Vrouwenconferentie 2009 - In ere hersteld. (vervolg)

                                   


In ere hersteld.
(vervolg)


Ook de vrouw bij de bron werd in ere hersteld.
In Johannes 4:1-42 lezen we het hele verhaal van deze vrouw.

De Here Jezus stoort Zich er niet aan, dat Joden zich niet inlaten met Samaritanen.
En ook stoort Hij Zich er niet aan dat zij voor de mensen tot de outcast behoort.
Nee, de Here Jezus ziet haar zoals zij werkelijk is: een vrouw die hulp nodig heeft.
Een vrouw die eenzaam is en verstoten.
Die op het heetst van de dag haar water gaat halen, zodat ze de rest van de dorpelingen niet tegenkomt.
Maar Jezus spreekt haar aan, en biedt haar Zijn 'Levend Water' aan.
De vrouw hunkert naar dat water, ze hunkert naar Zijn genezing, naar herstel.
Ze belijdt Hem haar zonde en ze wordt in ere hersteld.


En zo is er ook herstel mogelijk voor een ieder van ons.
Ook ons wil Jezus in ere herstellen.
Ons oprichten en laten zien wie we mogen zijn.
Wie we zijn, als we onze identiteit in Hem gaan ontdekken.
Als Jezus de Bron wordt van onze identiteit, dan komt er een herstel van onze identiteit en gaan we onszelf zien door Gods ogen.
Dan gaan we ontdekken, dat God hele andere gedachten over ons heeft dan wij vaak dachten.
Gods gedachten zijn immers hoger dan onze gedachten!
We gaan de waarheid over onszelf kennen.
En als God de vrouw hersteld, hersteld Hij daarmee ook het gezin.

God is een Genadig en Barmhartig God.
God is Licht en Kracht.
In Hem is totaal geen duisternis.
Jezus is dezelfde, gisteren, vandaag en altijd.
Voor God is niets onmogelijk.
Jezus zegt:
Ik ben de deur.
Wie door Mij naar binnen gaat, zal gered worden;
hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en weidegrond  vinden.
De dief komt alleen om te stelen, te doden, te vernietigen.
Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed.

Verlang je naar herstel?
Verlang je er naar om net als die vrouwen in ere te worden hersteld?
Verlang je naar een leven in overvloed?

Kniel dan neer bij het Kruis van Jezus, raak Hem aan en ervaar Zijn kracht.
Er is genezing, herstel, bevrijding voor een ieder die knielt aan de voet van het kruis.

Jezus weet wat het is om pijn te hebben.
Jezus weet wat het is om verstoten te zijn.
Al onze ziekten heeft Hij op Zich genomen.
Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze schulden vermorzeld.
De straf die Hij onderging, bracht ons de vrede.
De wonden die Hij opliep, brachten ons genezing.
Gewillig ging Hij die weg, voor jou, voor mij, omdat Hij zo ontzettend veel van jou, van mij, houdt.
Hij wilt een ieder in ere herstellen.
Zijn hand steekt Hij je toe.

Mag Hij je in ere herstellen?


©Rita.

Reacties

JK op 13-11-2009 17:23
"Ja Heer, alles in mij roept JA. U Heer mag mij volkomen in ere herstellen!
Laat mij dan geduldig en in nederigheid U Uw gang laten gaan in mij zodat U mag bewerk stelligen wat U uiteindelijk met een ieder wilt doen. Uw werk is soms al begonnen zonder dat we het werkelijk ten volste beseffen, maar we mogen hoopvol uitzien naar Uw belofte dat U afmaakt waar U aan begint.
Dank U Heer dat U mij wilt herstellen van binnen uit tot volkomen genezing en bevrijding.
Dank U Heer dat U Uw weg hebt gevonden in mij om te beginnen wat U wilt doen in mij en help mij om mij daaraan over te geven Heer."
 
Uw dochter Jeannette
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl