7. Volbracht.

 

 


Als ze Mij aan dit hout nagelen,
weet dat de Vader Me opwacht.De hand gaat omhoog,
de hamer komt neer.
De spijker dringt dwars door de hand
van Jezus mijn Heer.

--- Mijn leugens en halve waarheden dringen diep door in Hem;
     veroorzaken diepe wonden.
     Toch weerklinkt zacht een stem:
     “Voor jou, Mijn kind, voor al jouw zonden.”

De hand gaat om hoog,
de hamer komt neer.
De spijker dringt dwars door de hand
van Jezus mijn Heer.

--- Mijn roddels en ruzies dringen diep door in Hem;
     veroorzaken immense pijnen.
     Toch weerklinkt zacht een stem:
     “Ik blijf zorgen voor de Mijnen.”

De hand gaat om hoog,
de hamer komt neer.
De spijker dringt dwars door de voet
van Jezus mijn Heer.

--- Mijn ongeloof, mijn twijfels dringen diep door in Hem;
     veroorzaken een groot en intens verdriet.
     Toch weerklinkt zacht een stem:
     “Al vergeet jij Mij, Ik vergeet jou niet.”

De hand gaat om hoog,
de hamer komt neer.
De spijker dringt dwars door de voet
van Jezus mijn Heer.

--- Mijn trots en hoogmoed dringen diep door in Hem;
     veroorzaken een grote verwijdering.
     Toch weerklinkt zacht een stem:
     “Uit liefde voor jou doorsta Ik deze vernedering.”

 

De hamer wordt weggelegd;
het kruis rechtop gezet.
Het einde komt in zicht.
Nog een noodkreet, een gebed.

De duisternis treed in
en al mijn zonden dalen neer.
Zelfs door Zijn Vader verlaten,
hangt daar, Jezus de Heer.

Dan schreeuwt Hij het uit
met Zijn allerlaatste kracht:
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest;
Vader, het is volbracht!

En boven in de hemel heeft Zijn Vader op Hem gewacht.

©Rita.


     

 

Zo sprak Jezus.
Toen sloeg Hij Zijn ogen op naar de hemel en Hij zei: ‘Vader, het is tijd: verheerlijk Uw Zoon, dan zal Uw Zoon U verheerlijken.
Ik heb U hier op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat U Mij
had opgedragen.
Vader, neem Mij nu bij U en verheerlijk Mij met de glorie die Ik had bij U, voor de wereld bestond.
Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar U toe.
En nu kom ik naar U toe, en ik zeg dit alles nu ik nog in de wereld ben, opdat ze vervuld worden met mijn blijdschap.
Johannes 17:1,4, 11a,13

 

 


Ja, Vader, U wachtte op Uw Zoon daarboven.
U wachtte, tot alles was volbracht.
In zekere zin was Jezus reeds bij U, Hij sprak daar Zelf over.
Hij was al naar U onderweg en U wachtte op Hem om Hem te verheerlijken met de glorie en luister die Hij al had voor dat U de wereld had geschapen.
Oh Vader, wat had Hij daar recht op, na alles wat Hij had doorstaan.
En U heeft Hem met Heerlijkheid en luister gekroond!

Heer Jezus, hoe kan ik U ooit genoeg bedanken en eer bewijzen, dat U Uw glorie en luister, de heerlijkheid van Uw Vader’s Huis heb willen verlaten om mens te worden, te leven als mens en als misdadiger te lijden en te sterven, opdat ook wij straks mogen zijn waar U bent.
Hoe kan ik U ooit genoeg bedanken voor de vergeving en de verlossing die U mij heeft gegeven.
Laat mijn leven een leven zijn en worden, meer en meer, tot Uw glorie en eer, als dank voor wat U voor mij hebt gedaan.

Vader, het zicht van Uw Zoon was op U gericht, op de Heerlijkheid die Hem te wachten stond na dit lijden.
Richt zo ook mijn zicht voorbij dit leven.
Voorbij welke omstandigheid dan ook, richt ook mijn zicht op U, op Uw Heerlijkheid, waar ik eens mag zijn, waar U ook op mij wacht.
Richt mijn blik op Jezus, op het kruis, op Zijn vergoten bloed en doe mij de kracht zien van Zijn opstanding, die ook mijn deel is.
Leer mij leven vanuit Uw kracht.

Vergeef mij.
Heel mij.
Sterk mij.
Dank U Jezus.

- Amen -

©Rita.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl