, Vader en help mij, hoe ik in mijn drukke leven, in mijn omstandigheden, tijd kan vrij maken voor U. 
Leidt mij door Uw Geest, in Jezus' Naam. 
 
 
– Amen –
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
Al langere tijd was er een verlangen in mijn hart om kleine bemoedigingen te schrijven speciaal voor het slapen gaan.
Zelf lees ik altijd een voor het slapen gaan een stukje uit een dagboekje.
Ik vind het gewoon fijn om zo, samen met God, de dag af te sluiten.
Nog even wat lezen, nog even bidden en nog even wat overdenken voordat mijn gedachten door de slaap worden ingehaald.
 
Vanaf vandaag hoop ik regelmatig 'Kleine bemoedigingen voor de nacht' aan te vullen met een kleine bemoediging.
Ik zal ze eerst hier plaatsen en vervolgens bij ieder volgend stukje naar de speciaal hiervoor aangemaakte pagina's, waar ik ze bij elkaar zal verzamelen.
Voor vannacht: Welterusten en Gods zegen.
 
Een liefdevolle groet,
Rita
 
Ps.
Je kunt 'Kleine bemoedigingen voor de nacht ook vinden aan de linker kant van de site, bovenin in het rijtje bij de andere links, onder 'Bemoedigingen voor de nacht'.
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl