Zo'n anderhalf à twee jaar geleden hebben we met onze vrouwengroep verschillende ochtenden gepraat over afwijzing; dit nav. een toespraak van Margreet van Straalen.
Een zeer uitgebreid verslag van deze toespraak staat ook op deze site.
(Van afwijzing tot aanvaarding 1 t/m 7 - Archief juni 2009)
De afgelopen dagen moest ik hier weer aan denken en dan met name wat zij zei over de aller vroegste afwijzing, de afwijzing van voor de geboorte.
Als voorbeeld gaf ze een ongeplande zwangerschap, zowel binnen het huwelijk als daar buiten, heel jong of wat ouder, dat maakte geen verschil.
Het ging erom, dat de meesten helemaal niet zo blij zijn met zo'n zwangerschap, dus ook niet met het kindje wat komen gaat.
Vaak verandert het wel in de tijd die komt, maar in het allereerste begin willen ze soms het kindje niet en daar ligt al de vroegste vorm van afwijzing.

Nu werden wij in onze naaste omgeving hiermee geconfronteerd en mijn gedachten gingen naar deze woorden terug.
Mijn gedachten gingen uit naar het ongeboren kindje, naar de stress die dit met zich meebrengt en de uitwerking hiervan op het kindje, de vragen, de onzekerheid, het komen tot acceptatie en vervolgens het liefhebben van het nog ongeboren leven.
Dit alles bracht mij tot het schrijven van het onderstaande gedicht en het uit te bidden voor dit ongeboren leven, want, al heeft de moeder in het begin 'moeite met het kindje' en kan dit als afwijzing het leven van het ongeboren kindje binnensluipen, toch is er altijd Eén Iemand die van dit kleine, ongeboren leven onvoorwaardelijk houdt vanaf het allereerste begin.
Hij is het die 'het' ziet groeien in het verborgene, toen nog niemand wist van zijn of haar bestaan.
De dagen vaststelt nog voor er één begin.
Degene die onvoorwaardelijk liefheeft.

Ik heb de woorden die ik geschreven heb uitgebeden over dit ongeboren kindje en ik geloof dat God hiermee iedere negatief gevolg van welke gedachte of uitspraak ook, een halt toeroept en omzet in een zegen.
God heeft ons aan elkaar gegeven om er voor elkaar te zijn.
Soms kun je zelf niet bidden, sommigen geloven misschien niet eens en weten misschien niet eens wat de gevolgen kunnen zijn van onze gedachten, gevoelens en/of uitspraken, dan mogen wij er voor de ander zijn en dat doen wat God op ons hart legt of aangeeft in Zijn woord.

Onverwacht,
maar zo bemind.


Je komt onverwacht,
onschuldig, klein mensenkind.
Maar ook jouw leven
is een wonder en o zo kostbaar,
en zo waard om te worden bemind.

Je komt onverwacht,
lief, klein mensenkind.
Maar ondanks alle schrik en zorgen,
ben je het zo waard
om te worden bemind.

Je komt onverwacht,
wonderlijk, klein mensenkind.
En hoe het ook allemaal zal gaan,
je bent het zo waard
om te worden bemind.

Ik zegen jou,
wonder van Gods hand,
lief, klein mensenkind.
Ik zegen jou
met de liefde en bescherming
van God de Vader.
Weet,
dat je vanaf je eerste, vormeloze begin
al zo ontzettend wordt bemind.

Zo bid ik, Heer, dat U elk negatief uitgesproken woord, negatieve gedachte of gevoelens omzet in een zegen, omdat het Uw liefde is die boven alles staat en U ook dit leven hebt gewild; het is kostbaar en zeer hooggeschat.
Zegen zo elke aanstaande moeder, Here, die een kindje verwacht wat niet 'gepland', eigenlijk nog niet gewild is.
Zegen hen in hun gedachten en gevoelens.
Zegen hen met mensen om hen heen die hen behulpzaam zijn.
Zegen hen met Uw bescherming en laat Uw liefde door hen heen stralen, opdat zij het ongeboren leven zullen gaan liefhebben en koesteren.
Maar bovenal dat zij U zullen zien, gaan zien, in het wonder van het nieuw leven.

Lees meer...
 

Ik wens een ieder
de genade en vrede
van God, onze Vader.

Hij heeft ons onttrokken
aan de macht van de duisternis
en ons overgebracht
                                              naar het koninkrijk van Zijn Geliefde 
                                              Zoon.


In Hem weten wij onze bevrijding verzekerd en onze zonden vergeven.


                                             - Amen -
Kol. 1:2b, 13, 14
Lees meer...   (1 reactie)

 

Gods Zegen voor 2009  


Met opgeheven hoofd  verwachten.
Ogen gesloten in blindelings vertrouwen.
In de holte van Zijn arm geborgen.
Ontvangend de zegen van Hem, 
de Enige, op wie een mens kan bouwen.   

Vader, zegen ons allen.
Met een hart dat ontvankelijk zal zijn voor Uw Geest,
voor Zijn leiding.
Met een geest die bereid is zich te voegen naar Uw wil,
te buigen voor haar Maker.
Met een wil die standvastig is door verbondenheid met U,
Heer  Jezus Christus.

                                                                
 - AMEN -
           
 
 
  

Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, 
maar een geest van  kracht, liefde en zelfbeheersing.
 
2 Timotheüs 1 : 7 

  
Niet iedereen die tegen Mij zegt : Heer ! Heer !  
komt het hemelse koninkrijk binnen,
maar alleen wie de wil doet van Mijn Vader in de hemel.

Mattheüs 7 : 21   


Hij, Jezus, liep nog wat verder, ging voorover liggen en bad: 
"Vader, als het mogelijk is, 
 laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan.
 Maar: niet zoals Ik wil,
 maar zoals U wilt."

Mattheüs 26 : 39    


Daarom, mijn dierbare broeders en zusters,
wees standvastig en onwankelbaar.
Zet u steeds volledig in voor het werk dat de Heer u opdraagt,
in het besef
dat in verbondenheid met de Heer
uw inspanning niet voor niets is.

1 korinthiërs 15 :58 
 
Wees zo gezegend in Jezus ' Naam.          
                                                    

Lees meer...   (1 reactie)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl